Dr Boba Markovic Baluchova for EPALE: transforming people of all ages and ethnic backgrounds into critical media consumers

“During my university studies and local volunteering, I used to look for opportunities to cooperate with organisations dealing with international development agenda, human rights and media production at the same time. I was privileged to cooperate with two great nonprofits – KOWC / Kerry Action for Development Education in Tralee, Ireland (thanks to Grundtvig assistantship in 2012) and Media Literacy Project in Albuquerque, New Mexico (thanks to CSP / IREX Fellowship in 2014). Unfortunately, due to lack of funding they do not exist anymore.

Thanks to those cooperations, I was able to expand my expertise and bring the knowledge I had gained from the field of Media and literacy (MIL) into my teaching and researching portfolio at both of my current jobs. As a DocUnion founder and educator I have been providing global journalism and MIL trainings for adult learners – mostly future international volunteers and development field workers as part of their pre-departure preparation.

It is always a big challenge for them to adapt to the local context, to understand the cultural norms, to communicate with new partners from vulnerable communities and to cover this unique experience from abroad in responsible and ethical ways. This global journalism component has been integrated into my MIL workshops. The learners learn how to deconstruct and analyse particular articles (e.g. reportages from low-income countries), as well as how to create their own media products and cover global challenges from Global South without manipulating and blackmailing the audience – by using the colonial language of White saviours from the Global North and the poverty marketing tools. Thanks to practical examples from the field and a comparison of suitable and unsuitable images and narratives from the real campaigns, there is a lot of food for thought for all participating adult learners.”

You can read Boba’s full story on EPALE website here.

Posted in activism, development education, global problems, intercultural dialogue, leadership, lifelong learning, media, NGOs' work, social inclusion | Leave a comment

Pozrite si online diskusiu o materstve a výchove v stave klimatickej núdze

Zaujíma vás, prečo až 40 % mladých ľudí zvažuje – či vôbec mať kvôli klimatickej kríze vlastné deti? A ak ich už mať, tak ako svoje potomstvo vychovávať s nízkou uhlíkovou stopou a ako sa s mladými zhovárať o téme zmeny klímy? Alebo: čo vedie rodičov ku klimatickému aktivizmu?

Pripojte sa v stredu (24. novembra od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeňs názvom ‚Byť či nebyť matkou v stave klimatickej núdze’. Dozviete sa viac o tom, čo vyriešil a čo nevyriešil samit COP26 v Glasgowe, a ktoré opatrenia v oblasti riešenia dosahov zmeny klímy musíme spraviť my sami ako jednotlivci, jednotlivkyne. Pozrieme sa s hostkami spoločne na to, ako sa doma zhovárať o tejto téme, a čo dokážeme spraviť lokálne, aby sme neprehlbovali klimatickú krízu. Spoznáte aj konkrétne projekty globálneho vzdelávania, ktoré už napomáhajú zmene k lepšiemu.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

– Dana Mareková (Klimatická koalícia, European climate foundation)

– Zuzana Gallayová (CEEV Živica, Zelená škola, TU vo Zvolene) 

– Zuza Fialová (Partners for Democratic Change Slovakia – PDCS) 

– Lucia Szabová (Znepokojené matky, Klimatická koalícia) 

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň, portálu Media about Development, ProHuman a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #oKlime.

O Ambrele, organizujúcej diskusiu

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje európsky projektGlobálne ciele a migrácia‘ (s podporou EÚ z programu DEAR aj SR cez SlovakAid) s cieľom: rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o globálnych témach a Globálnych cieľoch OSN.

Na jeseň 2021 odštartovala realizáciu nového projektu ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Táto diskusia je realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež EÚ cez DEAR – pri príležitosti Týždňa globálneho vzdelávania (GEW).

Posted in activism, climate change, development education, media, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

Pozrite si online diskusiu o hodnotení zahraničnej pomoci SR v roku pandémie

Zaujíma vás, ako solidárne je Slovensko s núdznymi ľuďmi vo svete, ako efektívne im pomáha, a tiež ako občiansky sektor hodnotí zahraničnú pomoc SR v roku pandémie (2020) vo svojom reporte AidWatch? 

