Columns

 

Short analyses, essays and other genres of responsible journalism related to international development topics.

International Migrants Day’s theme: Safe Migration in a World on the Move (2017)

Development volunteering is not about posting the photos for “likes” (2017)

Migrácia skvelou kultúrnou i ekonomickou príležitosťou pre všetkých (2015)

Indické obedy (2017)

Dolu z hlavy! (2017)

Mier v Stolaci (2017)

Hnedé dievča (2016)

Waitangi sú dejiny (2016)

Diwali: Sviatok čistý i znečisťujúci Indiu (2015)

Protesty v Moldavsku: Zo sociálnych sietí do stanov (2015)

Sme v polovici Európskeho roka rozvoja (2015)

Slovak students’ Vision of the Development Assistance Policy of the European Union (2015)

Zabojovať medziľudskou blízkosťou proti osamelosti v Medzinárodný deň šťastia (2015)

To destroy our prejudices & stereotypes about other countries (2014)

To understand the theories of motivation in leadership competencies (2014)

A competency-based approach as a part of leadership development (2014)

How to change Slovaks’ perception of development (2014)

Slovak development aid – still far from its commitments (2014)

Mombasa: V prostredí paradoxov aj filmových kulís (2013)

Mkongani – kenskému pánu Bohu za chrbtom (2013)

Palo Markovič rozvojovým dobrovoľníkom roka 2013 (2013)

The importance of organization’s story-building (2013)

Never do for others what they can do for themselves (2013)

Put a b*t of sh*t on your head in order to grow (2013)

My own definition of Peace (2013)

Pytliakmi proti svojej vôli (2013)

Despite criticism of Summit Rio 20+ (2012)

Preparation for One World Week: Time to take an action (2012)

Aktívne starnutie na Slovensku (2012)

Projekt charity: Adopcia na diaľku vo Vietname a na Haiti (2012)

Projekt charity: Adopcia na diaľku v Indii a Albánsku (2012)

Prečo máme na Slovensku z migrácie strach (2012)

A physical appearance or a photo of a child do not play a role in the long-distance adoption (2012)

European voluntary service is everyday intercultural learning process (2012)

Premietaj aj ty “jedno-svetovo” počas celého roka (2012)

Long-distance adoption is an active change ‘from within’ (2012)

Rozvojové vzdelávanie: prijať zodpovednosť aj za klimatické zmeny (2012)

45 minút utrpenia na otvorení festivalu Jeden svet (2011)

Advertisements