Boba Markovič Baluchová – rozhovor pre blog YJTE2015

YJTE: Ako ste sa Vy dostali do kontaktu s písaním a žurnalistikou?

BMB: Počas štúdia na svojej prvej vysokej škole (prírodovedného smeru: štúdium geológie na PriF UK) som začala pracovať v internetovom študentskom rádiu TLIS v Mlynskej doline. Bavilo ma robiť rozhovory s občianskymi aktivistami a aktivistkami, ľuďmi z mimovládok a názorovými vodcami. Začala som tiež písať hudobné a filmové recenzie, reportáže z ciest. Prax ma naučila veľa, ale chcela som si doplniť aj teóriu. Prirodzene nasledovalo magisterské štúdium na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave, postgraduálne štúdium v Trnave aj v zahraničí. Písanie a rozprávanie ma dodnes živí…

YJTE: Ak sa Vám podarilo zmeniť písaním a publikovaním niečo, čo to bolo?

BMB: Pokým som osobne nenavštívila africký kontinent a nezačala pracovať ako terénna rozvojová pracovníčka v Keni, čítala som v najrôznejších médiách o rozvojových krajinách citovo angažované texty, snažiace sa zahrať na city čitateľov a čitateliek a získať financie na konkrétny projekt konkrétnej organizácie. Po osobnej skúsenosti z terénu som rozposielala vlastné reportáže a analýzy do slovenských redakcií, ale “success stories” či objektívne novinárske prejavy bez stereotypov veľmi publikovať (ani moji bývalí spolužiaci či spolužiačky) nechceli. Tak som začala blogovať, čím som menila pohľad na rozvojový svet a prácu rozvojových pracovníkov u širšej slovenskej verejnosti. Dostala som kopec zaujímavej spätnej väzby, cítila som, že to má zmysel. Séria blogov “Lekcie rozvoja” nakoniec získala Novinársku cenu za rok 2013.

Boba Markovic Baluchova's lecture on Vulnerable groups in media: Stereotypes and responsible journalism at YJTE2015

Boba Markovic Baluchova’s lecture on Vulnerable groups in media: Stereotypes and responsible journalism at YJTE2015

YJTE: Akú má podľa Vás hodnotu žurnalistika dnes?

BMB: Novinárčina nie je len povolanie, ale aj služba verejnosti. V dnešnej spleti výlevov na sociálnych sieťach nielen mladí ľudia, ale aj naši rodičia či starí rodičia potrebujú kvalitnú žurnalistiku. Držím prsty českému týždenníku Respekt a slovenskému Denníku N, ktoré sa snažia o vyvážené spravodajstvo i publicistiku. Viac z domácej tlače čítať nestíham. Zvedavá som na nový investigatívny tím skvelého novinára Mareka Vagoviča, ktorý vedie v Aktuality.sk. Čo sa týka zodpovednej rozvojovej žurnalistiky, ktorej sa primárne venujem, tak vďaka práve prebiehajúcemu Európskemu roku rozvoja sa kopec dobre spracovaných tém dostalo konečne do širšieho povedomia. Hoci skôr v ČR, ako v SR.

YJTE: Akú bude mať o 10 rokov?

BMB: Stále nesmierne dôležitú. Len v záplave facebookovských postov a akože novinárskych textov sa bude človek horšie orientovať. Ak máte za sebou mediálny tréning, viete si minimálne overiť zdroje a rozoznať mienkotvorné médium od tabloidu. Lenže to nedokážu všetci. Pozrite si, čo dnes ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach v súvislosti s utečeneckou krízou a migrujúcimi ľuďmi po Európe… Keď koncipujem svoje texty, stále si predstavujem ako finálnu prijímateľku môjho posolstva: tradičnú babičku kdesi na vidieku. Ak tomu porozumie ona, mohli by aj ostatní. Nechcem zbytočne v textoch mudrovať a súťažiť s čitateľom – kto má viac načítané a kto použije vo vete viac cudzích výrazov…

YJTE: Akú silu a dosah môže mať mládežnícka konferencia ako YJTE 2015?

BMB: Zdieľanie skúseností v medzinárodnom tíme je na nezaplatenie. Pred pätnástimi rokmi by som si ja pre takúto možnosť nohy dolámala, J. Koncipovanie textov v cudzom, nie materinskom jazyku je vždy veľká výzva i lekcia. Ako pedagogička budem s nadšením sledovať komunikáciu a tvorivý proces v konkrétnych skupinkách, mini-redakciách týchto mladých ľudí. Teším sa na brainstorming tém (platných v globálnom, ale aj lokálnom, V4 meradle) – ako sa baby a chalani popasujú s témami ich článkov.