Pripojte sa v stredu (3. novembra od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrelyv spolupráci s časopisom .týždeň s názvom ‚Solidarita vs politika: zahraničná pomoc SR v roku pandémie’. Dozviete sa viac o tom, ako vnímajú členovia a pozorovatelia Ambrely, ako aj ministerstvo zahraničia aktuálnu pandemickú situáciu v programových a partnerských krajinách Oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR, a ako ich obyvateľstvu Slovenská republika reálne pomáha svojimi aktivitami a rozvojovými projektmi priamo v teréne. 

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

Katarína Leligdonová – splnomocnená veľvyslankyňa SR v Keni a stála predstaviteľka SR pri OSN v Nairobi;

Tomáš Bokor – riaditeľ Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS / SlovakAid);

Daniel Kaba – výkonný tajomník Platformy rozvojových organizácií – Ambrela a spoluautor reportu AidWatch; 

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň, portálu Media about Development, ProHuman, a donora SlovakAid. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #aidWatchSR.

O Ambrele, organizujúcej diskusiu

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Každoročne vydáva hodnotenie systému zahraničnej pomoci ODA SR prostredníctvom reportu Aidwatch.

Od roku 2019 realizuje spolu so šiestimi európskymi partnermi projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘ (spolu s kampaňou ‘Tváre migrácie‘), podporený EÚ z programu DEAR, s cieľom: rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o globálnych témach a Globálnych cieľoch OSN. Táto diskusia je realizovaná vďaka podpore SlovakAid. Viac info o hostke a hosťoch stredajšej diskusie, ako aj ďalších aktivitách Ambrely nájdete tu.

Posted in development cooperation, global problems, media, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

Zhovárajme sa o globálnych výzvach v onlajne

Organizácia UNESCO si každoročne na jeseň pripomína Týždeň mediálnej a informačnej gramotnosti (Media and information literacy week). Aj tento rok budú prebiehať po celom svete rôzne osvetové podujatia a interaktívne workshopy, týkajúce sa práve vedomého úsilia zabojovať proti dezinformáciám v online prostredí a propagovať pozitívne správanie v digitálnom priestore.

Ruku k dielu na Slovensku pridá aj Platforma rozvojových organizácií – Ambrela ako strešná organizácia 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí.

Od roku 2019 realizuje Ambrela spolu so šiestimi európskymi partnermi európsky projekt ‘Globálne ciele a migrácia’ a jednou z jeho aktivít sú aj osvetové prednášky, vzdelávacie webináre a online diskusie o našej solidarite s núdznymi v krajinách Globálneho Juhu, o dôvodoch chudoby a nútenej migrácie zraniteľných skupín obyvateľstva z post-konfliktných regiónov, o spôsoboch riešenia humanitárnych kríz priamo slovenskými projektmi v teréne, ale aj o zobrazovaní takýchto globálnych výziev v online médiach.

Najbližšiu takúto prednášku spolu s workshopom pod názvom ‘Globálne výzvy v onlajne. Čo si pod nimi predstaviť a ako ich eticky zobraziť‘ – na pomedzí rozvojovej problematiky a mediálnej produkcie – budeme realizovať už začiatkom novembra pre študentov a študentky Školy dizajnu v Bratislave. Mladým ľuďom ponúkneme základy mediálnej a informačnej gramotnosti s presahmi do globálnej žurnalistiky a pokúsime sa im ukázať spôsoby, ako sa vyhnúť manipulácii na sociálnych sieťach u tak citlivých tém, ako sú migrácia, utečenectvo, zmena klímy, či riešenie podvýživy a pandémií v nízkopríjmových krajinách. Práve praktické ukážky z terénu v Afrike či Ázii by mohli študentom a študentkám ukázať cestu, ako narábať s globálnymi výzvami a informáciami z Globálneho Juhu; ako si overovať fakty a zdroje pred zverejnením, a ako nepodľahnúť šíreniu hoaxov a zámerne skreslených obsahov.

