Prednáška o etike zobrazovania udalostí z rozvojových krajín v médiách – na pôde UP v Olomouci

Narazili ste v médiách na verejnú zbierku pre deti z afrického kontinentu, podporenú citovo-vydierajúcou fotografiou chorého a vychudnutého černoška? Aký typ fundraisingu či informovania o situácii v rozvojových krajinách schvaľujete? Máte v sebe etické dilemy, spojené s formou podávania správ (textových a najmä obrazových) z rozvojových krajín? Je podľa vás potrebné prepojiť rozvojovú problematiku a mediálnu tvorbu? Veľa odpovedí, no možno aj veľa ďalších otázok vás napadne počas prednášky, resp. workshopu o tom – ako nemanipulovať verejnou mienkou a ako objektívne podávať správy z treťosvetových krajín. To všetko 10. októbra 2012 na pôde Univerzity Palackého v Olomouci počas prednášky s názvom “Etika zobrazovania fotografií a článkov z rozvojových krajín” (Dr. Božena Baluchová, PhD.).

Pozvánka na prednášku o etike zobrazovania príspevkov z rozvojových krajín.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, development education, global problems, media, NGOs' work and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s