Boba Markovič Baluchová and her focus on responsible Development journalism

Boba Markovič Baluchová and her focus on responsible Development journalism

YJTE: Na ktoré stereotypy sa najviac hneváte?

BMB: Na každý jeden, ktorý objavím. V novinárskych textoch nemajú totiž čo robiť (pokiaľ ich autor práve nevyvracia, resp. neuvádza fakty na pravú mieru). Mrzí ma, ak novinári a novinárky svojou nevedomosťou a nedostatočnou prípravou dokážu podporiť nejaký stereotyp, mýtus o konkrétnej skupine ľudí. Čo sa týka mojej témy v rámci rozvojovej žurnalistiky, tak všetky bludné historky o tzv. Afričanoch, ktorí sú všetci do jedného leniví, chudobní, negramotní, odkázaní na pomoc, majú AIDS atď..

YJTE: Vedeli by ste vypichnúť stereotyp, ktorý funguje v médiách všetkých krajín V4?

BMB: Momentálne asi musím spomenúť tému migrácie a najmä mediámi neprofesionálne spracovávanú utečeneckú krízu; šírenie paniky a strachu smerom k čitateľskej obci. Nemám na mysli len mýty o týchto ľuďoch (utekajúcich pred vojnou a prenasledovaním), ale aj redakciami použité ilustračné fotografie, voľbu titulkov a skresľovanie číselných údajov, alebo použitie informácií bez kontextu. Prekvapuje ma, že aj zahraničné médiá si stále mýlia fenomén obchodovania s ľuďmi s prevádzačstvom. A znepokojuje ma, že naše domáce médiá majú stále problém s odlíšením pojmov: migrant, utečenec, žiadateľ o azyl. Najviac do nepríčetnosti ma vytáča použitie nelogického spojenia: nelegálny migrant…

YJTE: Čo nám na konferenciu prinesiete a s čím participanti odídu po Vašom workshope?

BMB: Môj workšop bude zameraný na uvedomenie si vlastných predsudkov (a následné búranie stereotypov) počas mediálneho pokrývania zraniteľných skupín: detí, žien, ľudí so špeciálnymi potrebami, vnútorne presídlených ľudí atď.. Budem sa snažiť svoju prednášku a príklady z krajín z Globálneho Juhu pretaviť do lokálneho, resp. vyšehradského kontextu. Ukážeme si pozitívne, no najmä negatívne príklady z praxe – zanalyzujeme etickosť, resp. neetickosť či morálne dilemy aj manipuláciu v daných príspevkoch. Predstavíme si etické kódexy, ktoré by mali redakcie, ale aj konkrétne mimovládne organizácie či mladí cestovatelia, ako aj dobrovoľníci dodržiavať.

YJTE: Čo by ste si chceli odniesť Vy z YJTE 2015?

BMB: Spätnú väzbu od účastníkov a účastníčok nielen z ČR a SR (kde väčšinou prednášam). Keďže na tému prepojenia rozvojovej problematiky a mediálnej produkcie práve dokončujem dizertačnú prácu – reakcie, komentáre budú pre mňa veľmi dôležité. Teším sa aj na ostatné témy ďalších spolurečníkov, lektorov a lektoriek (v programe som videla tému migrácie, investigatívnej žurnalistiky)…

The posters from group work during Boba's workshop about ‪‎media‬ coverage of vulnerable groups in ‪V4‬ countries.

The posters from group work during Boba’s workshop about ‪‎media‬ coverage of vulnerable groups in ‪V4‬ countries.

YJTE: Ktoré témy v médiách chýbajú?

BMB: Všeobecne mi chýbajú pozitívne správy. Ak to opäť stočím do mojej oblasti rozvojovej žurnalistiky, tak príklady dobrej praxe, reportáže z úspešných projektov v teréne. Zväčša sa dozviete o počtoch obetí po zemetrasení (napríklad v Nepále), o nasledujúcej humanitárnej kríze – pošlete peniaze na vyhlásenú zbierku. Ale už sa nedozviete – ako boli vaše financie použité, ako vyzerá krajina po niekoľkých mesiacoch od katastrofy. Málokedy si v denníku či týždenníku prečítate, ako prebieha obnova krajiny, ktoré naše organizácie tam spolu s lokálnymi partnermi realizujú projekty rozvojovej spolupráce.

YJTE: Vedeli by ste charakterizovať novinára tromi slovami?

BMB: Nikdy nepodliezť laťku; alebo Nestratiť chrbtovú kosť; alebo Neuspokojiť sa s priemerom; alebo Venovať čas príprave… Stačí si len vybrať jedno zo spojení.

Text/otázky rozhovoru a foto: YJTE2015

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, development education, Intl development studies, media, NGOs' work, personal development and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s