Media

Blog “Media about Development” and other types of audiovisual production of Boba Markovic Baluchova and her team from DocUnion NGO / MediaAboutDev in media:

Hostkou relácie ‘Dobré ráno, Slovensko’ (rozhovor pre RTVS) (2019)

O kampani Tváre migrácie (rozhovor, 2020)

Lekcie rozvoja: Samoa (rozhovor, 2020)

Rozvojová novinárka Boba M. Baluchová: Videla som projekty, ktoré miestnym ženám prinavrátili dôstojnosť tým, že sa v dedine postavil vodovod a záchod (2019)

Humans of Bratislava: Boba Markovič Baluchová (2019)

Slovenka Boba Markovič Baluchová žije na Novom Zélande, pracuje pre desiatky mimovládnych organizácií na Slovensku (2019)

Lekcie rozvoja: Moldavsko (Boba M. Baluchová pre RTVS, 2019)

Útok na Novom Zélande: Tu nie je miesto pre násilie (rozhovor) (2019)

Slovenská novinárka o situácii na Novom Zélande po streľbe v mešitách (2019)

Lekcie rozvoja: Gruzínsko (Boba M. Baluchová pre RTVS) (2018)

.diskusia .týždňa na Pohode: Zachráni biely muž Afriku? (2018)

Boba Markovič Baluchová – rozhovor o Erasmus+ pre SAAIC (2017)

Lekcie rozvoja: Bosna a Hercegovina (Božena M. Baluchová pre RTVS) (2017)

Boba Markovič Baluchová – Rozhovor v relácii Ars Litera na Rádiu Devín (2016)

Boba Markovič Baluchová – rozhovor pre blog YJTE2015 (2015)

Lekcie rozvoja: India (Božena M. Baluchová pre RTVS) (2015)

Lekcie rozvoja: Moldavsko (Božena M. Baluchová pre RTVS) (2015)

Na letnej škole sa naučiť, ako písať o rozvojových krajinách bez stereotypov (2015)

Boba Baluchová – Rozhovor v relácii Nedeľa na Rádiu Devín (2015)

Mladých zahraničných Slovákov zaujalo rozvojové dobrovoľníctvo (2015)

TERS: Za všetkým treba nájsť človeka TrUni & DocUnion (2012)

Slovak analyst as a part of Slovak national radio talk about Slovak ODA and MDGs (2015)

Správy z 3. sveta: Ako poučiť nepoučených a nezraniť zraniteľných? (2014)

Keňu nemožno neľúbiť (hoci to má jeden háčik!) (2014)

Božena Baluchová: Po dni frustrácie zákonite prichádza deň motivácie (2013)

DocUnion duo o svojej práci v Keni – na festivale Iné cesty (2013)

SlovakAid projekt v Keni – Nutričné centrum v Kwale pre TV Markíza (2013)

Slovenský veľvyslanec navštívil terénnych pracovníkov Trnavskej univerzity v Keni (2013)

Prednáška o etike zobrazovania udalostí z rozvojových krajín v médiách – na pôde UP v Olomouci (2012)

documentary movie: INvisible IMmigrants / NEviditeľné migrantKY (2012)

documentary movie: Life on the Equator / Život na rovníku (2011)