Category Archives: community development

Keď si vláda uvedomí, že s prázdnym žalúdkom sa premýšľa ťažko

V čase obeda to v každej indickej štátnej škole vyzerá už dvadsať rokov rovnako – rovnako prázdno. Žiaci a žiačky sú v tom čase totiž do nohy nastúpené na školskom dvore a púšťajú sa do svojej porcie ryže. Často jediného teplého jedla, ktoré v ten … Continue reading

Advertisements
Posted in community development, global problems, healthcare, NGOs' work, social inclusion | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Rozvojovka v praxi: Naslouchat příběhům z bosenských rodin

Studenti oboru Mezinárodní rozvojová studia měli začátkem léta možnost vyjet na desetidenní exkurzi do Bosny a Hercegoviny (BiH) – jedné z tzv. programových zemí Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky díky podpoře České rozvojové agentury. Součástí výjezdu byly především návštěvy desítky … Continue reading

Advertisements
Posted in community development, development cooperation, development education, global problems, human rights, Intl development studies, NGOs' work, resilience | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Presence of community organizing in Slovak practise

In Slovakia we observe and experience in practice several fundamental strategies of work with communities to address their issues – social service delivery, advocacy and community development. Community organizing (the fourth strategy of community work) is still very rarely used … Continue reading

Advertisements
Posted in community development, community organizing, leadership, NGOs' work, personal development, sustainability | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Rural Women of India

15 October is International Day of RuralWomen. Empowering these women is a pre-requisite to fulfilling the global goals. On our MediaAboutDev fanpage there are some photos of brave rural women (supported by Indian NGOs: Gram Vikas & Bala Vikasa). Photos: … Continue reading

Advertisements
Posted in community development, leadership, NGOs' work | Tagged , , , | Leave a comment

CO-OPERAID: Malá organizace, velké pole působnosti (Rozhovor)

Nezisková organizace CO-OPERAID (http://www.co-operaid.ch) vytváří projekty rozvojové spolupráce v Africe a Asii s primárním cílem podpořit vzdělání a přípravu na budoucí vzdělání dětem a mladistvým v Ugandě, Keni, Bangladéši, Kambodži a v Laosu. Byla založena v roce 1981 ve Švýcarsku, kde spolupracuje s různými nadacemi, kantony, … Continue reading

Advertisements
Posted in community development, development cooperation, global problems, media, NGOs' work, sustainability | Tagged , , , , | Leave a comment

Žena na indickom vidieku: bojovníčka s vdovskou stigmatizáciou

V dôsledku pretrvávajúcich tradícií v dedinách okresu Warangal stále panujú hanlivé povery a mýty okolo žien, ktoré stratili manželov. Vdovám nie je dovolené zapojiť do života miestnej komunity. Bez toho, že by sa niečím previnili, čelia sociálnemu vylúčeniu. Každá tretia z nich uvažuje o samovražde. … Continue reading

Advertisements
Posted in community development, development cooperation, global problems, minority issues, NGOs' work, social inclusion | Tagged , , , , , | Leave a comment

Žena na indickom vidieku: vypočutý hlas v rámci komunity

100% inkluzívnosť, ale aj rodová a sociálna spravodlivosť patria medzi hlavné požiadavky programu MANTRA indickej mimovládky Gram Vikas pred samotným začatím budovania vodovodu, toaliet a kúpelní. V obci Haradango, kde bol program úspešne implementovaný, muži a ženy prijali obohacujúcu úlohu, ktorú ženy zastávajú … Continue reading

Advertisements
Posted in community development, development cooperation, global problems, minority issues, NGOs' work | Tagged , , , , , , | Leave a comment