Viac o aktivitách a projektoch Ambrely nájdete na: www.ambrela.org V prípade otázok kontaktujte Dr. Bobu M. Baluchovú – šéf-editorku portálu #MediaAboutDev a komunikačnú manažérku Ambrely na: media@ambrela.org

Posted in global problems, intercultural dialogue, media, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ako vplýva zmena klímy na cukrovarnícky priemysel tichomorských ostrovov Fidži

Prečítajte si článok s názvom Vplyv zmeny klímy na cukrovarnícky priemysel tichomorských ostrovov Fidži (v angličtine: Impact of Climate Change on Sugar Industry in the Pacific Islands of Fiji) z pera našej šéf-editorky a výskumníčky – Boby Markovič Baluchovej. K stiahnutiu na stránke žurnálu Listy cukrovarnické a řepařské tu.

Abstrakt: Cukrovarnícky priemysel je jedným z hlavných pilierov fidžijskej ekonomiky a predstavuje zdroj obživy pre 20 % obyvateľstva Fidži. Zrušenie tzv. preferenčných obchodných dohôd medzi EÚ a krajinami z Africko-karbisko-tichomorskej skupiny, produkujúcimi cukor, predostrelo otázku udržateľnosti tohto odvetvia po roku 2017. Investície do udržateľných technológií (výroba elektriny z bagasy a palivového ethanolu na báze cukru) ponúkajú spôsob, ako oživiť priemysel a obnoviť jeho ziskovosť. Izolované ostrovy Fidži v Tichomorí však čelia ešte ďalším výzvam, spojeným s negatívnymi následkami zmeny klímy a prírodnými katastrofami, najmä cyklónmi. Príspevok identifikuje súčasné problémy a výzvy výroby cukru v krajine. Zároveň prezentuje ich možné udržateľné riešenia v podobe diverzifikácie spôsobov použitia cukrovej trstiny a príklonu k férovému obchodu (fairtrade).

Abstract: Sugar industry is one of the main pillars of Fijian economy; it represents a source of livelihood for 20% of the country’s population. The abo­lition of the so-called preferential trade agreements between the EU and the sugar-producing African-Caribbean-Pacific (ACP) countries has raised the question of the sector sustainability in the post-2017 era. Investment in sustainable technology (bagasse electricity generation and sugar-based fuel ethanol) offers a way to revive the sector and restore its profitability. Yet, the isolated Pacific islands of Fiji still face other challenges associated with the negative effects of climate change and natural disasters, especially cyclones. The paper identifies the current problems and challenges of sugar production in the country. It also presents possible sustainable solutions in the form of diversification of sugarcane uses and a move towards fairtrade.

Posted in climate change, sustainability | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Článok o projektoch členských organizácií Ambrely v Libanone – publikovaný vo vedeckom časopise

Súčasťou medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a Migrácia’, ako aj kampane ‘Tváre migrácie’ z dielne Ambrely, ktorý je financovaný EÚ z programu DEAR, je aj tvorba analýz a štúdií na tému migrácie. Ambrele sa podarilo rozšíriť čitateľskú základňu o medzinárodnú vedeckú obec – vďaka publikovaniu článku o humanitárnych a rozvojových projektoch členských organizácií Ambrely v Libanone vo vedeckom časopise Clinical Social Work and Health Intervention (CSWHI).

Článok v angličtine s názvom ‚Alleviation of Refugee Crisis in Lebanon through Humanitarian Aid Projects of Slovak Development Organizations in the Era of Covid-19 Pandemic‚ nadväzuje na prieskum a štúdiu, ktorá vyšla v lete 2020 pod hlavičkou kampane Tváre migrácie. Článok z pera našej šéfeditorky a komunikačnej manažérky Ambrely, Dr. Boženy Markovič Baluchovej, nájdete na webe časopisu CSWHI tu alebo priamo tu.

Posted in development cooperation, global problems, IDPs, migration, NGOs' work | Tagged , , , , | Leave a comment

Rozhovor so šéf-editorkou portálu #MediaAboutDev – aj o práci v občianskom sektore na Slovensku a na Novom Zélande

Začiatkom marca poskytla naša šéf-editorka, Boba Markovič Baluchová, portálu StartitUp rozsiahly rozhovor o pohľade na pandémiu, výchovu, otázku migrácie a integrácie, ako aj na prácu v občianskom sektore a celkovo život na Slovensku i na Novom Zélande. Zazneli v ňom napríklad tieto otázky a odpovede:

Pôsobíš v tamojšej mimovládnej organizácii. Kto ju tvorí a čomu sa venujete?

