Konferencia v Bratislave uzavrie projekt Trialógu rozvojovej spolupráce V4 – V4DevCo

Medzinárodná konferencia v Bratislave uzavrie projekt V4DevCo, prinášajúci do centra pozornosti výzvy, súvisiace s nízkym zaangažovaním neštátnych aktérov z krajín Vyšehradskej štvorky do rozvojovej spolupráce EÚ.

Dňa 25. mája (vo štvrtok od 10:00 do 13:00) sa v Bratislave uskutoční hybdidná medzinárodná konferencia s názvom ‘Zapojenie aktérov z V4 do rozvojovej spolupráce EÚ: vyhliadky, príležitosti a výzvy‘. Svojím programom uzavrie projekt V4DevCo, prinášajúci do centra pozornosti výzvy, súvisiace s nízkym zaangažovaním neštátnych aktérovz regiónuV4 do rozvojovej spolupráce EÚ. Projekt V4DevCo vedie poľské Centrum pre sociálny a ekonomický výskum (CASE) v spolupráci s ďalšími partnermi z V4: českým Inštitútom medzinárodných vzťahov Praha (IIR), maďarskou Univerzitou v Pécsi (UPECS) a slovenskou Platformou rozvojových organizácií – Ambrela.

Konferencie sa zúčastnia aj autori novej príručky V4DevCo, ktorá predstavuje analýzu súčasnej situácie a výziev v oblasti participácie neštátnych subjektov z Vyšehradskej štvorky na programoch financovania rozvoja v rámci EÚ a poskytuje tiež odporúčania na prekonanie týchto výziev. Tohto podujatia sa osobne v Bratislave alebo online cez Zoom zúčastnia aj expertky a experti na rozvojovú spoluprácu, politici, zástupcovia a zástupkyne občianskeho sektora aj akadémie, ako aj širšia odborná verejnosť z krajín V4. Môžete sa pridať aj vy a klásť v diskusii otázky o financovaní projektov zahraničnej pomoci (registračný formulár nájdete tu).

Konferencia v rámci programu ponúkne: Prezentáciu spomínanej príručky V4DevCo; Panelovú diskusiu I: ‚Príležitosti a výzvy prispievania V4 krajín k rozvojovej spolupráci EÚ s africkými partnerskými krajinami‘; a Panelovú diskusiu II: ‚Rozvojová spolupráca EÚ na Ukrajine – akú úlohu zohrávajú mimovládne organizácie z V4?’. Kompletný program a pozvánku na konferenciu nájdete na webovej stránke, venovanej projektu V4DevCo.

Konferencia je záverečnou aktivitou projektu ‘V4 Development Cooperation Trialogue: Reinforcing Synergies, Sharing Good Practices (V4DevCo)’, spolufinancovaného vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF). Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe. Viac informácií o V4 projekte tu.

Advertisement

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, humanitarian aid, NGOs' work and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s