Konferencia v Bratislave uzavrie projekt Trialógu rozvojovej spolupráce V4 – V4DevCo

Medzinárodná konferencia v Bratislave uzavrie projekt V4DevCo, prinášajúci do centra pozornosti výzvy, súvisiace s nízkym zaangažovaním neštátnych aktérov z krajín Vyšehradskej štvorky do rozvojovej spolupráce EÚ.

Dňa 25. mája (vo štvrtok od 10:00 do 13:00) sa v Bratislave uskutoční hybdidná medzinárodná konferencia s názvom ‘Zapojenie aktérov z V4 do rozvojovej spolupráce EÚ: vyhliadky, príležitosti a výzvy‘. Svojím programom uzavrie projekt V4DevCo, prinášajúci do centra pozornosti výzvy, súvisiace s nízkym zaangažovaním neštátnych aktérovz regiónuV4 do rozvojovej spolupráce EÚ. Projekt V4DevCo vedie poľské Centrum pre sociálny a ekonomický výskum (CASE) v spolupráci s ďalšími partnermi z V4: českým Inštitútom medzinárodných vzťahov Praha (IIR), maďarskou Univerzitou v Pécsi (UPECS) a slovenskou Platformou rozvojových organizácií – Ambrela.

Konferencie sa zúčastnia aj autori novej príručky V4DevCo, ktorá predstavuje analýzu súčasnej situácie a výziev v oblasti participácie neštátnych subjektov z Vyšehradskej štvorky na programoch financovania rozvoja v rámci EÚ a poskytuje tiež odporúčania na prekonanie týchto výziev. Tohto podujatia sa osobne v Bratislave alebo online cez Zoom zúčastnia aj expertky a experti na rozvojovú spoluprácu, politici, zástupcovia a zástupkyne občianskeho sektora aj akadémie, ako aj širšia odborná verejnosť z krajín V4. Môžete sa pridať aj vy a klásť v diskusii otázky o financovaní projektov zahraničnej pomoci (registračný formulár nájdete tu).

Konferencia v rámci programu ponúkne: Prezentáciu spomínanej príručky V4DevCo; Panelovú diskusiu I: ‚Príležitosti a výzvy prispievania V4 krajín k rozvojovej spolupráci EÚ s africkými partnerskými krajinami‘; a Panelovú diskusiu II: ‚Rozvojová spolupráca EÚ na Ukrajine – akú úlohu zohrávajú mimovládne organizácie z V4?’. Kompletný program a pozvánku na konferenciu nájdete na webovej stránke, venovanej projektu V4DevCo.

Konferencia je záverečnou aktivitou projektu ‘V4 Development Cooperation Trialogue: Reinforcing Synergies, Sharing Good Practices (V4DevCo)’, spolufinancovaného vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF). Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe. Viac informácií o V4 projekte tu.

Posted in development cooperation, humanitarian aid, NGOs' work | Tagged , , , , | Leave a comment

O pokračovaní kampane, motivujúcej k aktívnemu globálnemu občianstvu

Platforma rozvojových organizácií Ambrela predstavuje v rámci aktuálnej osvetovej kampane Všetci sa máme čo učiť‘ potrebu premýšľania o sebe i svete okolo v globálnych súvislostiach. Cez sériu videí, tematických diskusií a prezentácií aktivít svojich organizácií zdôrazňuje potrebu globálneho vzdelávania na školách. O pokračovaní tejto kampane (aj o odozve verejnosti na ňu) sa zhovárame s výskumníčkou a komunikačnou manažérkou Ambrely, Dr. Bobou Markovič Baluchovou.

Koľko organizácií platformy Ambrela sa (popri realizovaní projektov humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce vo svete) venuje aj vzdelávaniu? Presnejšie globálnemu vzdelávaniu na Slovensku?

Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext – ako v učení, tak aj v učení sa, a doma sa mu venuje viac ako polovica z tridsiatky organizácií platformy Ambrela. Je to dôležité, lebo vďaka nemu dochádza k hlbšiemu porozumeniu súčasného komplikovaného sveta, k zvyšovaniu nášho povedomia o globálnych témach, ako aj k rozvoju kritického myslenia, ktoré teraz tak veľmi potrebujeme. Aj preto pracovala Ambrela spolu so svojimi členskými a pozorovateľskými organizáciami celý minulý rok na príprave a pripomienkovaní kvalitnej národnej Stratégie globálneho vzdelávania.

Medzi vašich členov patrí Slovenská katolícka charita so zbierkou Pôstna krabička, saleziánske združenie SAVIO so zbierkou Tehlička, eRko s ich Dobrou novinou a mnohé ďalšie, ktoré poslucháči už poznajú z nášho vysielania. Aké konkrétne vzdelávacie aktivity realizujú vaši ďalší členovia a pozorovatelia?