Mimovládka, v ktorej pôsobím ako PR koordinátorka a lektorka mediálnej a informačnej gramotnosti, sa volá The GeneNow financial literacy Trust. Tvoria ju výlučne miestne ženy, ktoré sa sem v detstve či mladosti presťahovali z Južnej Afriky, Swazijska (po novom eSwatini), Fidži, Indie.

Až do môjho príchodu sa primárne zameriavala na odstraňovanie chudoby v zraniteľných komunitách Aucklandu, pričom veľký dôraz kládla na budovanie dobrovoľníctva a vzdelávanie vo finančnej gramotnosti u maorijskej a pacifickej menšiny.

Pomohla som im pripraviť workshopy mediálnej a informačnej gramotnosti, ktorá je v krajine u sociálne slabších vrstiev zanedbaná. Okrem pandémie totiž čelíme aj tzv. infodémii. V období, keď všetok svoj pracovný i voľný čas trávime za počítačom vo virtuálnom priestore, je nesmierne dôležité nenechať sa zlákať hoaxami, dezinformáciami a nenaskočiť na vlnu konšpiračných teórií.

Napriek tomu, že pôsobíš na Novom Zélande, stále pracuješ ako komunikačná manažérka Platformy rozvojových organizácií Ambrela. Čo je cieľom tejto organizácie a ako k nemu prispieva tvoja práca?

Ambrela je strešnou platformou dvadsiatichôsmich rozvojových, humanitárnych a vzdelávacích organizácií na Slovensku. Snažíme sa aktívne budovať kapacity a advokovať v prospech našich členov a pozorovateľov na medzinárodnej i národnej úrovni, ale aj šíriť osvetu – verejne informovať o tom, čo robia naše mimovládky v snahe odstraňovať chudobu a nerovnosti v nízkopríjmových krajinách sveta, ale i doma.

Práve v čase pandémie vidieť, ako naši členovia (ADRA Slovensko, Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita, MAGNA, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a ďalšie) zužitkovali dlhoročné skúsenosti z humanitárnych kríz v zahraničí a pomáhajú na Slovensku v prevencii a v boji s pandémiou.

Ako komunikačná manažérka sa snažím dostať tieto konkrétne aktivity do médií a bližšie k laickej verejnosti, aby videli zmysel tejto náročnej práce v teréne a prípadne pridali ruku k dielu (napríklad formou dobrovoľníctva).

Ambrela momentálne v online priestore prezentuje sériu osvetových videí a online diskusií v rámci kampane ‘Tváre migrácie’, aby verejnosť spoznala okolnosti života ľudí v pohybe a ľudí na úteku. Z označenia migrant sa totiž na sociálnych sieťach stala nadávka, pričom migrantmi a migrantkami sú mnohí z nás – zdravotné sestry v Rakúsku, študujúci ľudia v Česku, alebo ja na Novom Zélande.

Okrem osvetových a vzdelávacích aktivít sa venuješ písaniu článkov pre rôzne médiá, primárne však pre svoj web Media about Development. Ktoré témy spracovávaš?

Spracovávam príbehy ľudí z terénu, medzinárodných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z nízkopríjmových krajín, v minulosti označovaných za rozvojové. Verím, že verejnosť možno scitlivovať a zaujať ľudským príbehom aj bez citového vydierania a tzv. pornografie chudoby.

Globálne výzvy novinársky pokrývam vyše desať rokov a vidím v tom veľký zmysel. Keď sa mi nejaký rozhovor či reportáž na dôležitú, no často „nepopulárnu“ tému (ako je znižovanie detskej úmrtnosti v Keni či zabezpečovanie pitnej vody a sanitácie v Indii) nepodarí pretlačiť do veľkého média, ponechám ju na spomínanom webe Media about Development.

Aj naši študenti a študentky z Univerzity Palackého, pre ktorých robievam kurzy globálnej rozvojovej žurnalistiky, mi pomáhajú napĺňať jeho obsah. Stačí im ukázať, ako zodpovedne, eticky a komplexne o medzinárodnom rozvoji písať. Keďže teraz žijem v Oceánii, snažím sa mapovať globálne výzvy aj tu, pričom obyvateľstvo malých ostrovov v Pacifiku najviac trápia negatívne dosahy zmeny klímy a globálneho otepľovania v podobe extrémnych výkyvov počasia, záplav či cyklónov.

