Slovak analyst as a part of Slovak national radio talk about Slovak ODA and MDGs

Boba Baluchová journalist, teacher and development analyst. In 2013 she coordinated development cooperation project in Kenya with focus on malnutrition reduction; in 2014 she prepared developing volunteers for their voluntary service in developing countries. A few months ago she returned from New Mexico, where she was involved in community development and media literacy projects. Boba is dedicated to global education, linking development issues with media products, volunteering, as well as the activities of associations Pluto NGO and DocUnion. In May 2014 she received Journalism Award (organised by OSF Slovakia) for her blogs – Lessons of Development. On 22 March at 5:00 pm she was a guest-speaker in Radio show of Radio Devin RTVS, called Sunday (Nedela). She talked about her experience with the implementation of development assistance in Kenya, global education, but she also talked about International Day of Happiness, World Water Day and Millennium Development Goals.

boba baluchova

Slovak Global analyst and DevEd trainer – Boba Baluchova

Boba Baluchová – novinárka, pedagogička a rozvojová analytička. V roku 2013 koordinovala v Keni rozvojový projekt, zameraný na znižovanie podvýživy; v roku 2014 pripravovala rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na ich pobyt v rozvojových krajinách. Pred niekoľkými mesiacmi sa vrátila z Nového Mexika, kde sa venovala komunitnému rozvoju a mediálnej gramotnosti. Venuje sa globálnemu vzdelávaniu, prepojeniu rozvojovej problematiky s mediálnou produkciou, dobrovoľníctvu, ako aj aktivitám v združeniach OZ P(l)uto a DocUnion. Blogy (Lekcie rozvoja) získali v máji 2014 Novinársku cenu (NOS Slovensko). Dňa 22. marca o 17:00 bola nedeľnou hostkou Zuzany Tkáčikovej v Rádiu Devín RTVS v rámci relácie Nedeľa, kde rozprávala o svojej skúsenosti s realizáciou rozvojovej pomoci SR v keni, o globálnom vzdelávaní, ale aj o Medzinárodnom dni šťastia, Medzinárodnom dni vody a Miléniových rozvojových cieľoch.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, development cooperation, development education, global problems, Intl development studies, media, NGOs' work, personal development and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s