Na letnej škole sa naučiť, ako písať o rozvojových krajinách bez stereotypov

Začiatkom septembra príde na Letnú školu rozvojovej spolupráce do Olomouca prednášať zakladateľka OZ DocUnion a doktorandka na Katedre rozvojových štúdií Prírodovedeckej fakulty Palackého univerzity: Božena Markovič Baluchová. Vysokoškolským študentom, študentkám a širokej verejnosti sa pokúsi odprezentovať témy: Ako písať o rozvojových krajinách tak, aby sme nezranili ich obyvateľov; Ako vytvoriť mediálny obraz ľudí z rozvojových krajín bez stereotypov; Ako prepojiť rozvojovú s mediálnou problematikou a vyvarovať sa stereotypom. Pretože miliarda najchudobnejších je zraniteľná, no nie hlúpa!

V rámci dvoch štvorhodinových workshopov na pôde Palackého univerzity budú účastníci a účastníčky analyzovať príklady z domácich médií na tému podvýživy, občianskych vojen či nútenej migrácie z afrického kontinentu. Oboznámia sa so spôsobmi zobrazovania ľudí a situácií z rozvojových krajín, no predovšetkým s etickými pravidlami – ako robiť rozvojovú žurnalistiku zodpovedne, eticky, nestereotypne. Účastníci si môžu priamo počas workshopu tvorbu mediálneho produktu na globálnu tému vyskúšať.

Prezentácia o prepojení médií a rozvoja na Letnej škole rozvojovej spolupráce pre študentov a študentky českých stredných škôl 2015

Prezentácia o prepojení médií a rozvoja na Letnej škole rozvojovej spolupráce pre študentov a študentky českých stredných škôl 2015

Info o autorke workshopu:

Boba Markovič Baluchová je novinárka, pedagogička a rozvojová analytička. V roku 2013 koordinovala v Keni rozvojový projekt, zameraný na znižovanie podvýživy u detí do 5 rokov a ich matky. V roku 2014 pripravovala slovenských rozvojových dobrovoľníkov na ich pobyt v rozvojových krajinách. Venuje sa globálnemu vzdelávaniu, dobrovoľníctvu, a prepojeniu rozvojovej problematiky s mediálnou produkciou. V súčasnosti pracuje ako komunikačná konzultantka pre rozvojový program OSN (program Verejné financie pre rozvoj). Jej blogy (Lekcie rozvoja) o globálnych témach získali pred rokom Novinársku cenu (NOS Slovensko).

 

 

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, development education, global problems, media, NGOs' work and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s