Viac v rozhovore s názvom ‘Novinárka Boba M. Baluchová: Vláda Nového Zélandu nezľahčuje hrozbu nákazy, ani nehľadá za každú cenu vinníkov (ROZHOVOR)’ tu.

Posted in development education, global problems, intercultural dialogue, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

O videách kampane Tváre migrácie, otvárajúcich diskusiu o tolerancii na Slovensku

Minulý rok sme v tejto relácii predstavili kampaň Tváre migrácie, ktorú od roku 2019 realizuje sedem európskych organizácií, pričom za Slovensko je v konzorciu Platforma rozvojových organizácií Ambrela. Vo februári kampaň uverejnila dve videá, ktoré vzbudili rozporuplné reakcie a negatívne vášne u ľudí, tráviacich celé dni na sociálnych sieťach. O obsahu kampane, reakciách slovenského obyvateľstva na videá, aj o pomoci slovenských organizácií v krajinách, postihnutých humanitárnymi krízami, budeme hovoriť s komunikačnou manažérkou Ambrely, Dr. Bobou Markovič Baluchovou.

Pojem migrácie je slovenskou verejnosťou chápaný veľmi rôznorodo a často nesprávne, hoci ide o prirodzený proces. Slovo migrant je dokonca považované za nadávku. Ako sa teda týka migrácia Slovenska a ako na ňu máme nazerať?

Za posledných 150 rokov emigrovalo zo Slovenska až milión ľudí. V rôznych kútoch sveta našli nový domov a uplatnenie, založili si tam rodiny. V súčasnosti tomu nie je inak – naši blízki stále odchádzajú zo Slovenska za prácou, štúdiom a lepším životom. A tento jav nespomalila ani pandémia Covid-19. Málokedy si uvedomíme, že aj slovenské zdravotné sestry, cestujúce za prácou do Rakúska, sú migrantkami, a naši študenti v Brne či Prahe zasa migrantmi. Dnes by ste vkaždej rodine takto našli nejakú ‘tvár migrácie‘. No a migrujúci Slováci a Slovensky si tiež prajú, aby sa k ním ľudia v zahraničí správali s úctou a rešpektom. Preto by to malo platiť aj obrátene – k cudzincom a cudzinkám, ktorí zavítali na Slovensko, by sme sa mali správať tolerantne.

Je migrácia pre nás slobodnou voľbou? Odchádzajú ľudia za lepším životom a dobrou prácou dobrovoľne?

Migrácia často nie je voľbou, ale otázkou prežitia, a prebieha predovšetkým v rámci nízkopríjmových krajín. Podľa odhadu OSN z roku 2016 asi 66 miliónov ľudí opustilo domov z dôvodu prenasledovania, konfliktov, násilia a porušovania ľudských práv. Ale až viac ako 40 miliónov z nich je presídlených, migruje v rámci vlastnej krajiny. V našej spoločnosti panuje mýtus, že všetci migrujúci smerujú na západ, do EÚ, ale nie je to pravda. V chudobných nízkopríjmových krajinách skončí 21,7 milióna migrantov a migrantiek, zatiaľ čo v EÚ a USA dohromady ‘len’ 3,6 milióna ľudí v pohybe alebo ľudí na úteku. Je preto potrebné odlišovať pojmy od dojmov a naozaj si pozrieť aktuálne dáta k téme utečenectva a migrácie vo svete. Všetky fakty ambrela uvádza prehľadne na stránke http://www.tvaremigracie.sk.

Začiatkom februára ste uverejnili na internete prvé video s názvom ‘Rozmanitosť nám je pochuti’. Čoho sa téma videa presne týkala a na čo poukazovala?

Video poukazuje na to, že predsa cudzokrajné chute (ako vietnamská polievka pho, indická kari ryža či kebab v pita placke z Blízkeho Východu) nám na Slovensku už dávno nie sú cudzie. Vo videu sa preto autorský tím (teda naša platforma Ambrela a kreatívna agentúra Čosi) divákov a diváčok pýta: „Prečo potom mnohí Slováci a Slovensky neakceptujú inú kultúru a ľudí, ktorí nám tieto cudzokrajné chute a obľúbené pokrmy priniesli? Veď iná kultúra a iné zvyky môžu náš život príjemne okoreniť.“ Samozrejme, odkaz videa nie je len o rozmanitosti chutí, ale skôr o tolerancii, rešpekte a ústretovosti voči ľuďom, ktorí si na Slovensku našli prácu a domov.

V prvom videu si slovenský junák príde kúpiť do stánku s občerstvením večeru, a kebab mu podá arabsky vyzerajúci predavač. Ako ho prijala slovenská verejnosť?

Veľmi vášnivo, na čo sme boli v Ambrele pripravení. Denne čelíme stovkám nenávistných komentárov a nadávok na sociálnych sieťach. Takéto vyjadrenia netolerancie však iba potvrdili, ako dôležité je takéto témy prinášať aj medzi ľudí mimo tzv. ‘mimovládkarskej bubliny’. Aj preto ďalej pokračujeme v dobre naštartovanej kampani Tváre migrácie, realizovanej súbežne v siedmich krajinách EÚ.

Tento týždeň Ambrela zverejnila ďalšie osvetové video ’Tolerancia je fair-play‘, pričom sa presunula z gastro oblasti do športu. I tam očakáva rozpoluplné reakcie publika, avšak dôležitejšie je otvorenie diskusie a zamyslenie sa nad témou vnímania aj prijímania cudzincov a cudziniek v našej spoločnosti.

Druhé video Ambrely zasa pokrýva fenomén rasizmu vo futbale, kde fanúšikovia počas zápasu pokrikujú nadávky na hráčov inej farby pleti. Prečo ste si zvolili túto tému?

Keďže takmer každá obec na Slovensku má svoje futbalové ihrisko alebo štadión a týmto športom žijú celé rodiny, voľba témy pre druhé video bola jasná. Mnohí hráči inej kultúry či farby pleti musia čeliť pokrikom, nadávkam a dlhému ‘bučaniu’. tento odsúdeniahodný prejav intolerancie sme preklopili do jednoduchého pozitívneho odkazu. Naozaj nemôžeme donekonečna zvádzať súboj typu: my vs. oni a zameriavať sa na hľadanie odlišností kultúr namiesto nachádzania spoločných čŕt.

Samotní protagonisti z videa pochádzajú zo Západného Balkánu, Latinskej Ameriky aj Subsaharskej Afriky. Na Slovensku našli svoj druhý domov a pracovné uplatnenie, avšak zaujímajú sa o to, ako sa darí ich blízkym v konkrétnych nízkopríjmových krajinách. A práve cez konkrétne životné príbehy sa snaží kampaň Tváre migrácie rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie optikou medzinárodného rozvoja.

Aké má táto téma tolerancie a prijatia cudzincov na Slovensku prepojenie s humanitárnou a rozvojovou prácou vás a vašich členov v rozvojových krajinách sveta?

Súčasťou kampane sú okrem videí aj online diskusie. Na tej najbližšej budeme hovoriť napríklad o tom, ako naša členská organizácia eRko a jej kolednícka zbierka Dobrá novina môže zlepšovať životné podmienky núdznych v druhom najchudobnejšom regióne Ugandy, aby nemuseli za prácou odchádzať z domova. Hostka diskusie z Nadácie Integra zasa predstaví aktuálnu pomoc obyvateľstvu Etiópie, ktoré musí utekať do susedného Sudánu pre prebiehajúci vojenský konflikt v tigrajskej oblasti. Je dôležité, aby slovenská verejnosť porozumela príčinám, ktoré spôsobujú v nízkopríjmových krajinách hlad, chudobu, domáce nepokoje a následnú migráciu. Zároveň je dobré ponúknuť aj príklady projektov, ktoré naše organizácie realizujú v teréne, aby sa náročná situácia riešila.