Uvediem rovno konkrétne príklady našich piatich organizácií. Hlavnou aktivitou Slovenskej nadácie pre UNICEF je vzdelávanie študentov a študentiek v oblasti ekológie a rozvojovej spolupráce. Tím UNICEF-u teda navštevuje slovenské školy s prednáškami na tieto témy. Naša členská organizácia, Človek v ohrození, sa globálnemu vzdelávaniu venuje dokonca v troch programoch – v rámci festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, cez mediálnu iniciatívu Svet medzi riadkami a v programe pre učiteľstvo. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica realizuje napríklad program Zelená škola, kde ide o premenu škôl na ekologickejšie a udržateľnejšie miesta so žiačkami a žiakmi, ktorí z vlastnej iniciatívy prinášaju zmenu do škôl aj komunít. Zároveň Živica realizuje Komenského inštitút, čo je vzdelávanie slovenských pedagógov a pedagogičiek v mäkkých zručnostiach, potrebných pre 21. storočie. Nadácia Milana Šimečku sa zasa zameriava na pamäťové vzdelávanie a interkultúrne učenie. Možno ste v minulom roku navštívili jej putovnú výstavu Anny Frankovej pre stredné školy, alebo použili applikáciu IWalk, vyučujúcu o holokauste v kontexte lokálnych dejín. No a Academia Istropolitana Nova sa venuje vzdelávaniu dospelých formou neformálnych vzdelávacích kurzov na tému prípravy a riadenia projektov, ale aj ochrany kulúrneho dedičstva.

To je vskutku rozmanitý výber vzdelávacích aktivít. Vráťme sa však k samotnej kampani Ambrely s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘. O jej spustení sme už informovali vo vysielaní pred mesiacom. Kam sa za ten čas posunula?

Kampaň motivuje na pozadí lokálnych tém ku globálnemu občianstvu. Okrem prezentácií našich vzdelávacích organizácií robíme aj živé tematické diskusie. Práve tento týždeň chystáme debatu o rozvíjaní aktivizmu a spôsoboch deradikalizácie mládeže. Platforma Ambrela realizuje kampaň v rámci projektu EduGlobe s podporou Active Citizens Fund – Slovakia, a jej prvé video s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ sa venovalo všímavosti a solidarite s núdznymi. Druhé video s názvom ‚Uprostred dejín‘ je už o poznávaní vlastnej identity aj iných kultúr. Bolo vytvorené opäť v spolupráci s Ondruš studio s.r.o., a možno ho vidieť na sociálnych sieťach práve v tieto dni.

Viete priblížiť poslucháčom, ktorí kampaň nepoznajú a spot doteraz nevideli, aký bol kreatívny koncept za týmto druhým kampaňovým videom s poetickým názvom: Uprostred dejín?

Vo videu spoznávame päť reálnych osôb vo svojich unikátnych pracovných prostrediach. Každý z nich žije na Slovensku – niektorí sa tu narodili, iní sem prišli z cudziny. Ich korene siahajú do krajín ako Maroko, Grécko, Tanzánia, Nigéria či Čína, no všetci Slovensko považujú za svoj aktuálny domov. Spojenie slovenskej básne ‘Uprostred dejín’ od Milana Rúfusa a zobrazených recitujúcich – niektorých ozaj s neprepočuteľným prízvukom – vo vás dozaista vyvolá zvedavosť a záujem. A to sme presne chceli dosiahnuť. Treba sa na nové situácie pozerať vždy viac otvorene a o našej krajine aj o jej obyvateľstve premýšľať v globálnych súvislostiach. Ako naznačuje slogan kampane: ‘Všetci sa máme čo učiť’ – o sebe, o ľuďoch okolo nás, aj o svete, v ktorom spolu koexistujeme.

Vaša platforma Ambrela a vaši členovia naplno prezentujú svetovú kampaň na internete už mesiac. Ako reaguje na kampaňové videá široká verejnosť na sociálnych sieťach?

Po zverejnení všetkých našich doterajších videí o rešpekte k rozmanitosti a pozvánok na naše diskusie o pomoci núdznym v zahraničí, sme vždy čelili nenávistným komentárom na sociálnych sieťach, ako aj otázkam – prečo naši členovia nepomáhajú doma. Organizácie, združené v Ambrele, však pomáhajú výrazne aj doma – či už ide o poskytovanie starostlivosti pre seniorov, sociálnu terénnu prácu v marginalizovaných rómskych komunitách alebo aktivity, zamerané na rozvoj detí a mládeže, a mnohé ďalšie. O globálnom vzdelávaní nehovoriac. Tieto reakcie nás preto utvrdili v potrebe prinášať naďalej témy tolerancie, solidarity, scitlivovania obyvateľstva a medzikultúrneho dialógu aj medzi ľudí mimo tzv. ‘mimovládkarskej bubliny’. Najmä s blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré môžu ešte viac spolarizovať našu spoločnosť a naštrbiť krehkú demokraciu, si takto budeme môcť naživo overiť dôležitosť výchovy k aktívnemu občianstvu a dosahy globálneho vzdelávania.

Za rozhovor ďakujeme dr. Bobe Markovič Baluchovej z platformy Ambrela. Prajeme jej tímu, aby aktuálna kampaň s názvomVšetci sa máme čo učiť‘ mala u širokej verejnosti naďalej pozitívnu odozvu a priniesla viac do popredia tému globálneho vzdelávania, aktívneho občianstva, ale aj solidarity, láskavosti a porozumenia.

