Category Archives: Intl development studies

Řeka Jordán a poptávka po pitné vodě jako příležitost pro bilaterální spolupráci

Místo zpochybňování konfliktního potenciálu řeky Jordán je vhodné tuto řeku představit v kontextu bilaterální spolupráce mezi jednotlivými státy, které se o její území dělí (Izrael, Jordánsko, Palestinská území, Sýrie, Libanon). Kromě prevence konfliktů jde také o prostředek rozvoje důvěry, která … Continue reading

Posted in climate change, global problems, Intl development studies, sustainability | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bhútánský obdiv k mužskému přirození a jeho magická moc

Bhútánské království si i v dnešní chaotické době zachovává neutrální charakter na pozadí mocenského zápolení okolních politických hráčů. Již tvorba světce Drukpy Kunleyho metaforicky poukazovala na závažnost boje mezi protipóly dobra a zla, jež spolu ve společnosti neustále zápolí. Osobité literární … Continue reading

Posted in intercultural dialogue, Intl development studies | Tagged , , , | Leave a comment

Zelená energie v Kazachstánu zastíněna fosilními palivy

Změna klimatu je jedním z nejsložitějších problémů, kterým dnes čelíme, zahrnuje všechny dimenze – vědu, ekonomiku, společnost, politiku a také morální a etické aspekty. Tento článek poukazuje na řešení negativních dosahů změny klimatu – přechodem k zelené ekonomice na příkladu … Continue reading

Posted in climate change, Intl development studies | Tagged , , | Leave a comment

Predstaviť Tváre migrácie a ich životy slovenskej verejnosti

Tento rok Platforma rozvojových organizácií – Ambrela spolu so šiestimi európskymi organizáciami odštartovala dôležitý projekt na tému migrácie z pohľadu Globálnych cieľov. Viac o projekte sa dozvieme z nasledujúceho rozhovoru. Človek má pred sebou rôzne ciele. Čo sú to však … Continue reading

Posted in global problems, human rights, Intl development studies, leadership, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Podpora vnitřně vysídlených žen při hledání zaměstnání a podnikání v Gruzii

S katedrou Mezinárodních rozvojových a environmentálních studií z Univerzity Palackého v Olomouci jsme v Gruzii navštívili organizace, založeny vnitřně vysídlenými osobami z Abcházie (‚Fund for Women Entrepreneurs‘) a z Jižní Osetie (‚For Better Future‘). Jejich prací je pomoci lidem z konfliktních regionů, lidem pod hranicí … Continue reading

Posted in development education, gender equality, IDPs, Intl development studies, leadership, NGOs' work | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Georgia – 10 years after the Russian-Georgian war: Where are the people?

On the frontier of Europe and Asia lays a country that has become a praised tourist destination during the last decade. Economy is backing up from a soviet dead end, civil society is striving for democratization, EU cooperation has been … Continue reading

Posted in community development, development cooperation, development education, global problems, IDPs, Intl development studies, minority issues | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Gruzínsko je stále prijímateľom rozvojovej pomoci z Česka i zo Slovenska

Nie každá krajina, patriaca v minulosti do Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorá naviac v roku 2008 prekonala vojnový konflikt s Ruskom a má stále nedoriešené konflikty s Južným Osetskom a Abcházskom, sa môže pochváliť rozvojom (nielen ekonomickým) tak, ako Gruzínsko. Posúdiť situáciu v tejto pohostinnej a na … Continue reading

Posted in community development, development cooperation, development education, gender equality, global problems, Intl development studies, NGOs' work | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Výzvy pro indonéské mikrofinančnictví

Indonésie je často uváděna jako modelová země v boji proti chudobě. Jedním z důvodů je rozsáhlá síť mikrofinančních institucí, které jsou schopné poskytovat chudým lidem mikropůjčky, díky kterým mohou více investovat do svého podnikání a tím ho efektivně nastartovat. Bank Rakyat Indonesia … Continue reading

Posted in community development, global problems, Intl development studies, NGOs' work, sustainability | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Dobrosrdečnosť pri poskytovaní pomoci nestačí (Rozhovor)

Neziskovú organizáciu Maendeleo založili (a stále ju aj spravujú) študenti a študentky odboru Medzinárodné rozvojové štúdiá na Univerzite Palackého. Dôvody, ktoré viedli spolužiakov a spolužiačky z Olomouca ísť do tohto časovo i finančne náročného projektu podpory lokálnych farmárov a farmárok v Tanzánii, … Continue reading

Posted in community development, development cooperation, global problems, Intl development studies, NGOs' work, sustainability, voluntary service | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Koncept hrubého domáceho šťastia by pomohol i nám v Európe (Rozhovor)

­­­­Pochádza zo Slovenska, študuje v Česku (presnejšie na Morave) odbor Environmentálne štúdiá a udržateľný rozvoj, absolvoval semestrálne pobyty v Spojených štátoch amerických aj v Nórsku. So spolužiakmi na pôde svojej alma mater založil spolok Udržitelný Palacký a v rámci jeho … Continue reading

Posted in community organizing, development education, global problems, Intl development studies, leadership, personal development, sustainability, voluntary service | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment