Reviews

Reviews of the movies and publications related to life in less developed countries.

Za zmenu klímy treba viniť samých seba (2014)

Povzbudiť filmom veriacich k podpore projektu SKCH v Ugande (2014)

Madagaskarský portrét kňaza (v rámci série dokumentov “Moja misia”) (2014)

Film „Dostať šancu“: cez ľudské príbehy o Miléniových rozvojových cieľoch (2014)

Film „Nepokojná zem“ pripomína kultúrny šok (2014)

(Docu)-movie as an effective tool in development education (2012)

Thembi ako príklad boja s vírusom HIV, chorobou AIDS a nevedomosťou (2012)

Film „Obchod s orgánmi“ rieši morálnu dilemu ilegálnej transplantácie obličky (2012)

Dva dokumentárne filmy na ceste ku slobode spája hip-hop (2012)