Pre redakciu SRo – Rádio Regina v rámci RTVS spracoval redaktor: Štefan Chrappa a odpovede v rozhovore poskytla: Boba Markovič Baluchová, výskumníčka a komunikačná manažérka Ambrely – Platformy rozvojových organizácií a zakladateľka Media about Development; Rozhovor si v audio podobe možno vypočuť tu. Foto: Marek Molnár

Posted in activism, development education, global education, intercultural dialogue, media, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kampaň Ambrely o lokálnych témach motivuje ku globálnemu občianstvu

Platforma rozvojových organizácií Ambrela predstavuje v rámci osvetovej kampane Všetci sa máme čo učiť‘ potrebu premýšľania o sebe i svete okolo v globálnych súvislostiach. Cez sériu videí, tematických diskusií a prezentácií aktivít svojich organizácií zdôrazňuje potrebu globálneho vzdelávania na školách. K poznávaniu vlastnej identity aj iných kultúr motivuje druhé kampaňové video, ktoré vychádza tento týždeň.

Globálne vzdelávanie, ktorému sa doma na Slovensku (popri realizovaní projektov humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce vo svete) venuje veľká časť z tridsiatky organizácií platformy Ambrela, zdôrazňuje globálny kontext – ako v učení, tak aj v učení sa. Vďaka nemu dochádza k hlbšiemu porozumeniu súčasného komplikovaného sveta, zvyšovaniu nášho povedomia o globálnych témach, ako aj k rozvoju kritického myslenia, ktoré teraz tak veľmi potrebujeme. Aj preto pracovala Ambrela spolu so svojimi členskými a pozorovateľskými organizáciami celý minulý rok na príprave a pripomienkovaní kvalitnej národnej Stratégie globálneho vzdelávania, ktorá by mohla byť prijatá v najbližších mesiacoch. Sú aj súčasťou aktuálnej osvetovej kampane Ambrely o podstate a potrebe globálneho vzdelávania na školách i mimo nich.

Kampaň s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘ motivuje na pozadí lokálnych tém ku globálnemu občianstvu. Mala by tiež verejnosti ukázať, prečo je potrebná implementácia spomínanej Stratégie globálneho vzdelávania v SR, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách, ale i budovaniu solidarity a scitlivovaniu obyvateľstva mimo nich. Platforma Ambrela realizuje kampaň v rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia. Pozostáva zo série videí, tematických diskusií a prezentácií vzdelávacích aktivít organizácií Ambrely. Druhé video s názvom ‚Uprostred dejín‘ o poznávaní vlastnej identity aj iných kultúr, vytvorené v spolupráci s Ondruš studio s.r.o., možno vidieť na sociálnych sieťach práve tento týždeň.

Koncept druhého videa s názvom ‚Uprostred dejín‘ ozrejmuje kreatívny riaditeľ partnerského štúdia Martin Ondruš: „Vo videu spoznávame päť reálnych osôb vo svojich unikátnych pracovných prostrediach. Každý z nich žije na Slovensku – niektorí sa tu narodili, iní sem prišli z cudziny. Ich korene siahajú do krajín ako Maroko, Grécko, Tanzánia, Nigéria či Čína, no Slovensko považujú za svoj aktuálny domov. Spojenie slovenskej básne ‘Uprostred dejín’ od Milana Rúfusa a recitujúcich protagonistov – niektorých s neprepočuteľným prízvukom – dozaista vyvolá zvedavosť a záujem. Veľa ľudí by ich možno na prvý pohľad za Slovákov neoznačilo, a práve to bolo naším zámerom – poukázať na to, že nie vždy sú veci tak, ako vyzerajú. Treba na nové situácie nahliadať viac otvorene a o našej krajine aj jej obyvateľstve premýšľať v globálnych súvislostiach. Jednoducho: ‘Všetci sa máme čo učiť’ – o sebe, o ľuďoch okolo nás, aj o svete, v ktorom spolu koexistujeme.Nové video si možno pozrieť tu: https://youtu.be/IPCNRvqaPBM

Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, v súvislosti s uverejnením nového videa si zaspomínal na doterajšie osvetové kampane Ambrely: „Po zverejnení videa o rešpekte k rozmanitosti a pozvánok na naše diskusie o pomoci núdznym v zahraničí, sme čelili nenávistným komentárom na sociálnych sieťach, ako aj otázkam – prečo naši členovia nepomáhajú doma. Organizácie, združené v Ambrele, však pomáhajú výrazne aj doma – či už ide o poskytovanie starostlivosti pre seniorov, sociálnu terénnu prácu v marginalizovaných rómskych komunitách alebo activity, zamerané na rozvoj detí a mládeže, a mnohé ďalšie. Tieto reakcie nás iba utvrdili v potrebe prinášať naďalej témy tolerancie, solidarity, scitlivovania obyvateľstva a medzikultúrneho dialógu aj medzi ľudí mimo tzv. ‘mimovládkarskej bubliny’. Najmä s blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré môžu ešte viac spolarizovať našu spoločnosť a naštrbiť krehkú demokraciu, sa si overíme dôležitosť výchovy k aktívnemu občianstvu a globálneho vzdelávania.”

V náväznosti na uvedenie druhého videa organizuje Ambrela dňa 8. marca o 18h naživo v bratislavskom .klube pod lampou aj tematickú diskusiu pod názvom ‘Ako rozvinúť aktivizmus a ustrážiť radikalizáciu mládeže‘. Viac tu.

Posted in development education, global education, media, NGOs' work | Tagged , , , | Leave a comment

Prídite na diskusiu o aktivizme a deradikalizácii mládeže

Zaujíma vás, ako mladých ľudí viesť k aktívnemu občianstvu a zapájaniu sa do vecí verejných (vrátane volieb)? Ako môže poznávanie vlastnej identity, iných kultúr a rešpekt k rozmanitosti ovplyvniť volebné preferencie? Kam zaradiť mediálnu a informačnú gramotnosť, ako aj podporu kritického myslenia v rámci kurikulárnej zmeny? Ako zmierniť prejavy diskriminácie, nenávisti a šírenie neprávd v online priestore? A čo s tým všetkým má globálne vzdelávanie?

Prídite osobne v stredu (8. marca od 18:00 do 19:00) do bratislavského .klubu pod lampou na živú diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň a s názvom ‘Ako rozvinúť aktivizmus a ustrážiť radikalizáciu mládeže. Tam sa dozviete, ako napreduje aktuálna osvetová kampaň ‘Všetci sa máme čo učiť’; prečo a ako možno mobilizovať prvo-voličskú základňu k parlamentným voľbám; ako rovesnícke učenie a premýšľanie v globálnych súvislostiach motivuje mladých k aktivizmu, aj ako vzdelávacie organizácie Ambrely svojimi projektmi globálneho vzdelávania prispievajú k deradikalizácii mládeže.

Na otázky budú odpovedať:

Dušan Ondrušek – psychológ a zakladateľ PDCS (člen Ambrely);

Andrej Návojský – expert na vzdelávanie, metodik NIVAM-u (ex ČvO a NMŠ);

Diskusia bude prenášaná aj live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov (vrátane Media about Development). Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #KampanAmbrely.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid – pri príležitosti osvetovej kampane ‘Všetci sa máme čo učiť’. Za fotografie ďakujeme aktivistovi a fotografovi Marekovi Molnárovi. Viac info o hosťoch a hostkách stredajšej živej diskusie, ako aj o ďalších aktivitách Ambrely nájdete na webe tu: www.eduglobe.ambrela.org alebo vo Facebook evente.

Posted in development education, global education, intercultural dialogue, minority issues, NGOs' work | Tagged , , , | Leave a comment

Prídite na diskusiu o našej všímavosti a zvyšovaní solidarity s núdznymi

Zaujíma vás, čo má globálne vzdelávanie so scitlivovaním obyvateľstva a zvyšovaním nášho záujmu o okolie, dobrovoľníctvo či aktivizmus? Prečo o vojne u nášho východného suseda treba premýšľať v globálnych súvislostiach? V čom je pre našu spoločnosť prospešné celoživotné vzdelávanie dospelých a výchova k aktívnemu občianstvu? A tiež prečo potrebujeme mať prijatú (a na školách implementovanú) Národnú stratégiu globálneho vzdelávania na Slovensku?

Prídite osobne v stredu (15. februára od 18:00 do 19:00) do bratislavského .klubu pod lampou na živú diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň a s názvom ‘Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi. Tam sa dozviete viac o tom, v čom spočíva aktuálna osvetová kampaň ‘Všetci sa máme čo učiť’; ako našu solidaritu a ochotu pomáhať núdznym ovplyvnila vojna na Ukrajine. Pozrieme sa spolu s diskutujúcimi tiež na to, ako u dospelých podporiť motiváciu celoživotného učenia a miestneho aktivizmu, aj ako vzdelávacie organizácie Ambrely svojimi projektmi globálneho vzdelávania napomáhajú spoločenskej zmene k lepšiemu.

Pozvanie do diskusie prijali:

– Marta Jendeková (programová manažérka Academia Istropolitana Nova);

– Juraj Hipš (expert na vzdelávanie a zakladateľ Komenského inštitútu);

– Veronika Fishbone Vlčková (riaditeľka Nadácie Milana Šimečku).

Diskusia bude prenášaná aj live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov (vrátane Media about Development). Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #AmbrelaKampan.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid – pri príležitosti osvetovej kampane ‘Všetci sa máme čo učiť’. Viac info o hosťoch a hostkách stredajšej živej diskusie, ako aj o ďalších aktivitách Ambrely nájdete na webe tu: www.eduglobe.ambrela.org alebo vo Facebook evente tu.

Posted in development education, global education, NGOs' work | Tagged , , , | Leave a comment

O začiatku kampane k téme všímavosti, solidarity a globálneho vzdelávania

Platforma rozvojových organizácií Ambrela odštartovala vo februári osvetovú kampaň pre širokú verejnosť s názvomVšetci sa máme čo učiť‘. Tentoraz sa však nezamerala na prezentáciu svojich aktivít v oblasti humanitárnej pomoci či rozvojovej spolupráci, ale formou série videí a diskusií predstaví tému globálneho vzdelávania. O tejto téme sa zhovárame s výskumníčkou a komunikačnou manažérkou Ambrely, Dr. Bobou Markovič Baluchovou.

Povedzme si teda na úvod, čo to vlastne je to globálne vzdelávanie?

Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa). Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu nášho povedomia o globálnych témach, k potrebnému rozvoju kritického myslenia a k hlbšiemu porozumeniu súčasného sveta. Globálne vzdelávanie poskytuje priestor na zmenu postojov jednotlivca a posilňuje uvedomenie si vlastnej úlohy v tomto komplikovanom svete. Motivuje nás-ľudí k zodpovednosti a vychováva smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občianstva.

V novej Európskej deklarácii o globálnom vzdelávaní do roku 2050, ktorú minulý rok v novembri prijali vlády naprieč celou Európou, sa píše, že „globálne vzdelávanie umožňuje ľuďom otvárať svoje oči, srdcia a mysle pre realitu sveta na miestnej aj globálnej úrovni.“  Ako na túto deklaráciu reagovala Slovenská republika?

Slovenská delegácia, zložená z vládneho i nášho mimovládneho sektora, bola počas novembrovej Dublinskej konferencie k prijatiu tejto Európskej deklarácie o globálnom vzdelávaní do roku 2050 mimoriadne aktívna. Čoskoro by mala byť aj u nás prijatá Národná stratégia globálneho vzdelávania, na ktorej príprave pracovala aj naša platforma Ambrela, zastrešujúca 30 mimovládnych organizácií v SR. Práve organizácie Ambrely, venujúce sa téme globálneho vzdelávania, sa výrazne podieľali na pripomienkovaní tvorby danej stratégie a budú aj súčasťou aktuálnej osvetovej kampane o podstate a potrebe globálneho vzdelávania na školách i mimo nich.

V čom spočíva februárová osvetová kampaň platformy Ambrela s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘?

Touto kampaňou by sme chceli verejnosti ukázať, prečo je potrebná implementácia spomínanej Národnej stratégie globálneho vzdelávania v SR, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách, ale i scitlivovaniu obyvateľstva a celoživotnému vzdelávaniu dospelých mimo školského prostredia. Ambrela kampaň realizuje v rámci projektu EduGlobe s podporou Active Citizens Fund – Slovakia a tá pozostáva zo série videí, tematických diskusií a prezentácií vzdelávacích aktivít organizácií Ambrely. Prvé video s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ o všímavosti a solidarite s núdznymi možno vidieť na sociálnych sieťach a na webe www.ambrela.org práve tento týždeň.

Kde ste hľadali inšpiráciu pre nakrúcanie prvého kampaňového videa s názvom ‚Nečakaná pomoc‘?

S nápadom prišlapartnerská agentúra Ondruš studio, ktorá chcelakreatívne vyjadriť tému posledného roka – vnímania a reakcie Slovákov a Sloveniek na vojnu na Ukrajine, ako aj na príchod desiatok tisícov ukrajinských odídencov a odídenkýň na naše územie. Potrebujeme si neustále prízvukovať potrebu väčšej všímavosti, ohľaduplnosti a solidarity s núdznymi okolo, pretože práve tí nás dokážu niekedy prekvapiť svojím konaním. Ako napríklad hlavný hrdina vo videu: ‘Odídenec–Samaritán‘ so svojou pohotovou pomocou človeku v bezvedomí. Práve preto na záver znie slogan: ‘Všetci sa máme stále čo učiť –  o nás samotných, o ľuďoch okolo nás, aj o stále sa meniacom svete, v ktorom spolu koexistujeme.‘

Aké ďalšie aktivity nás čakajú v rámci vašej kampane v najbližších týždňoch?

Prvým z výstupov projektu EduGlobe a kampane ‘Všetci sa máme čo učiť‘ je séria videí. Nasledovať budú dve živé tematické diskusie s expertmi na vzdelávanie a prezentácie vzdelávacích organizácií Ambrely na kampaňovom webe. Nie náhodou spustila naša Ambrela túto kampaň v mesiaci, kedy si budeme ako susedný národ pripomínať smutné prvé výročie vojny na Ukrajine. Verejnosť upozorňujeme na to, že s rastúcimi globálnymi výzvami v susedstve EÚ a Slovenska, a s ich čoraz väčším vplyvom na naše obyvateľstvo, sa treba usilovať nielen o navyšovanie financií na zahraničnú pomoc SR, ale aj zvyšovať povedomie o potrebe uvažovania o týchto výzvach v súvislostiach. A to je vlastne podstata globálneho vzdelávania.

Za rozhovor ďakujeme Bobe Markovič Baluchovej z platformy Ambrela. Veríme, že aktuálna kampaň s názvomVšetci sa máme čo učiť‘ bude mať u verejnosti úspech a prinesie viac do popredia tému globálneho vzdelávania, ako aj zvýši našu všímavosť aj solidaritu s núdznymi.

Pre redakciu SRo – Rádio Regina v rámci RTVS spracoval redaktor: Štefan Chrappa a odpovede v rozhovore poskytla: Boba Markovič Baluchová, výskumníčka a komunikačná manažérka Ambrely – Platformy rozvojových organizácií a zakladateľka Media about Development; Rozhovor si v audio podobe možno vypočuť tu. Foto: Marek Molnár

Posted in activism, development education, global education, media, NGOs' work | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Osvetová kampaň Ambrely štartuje videom o (ne)všímavosti a solidarite s núdznymi

Platforma rozvojových organizácií Ambrela odštartovala vo februári osvetovú kampaň pre širokú verejnosť s názvomVšetci sa máme čo učiť‘. Tentoraz sa však nezamerala na prezentáciu svojich aktivít v oblasti humanitárnej pomoci či rozvojovej spolupráci, ale formou série videí a diskusií predstaví podstatu a potrebu globálneho vzdelávania na školách i mimo nich.

„Globálne vzdelávanie umožňuje ľuďom kriticky reflektovať svet a svoje miesto v ňom; otvárať im oči, srdcia a mysle pre realitu sveta na miestnej aj globálnej úrovni,“ píše sa v novej Európskej deklarácii o globálnom vzdelávaní do roku 2050, ktorú začiatkom novembra prijali v Dubline vlády naprieč celou Európou, vrátane Slovenska. Čoskoro by mala byť aj u nás prijatá národná Stratégia globálneho vzdelávania, na ktorej príprave pracovala aj platforma rozvojových organizácií Ambrela, zastrešujúca 30 mimovládnych organizácií v SR. Práve jej členské a pozorovateľské organizácie, venujúce sa téme globálneho vzdelávania (GV), sa výrazne podieľali na pripomienkovaní tvorby danej stratégie a budú aj súčasťou aktuálnej osvetovej kampane Ambrely o podstate a potrebe globálneho vzdelávania na školách i mimo nich.

Februárová kampaň s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘ by mala verejnosti ukázať, prečo je potrebná implementácia spomínanej Národnej stratégie globálneho vzdelávania v SR, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách, ale i scitlivovaniu obyvateľstva a celoživotnému vzdelávaniu dospelých mimo školského prostredia. Platforma Ambrela realizuje kampaň v rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia. Bude pozostávať zo série videí, tematických diskusií a prrezentácií vzdelávacích aktivít organizácií Ambrely. Prvé video s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ o (ne)všímavosti a solidarite s núdznymi, vytvorené v spolupráci s Ondruš studio s.r.o., možno vidieť na sociálnych sieťach práve tento týždeň.

Koncept prvého videa s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ ozrejmuje kreatívny riaditeľ partnerského štúdia Martin Ondruš: „Potrebovali sme kreatívne vyjadriť aktuálnu tému posledného roka – vnímania a reakcie Slovákov a Sloveniek na začiatok vojny na Ukrajine a príchod desiatok tisícov ukrajinských odídencov a odídenkýň na naše územie. Potrebujeme si neustále prízvukovať potrebu väčšej všímavosti, ohľaduplnosti a solidarity s núdznymi okolo, pretože práve tí nás dokážu niekedy prekvapiť svojím konaním. Všetci sa stále máme čo učiť –  o nás samotných, o ľuďoch okolo nás aj o stále meniacom sa svete, v ktorom spolu koexistujeme.” Spomínané video si možno pozrieť tu.

Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, v súvislosti so štartom tejto osvetovej kampane upozorňuje, že „s rastúcimi globálnymi výzvami v susedstve EÚ a Slovenska, a s ich čoraz väčším vplyvom na obyvateľstvo Slovenska, sa treba usilovať nielen o navyšovanie financií na zahraničnú pomoc SR, ale aj o zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o potrebe uvažovania o týchto výzvach v súvislostiach, čo je podstata globálneho vzdelávania. I preto Ambrela spustila kampaň v mesiaci, kedy si budeme ako susedný národ pripomínať smutné prvé výročie vojny na Ukrajine.”

V náväznosti na uvedenie prvého videa organizuje Ambrela dňa 15. februára o 18h naživo v bratislavskom .klube pod lampou aj tematickú diskusiu pod názvom ‘Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi‘. Druhé kampaňové video k téme pribudne v druhej polovici februára.

Text a foto: http://www.eduglobe.ambrela.org

Posted in activism, global education, NGOs' work | Tagged , , , , | Leave a comment

Výnimočná svetová líderka Jacinda Ardern rezignovala na funkciu premiérky Nového Zélandu. Kto ju nahradí?

Dnes ohlásila svoju rezignáciu Jacinda Ardern — novozélandská premiérka, ktorá ostrovnú krajinu Aotearoa viedla posledných šesť rokov. Po tomto období, plnom výziev a kríz, prišiel podľa nej čas na odchod. To okamžite odštartovalo verejnú diskusiu doma i vo svete o tom, čo Ardernovú viedlo k tomuto nečakanému rozhodnutiu a kto ju môže nahradiť. Najviac pálčivé otázky si zaslúžia odpovede, zachytávajúce rekacie a atmosféru priamo v Aotearoa (NZ).

Ako vnímalo premiérku Ardernovú domáce obyvateľstvo Nového Zélandu a ako ľudia prijali jej odchod?

Pod jej dnešným oznámením rezignácie sa na Facebooku v minúte objavili stovky komentárov, ktoré pozitívne hodnotili jej šesťročné pôsobenie v úlohe premiérky. V tejto chvíli je tam takmer 9-tisíc reakcií, primárne poďakovaní. Už to naznačuje, ako ju vníma domáce obyvateľstvo. Jej vedenie krajiny (leadership) aj láskavý prístup (compassion) k výzvam i krízam uplynulých rokov boli úprimné a autentické.

