Prednáška o etike zobrazovania udalostí z rozvojových krajín v médiách – na pôde UP v Olomouci

Narazili ste v médiách na verejnú zbierku pre deti z afrického kontinentu, podporenú citovo-vydierajúcou fotografiou chorého a vychudnutého černoška? Aký typ fundraisingu či informovania o situácii v rozvojových krajinách schvaľujete? Máte v sebe etické dilemy, spojené s formou podávania správ (textových a najmä obrazových) z rozvojových krajín? Je podľa vás potrebné prepojiť rozvojovú problematiku a mediálnu tvorbu? Veľa odpovedí, no možno aj veľa ďalších otázok vás napadne počas prednášky, resp. workshopu o tom – ako nemanipulovať verejnou mienkou a ako objektívne podávať správy z treťosvetových krajín. To všetko 10. októbra 2012 na pôde Univerzity Palackého v Olomouci počas prednášky s názvom “Etika zobrazovania fotografií a článkov z rozvojových krajín” (Dr. Božena Baluchová, PhD.).

Pozvánka na prednášku o etike zobrazovania príspevkov z rozvojových krajín.

Advertisements

About Media about Development

Writing and reporting about international development topics; development cooperation projects, community development success stories and global challenges (in Slovak and also in English language)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s