Pre redakciu SRo – Rádio Regina v rámci RTVS spracoval redaktor: Štefan Chrappa a odpovede v rozhovore poskytla: Boba Markovič Baluchová, komunikačná manažérka Ambrely – Platformy rozvojových organizácií a zakladateľka Media about Development; Rozhovor si v audio podobe možno vypočuť tu. Foto: Ambrela.org

Posted in human rights, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , | Leave a comment

Ambrela’s video on how do we treat foreigners in Slovakia

The first Ambrela’s video entitled ‘Diversity tastes’ was produced by the Cosi agency, which has worked with Slovak Platform for development organizations on sustainable lifestyle campaigns in the past. The video presents foreign tastes, such as pho soup, curry rice or kebab in pita bread, which are no longer unknown in Slovakia. The authors ask in the video: “Why so many don’t accept a different culture and the people who brought us these foreign tastes and favorite dishes? After all, different cultures and customs can pleasantly bring some spice to our lives. “

Maros Kemeny, director of the Cosi agency clarifies the concept of the first video: „To avoid that everything foreign ‘sits badly in peoples’ stomach’ we had to find and express creatively strong mainstream topic we encounter everyday. Such a topic is undoubtedly foreign cuisine, which is in Slovakia like at home. Food unites people, so we built a creative concept on foreign cuisine, in which we look for a way to respect the diversity and tolerance of culture and individuality of people whose culture and customs can enrich each other.” The video can be found here.

Daniel Kaba, executive secretary of Slovak Platform for development organizations – Ambrela, points out that migration is often not an option but a matter of survival, and takes place mainly within the low-income countries. “According to a 2016 UN estimate: 66 million people have fled their homes due to persecution, conflict, violence and human rights abuses. More than 40 million of them are displaced, migrating within their own country. “At the same time, he adds that not all migrants are heading west: “Another UN report from 2018 shows that 21.7 million migrants will end up in the low-income countries, while in the EU and the US together ‘only’ 3.6 million people are on the move.

Ambrela’s member organizations operate also in low-income and post-conflict countries such as Ukraine, Iraq, Lebanon, Ethiopia, Uganda and South Sudan, affected by natural disasters or wars, and help vulnerable people to face humanitarian crises. It is important with the Faces of Migration campaign to explain the stories and life conditions of migrants, as well as refugees and the reasons for (often forced) migration of vulnerable communities.

About Ambrela:

Ambrela – Platform for Development Organizations is an umbrella organization of 28 mostly non-governmental organizations in Slovakia which focus on development cooperation, humanitarian aid, global development education and sustainable development at home and abroad. The platform represents the common interests of its members both domestically and internationally. Since 2019, together with six European partners, Ambrela has been implementing the SDGs and Migration project, supported by the European Commission’s Development Education and Awareness Raising (DEAR) programme. The ‘Faces of Migration‘ campaign is one of the outputs of this project. Its aim is to raise awareness of the diversity, tolerance and coexistence of people from different cultures through specific life stories and look at the migration phenomenon through the prism of SDGs. Above mentioned videos and online discussions are part of this campaign. Videos’ production was also supported by Slovak Agency for International Development Cooperation – SlovakAid. More information on: www.ambrela.org, www.tvaremigracie.ambrela.org and www.tvaremigracie.sk

Written by: Boba M. Baluchova (communications manager / Ambrela, Slovakia)

Posted in intercultural dialogue, media, migration, minority issues, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

Výskum o projektoch medzinárodného dobrovoľníctva SR v čase pandémie Covid-19 – publikovaný vo vedeckom časopise

Súčasťou medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a Migrácia’, ako aj kampane ‘Tváre migrácie’ z dielne slovenskej Ambrely, ktorý je financovaný EÚ z programu DEAR, je aj tvorba analýz a štúdií na tému medzinárodného rozvoja a migrácie. Ambrele sa podarilo rozšíriť čitateľskú základňu o medzinárodnú vedeckú obec – vďaka publikovaniu originálneho výskumu a následného článku o manažovaní projektov rozvojového dobrovoľníctva SR v nízkopríjmových krajinách v čase pandémie Covid-19 – vo vedeckom časopise Acta missiologica.

Článok v angličtine s názvom ‚Analysis of challenges in International voluntary service in the COVID-19 era on example of Slovak development volunteer projects‘ zmieňuje aj štúdiu, ktorá vyšla v lete 2020 pod hlavičkou kampane Tváre migrácie. Článok z pera našej šéfeditorky a komunikačnej manažérky Ambrely, Dr. Boženy Markovič Baluchovej, s výpomocou Dárie Kimuli z VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety nájdete na webe časopisu Acta missiologica tu alebo priamo tu.

Posted in global problems, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , , | Leave a comment