Obyčajní ľudia aj celebrity jej dnes ďakovali predovšetkým za to, čo pre Aotearoa (po maorijsky Nový Zéland) urobila v čase pandémie Covid-19 – ako zachránila tisíce životov tým, že ‘lockdownom’ a opatreniami krajinu na rok uchránila od komunitného šírenia koronavírusu. Samozrejme, nájdu sa aj hejteri, ktorí si do nej potrebovali kopnúť na sociálnych sieťach pri každej príležitosti v posledných dvoch rokoch. Ale je ich podstatne menej. Politickí oponenti (líder National party Christopher Luxon a populista David Seymour zo strany ACT) jej poďakovali spôsobom sebe vlastným. Pre ne sa začína predvolebná kampaň – voľby budú v polke októbra.

Bolo cítiť, že sa schyľuje k jej odchodu, alebo rezignácia ľudí prekvapila?

Nič jej rezignácii nenasvedčovalo. Bol to veľký šok aj pre domáce médiá (viď titulok Rádia NZ: ‘The bombshell resignation no-one saw coming’). Aj keď iný politik či politička by po toľkých výzvach (teroristický útok na mešity v Christchurchi, výbuch vulkánu White island, nástup koronakrízy, následná ekonomická kríza atď.), ktoré za 6 rokov v úlohe premiérky zažila, odišiel už dávno.

Posledné dva roky sa verbálne útoky a vyhrážania smrťou (zo strany tých, čo nesúhlasili s ‘lockdownom’ a pandemickými opatreniami zo strany vlády) na jej osobu stupňovali. Ako politička, no najmä ako matka štvorročnej dcéry Neve, ich nemôže brať na ľahkú váhu.

Mohlo byť skutočným dôvodom pre Ardernovej odchod vyčerpanie?

Dôvodom primárne nebolo vyčerpanie. Aj keď o mesiac (po odchode z úradu) si intenzívny odpočinok v kruhu rodiny zaslúži viac, ako ktokoľvek iný v tejto ostrovnej krajine. Vo svojom vyhlásení však popiera diskusie o hľadaní “skutočných dôvodov jej odchodu”. Po šiestich rokoch, plných veľkých výziev, nám ukazuje, že je najmä človek. Politici a političky sú tiež iba ľudia. A po intenzívnom nasadení v správe krajiny dôjde k momentu, keď treba odísť. A pre ňu nastal tento moment.

Kto by ju mohol nahradiť v čele strany Labour a prípadne neskôr v kresle premiérky NZ?

Oficiálny líder strany Labour zatiaľ ohlásený nie je. Mohla by to byť opäť žena, najlepšie maorijského pôvodu. Súčasná ministerka zahraničia Nanaia Mahuta by sa úlohy premiérky zhostila výborne a svet by ju určite prijal výborne. Aj bývalá prezidentka labouristickej strany Claire Szabó by tiež dôstojne pokračovala v šľapajách svojej straníckej kolegyne. Ale už teraz vieme, že Ardernová je len jedna, a jej nástupca či nástupkyňa to budú mať skutočne ťažké.

Pripomeňme si tiež odvahu a výnimočnosť Jacindy Ardern, ktorú mnohí obdivovali už v predpandemickom období, v tomto stále aktuálnom stĺpčeku pre portál Ženy v meste. K prečítaniu tu.

Text: Boba Markovic Baluchová, Foto: Samuel Rillstone, RNZ; Obrázok: Sam Sharpe

Posted in gender equality, leadership, media, resilience | Tagged , , , , , | Leave a comment

O hodnotení zahraničnej pomoci SR občianskou spoločnosťou

Platforma Ambrela, združujúca 29 domácich humanitárnych, rozvojových a vzdelávacích organizácií, vydala minulý mesiac hodnotenie oficiálnej zahraničnej pomoci z pohľadu občianskej spoločnosti. Aby verejnosť vedela, čo všetko robí Slovensko pre núdznych ľudí v nízkopríjmových krajinách sveta, a v čom by mohlo ešte pridať. O reporte AidWatch sa zhovárame s výskumníčkou a komunikačnou manažérkou Ambrely, Dr. Bobou Markovič Baluchovou.

Čo je to presne tá zahraničná pomoc a ako prebieha jej hodnotenie?

V roku 2003 prestalo byť Slovensko krajinou, ktorá pomoc od zahraničných darcov prijíma, a stali sme sa krajinou donorskou. Takmer dvadsať rokov teda pomoc vysielame do zahraničia pod značkou SlovakAid, a dá sa povedať, že zraniteľným ľuďom v nízkopríjmových krajinách pomáhajú všetci občania a občianky Slovenska.

Jednotlivé projekty v teréne implementujú primárne organizácie Ambrely – buď v podobe krátkodobých humanitárnych intervencií, reagujúcich na následky prírodných katastrof či vojen (napr. v Sýrii, Južnom Sudáne a tiež na Ukrajine), alebo v podobe dlhších a premyslených rozvojových aktivít (napríklad v Keni, Ugande či Rwande), kde už treba hovoriť o spolupráci. Slovenský subjekt by sa bez miestneho partnera totiž ďaleko nedostal.

