documentary movie: Life on the Equator / Život na rovníku

Dokumentárny film: Život na rovníku

Dokumentárny film “Život na rovníku” sa snaží ukázať prostredníctvom príbehov tínejdžerov z dvoch stredných škôl v meste Nanyuki, že Keňa nie je len o chorobách AIDS alebo malárii. Kenské deti a mládež sú rovnako šikovné a talentované ako rovesníci v Európe. Nie je žiadnym prekvapením, že kenskí mladí ľudia (ako aj hlavná dvojica protagonistov filmu: Ramson a Mary Ann) majú v pláne ísť na univerzitu, pracovať v oblasti poľnohospodárstva a pomôcť svojej komunite na rovníku. Cez optiku dvojice stredoškolákov Ramsona a Mary Ann sledujeme, ako vyzerá neskreslený život v rovníkovej Afrike – ako vníma kenská mládež svoju súčasnosť i budúcnosť. Nazrieme do internátnej školy, masajskej komunity či ukričaného kostola.

 

Hlavní protagonisti/ky: Ramson Karamuchu, Mary Ann Mwangi, študenti/ky z Laikipia district a deti/mládež z mesta Nanyuki, Boba Baluchová; Námet, scenár a réžia: Boba Baluchová; Kamera: Robo Čičvák; Strih: Robo Šulák; Zvuk: Boba Baluchová, Robo Čičvák; Hudba: Joost Kappé; Dramaturgia: Petra Macháliková; Preklad a odborná spolupráca: Lukáš Zorád; Produkcia: Lucia Rumplová; Objednávateľ a pedagogické vedenie (nositeľ práv, licencie): FTF VŠMU v Bratislave;

Tento dokument vznikol vďaka podpore: Audiovizuálny fond SR, Literárny fond SR, FTF VŠMU; v spolupráci s OZ Človek v ohrození / PIPA Slovakia NGO, SEANET international NGO a OZ DocUnion. Film si môžete pozrieť tu: https://vimeo.com/27820175

Viac informácii na: boba.baluchova@docunion.info +421 907 463 649

13-nakrucame-masajska dedina

Z nakrúcania filmu Život na rovníku / Life on the Equator

Documentary movie: Life on the Equator

The documentary movie “Life on the Equator” tries to show through the stories of two teenagers from high schools in Nanyuki town that visiting Kenya is not only about AIDS or malaria. The African kids and youth are as clever and talented as European young people. It’s no surprise that Kenyan teenagers (also the main protagonists of the movie: Ramson and Mary Ann) have plans to attend the university, work in agriculture area and help their communities on the Equator in future. Through the lens of a pair of high school students: Ramson and Mary Ann we are watching – how undistorted life in equatorial Africa looks like – how Kenyan youth presents its present and future. We will have a look at the boarding school, Maasai community or extraordinary noisy church.

 

Protagonists: Ramson Karamuchu, Mary Ann Mwangi, students from Laikipia district a youth from Nanyuki, Boba Baluchová; Screenplay-writer and director: Boba Baluchova; Cinematographer: Robo Cicvak; Music designer: Joost Kappe; Editor: Robo Sulak; Production leader: Lucia Rumplova; Local coordinator and translator: Lukas Zorad; Producer (copyright holder): FTF VSMU; Financial support: Audiovisual fund.

The project was supported by: Literary fund of Slovak republic, Audiovisual fund of Slovak republic, FTF VSMU; in cooperation with PIPA Slovakia NGO, SEANET international NGO and DocUnion NGO. You can watch the movie here: https://vimeo.com/36183538

More info here: boba.baluchova@docunion.info, +421 907 463 649

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, development education, documentaries, global problems, media, NGOs' work and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s