No a AidWatch je potom správa z dielne Ambrely, ktorá opisuje a hodnotí systém oficiálnej zahraničnej pomoci za uplynulý rok. Ponúka tak kritický pohľad, ale aj odporúčania pre oblasť rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania zo strany občianskej spoločnosti.

Poďme sa pozrieť na konkrétne čísla. Aké má náš štát záväzky v súvislosti s oficiálnou rozvojovou pomocou a ako ich napĺňa?

SR sa zaviazala vynaložiť na rozvojovú spoluprácu finančné prostriedky vo výške 0,33 % hrubého národného dôchodku do roku 2030. V roku 2021 však vynaložila na rozvojovú spoluprácu iba 0,13 % hrubého národného dôchodku. Keby do zahraničnej pomoci nesystémovo nezapočítala aj sumu v podobe darovaných vakcín partnerským krajinám na boj s pandémiou covid-19, bola by hodnota pomoci dokonca nižšia ako v roku 2020. Slovensko sa tak opäť nepriblížilo k svojmu medzinárodnému záväzku – do jeho naplnenia chýbalo 190 mil. eur. Ak nebudeme ročne kontinuálne zvyšovať výdavky na rozvojovú spoluprácu, dosiahneme ho najskôr o sto rokov.

Kde môže dôjsť k najväčším prekážkam pri realizovaní našej pomoci vo svete?

Najprv asi treba uviesť, čo je to tá bilaterálna / dvojstranná pomoc. Tú má SR plne v réžii (po odpočítaní príspevkov do medzinárodných organizácií), a vďaka nej môžu slovenské subjekty realizovať svoje rozvojové projekty vo svete. Spomínaná bilaterálna pomoc sa rovnala minulý rok čiastke 17,3 mil. eur a jej objem dlhodobo nerastie. To výrazne ovplyvňuje kapacity aktérov v realizácii rozvojovej spolupráce – teda najmä našich členov a pozorovateľov Ambrely (vrátane organizácií ako eRko, Slovenská katolícka charita, SAVIO, ADRA Slovensko a ďalších). Spolu s rapídne rastúcou infláciou hrozí, že reálny dosah zahraničnej pomoci pod značkou SlovakAid v partnerských krajinách bude čoraz nižší. To by nebol dobrý signál.

Ako do toho vstúpila humanitárna kríza v súvislosti s vojnou na Ukrajine?

Hoci sa správa AidWatch primárne venuje hodnoteniu rozvojovej spolupráce SR za rok 2021, nebolo možné v nej opomenúť reakciu na dôsledky vojny na Ukrajine. Táto kríza nastavila zrkadlo systému humanitárnej pomoci SR a obnažila problematické miesta v spolupráci medzi štátom a občianskou spoločnosťou. Napríklad výzva na predkladanie projektov pomoci Ukrajine bola ministerstvom zahraničia vyhlásená až 3 mesiace po začiatku vojny a samotná implementácia začala po 5 mesiacoch trvania vojny. Ambrela v hodnotiacej správe konštatuje, že Slovensko potrebuje vhodný nástroj na implementáciu humanitárnych projektov a tvorbe národnej humanitárnej stratégie sa už jednoducho nemožno vyhnúť.

Aké odporúčania ste ako platforma troch desiatok občianskych organizácií zosumarizovali a komu sú určené?

Treba povedať, že celková komunikácia medzi občianskou spoločnosťou a ministerstvom zahraničia je relatívne otvorená, dosť výziev a príležitostí na posilnenie spolupráce však zostalo nevyužitých. Aj preto správa Aidwatch obsahuje: prehľadný semafor na monitorovanie napĺňania jednotlivých cieľov zo strany SR a tiež odporúčania pre oblasť kvality oficiálnej rozvojovej spolupráce, ako aj vykazovania zahraničnej pomoci a jej objemu. Platforma Ambrela odporúča: navýšiť rozpočet na zahraničnú pomoc v roku 2024 na 0,21 % HND; Odporúčame tiež prijať riešenia na zmiernenie dôsledkov vysokej inflácie na slovenských aktérov rozvojovej spolupráce, aby účinok ich intervencií vo svete bol efektívny, citeľný a viditeľný.

Sú aj nejaké pozitívne správy zo strany občianskej spoločnosti?

Určite sú, napríklad v oblasti globálneho vzdelávania. Organizácie Ambrely totiž nepomáhajú iba vo svete, ale aj doma prostredníctvom vzdelávacích projektov. Slovensko bude mať čoskoro svoju Národnú stratégiu globálneho vzdelávania. Podrobnosti konzultovali odborníci a odborníčky na vzdelávanie z vládnej a nevládnej sféry na nedávnom Medzinárodnom odbornom kolokviu o globálnom vzdelávaní, ktoré naša Ambrela spoluorganizovala. Po jej prijatí bude dôležité monitorovať implementáciu stratégie a informovať kampaňou verejnosť o jej prínose pre školy i celú spoločnosť.

Za rozhovor ďakujeme Bobe Markovič Baluchovej z platformy Ambrela. Veríme, že poskytovaná pomoc núdznym ľuďom organizáciami Ambrely kdekoľvek vo svete, bude naozaj účinná. A že odporúčania z hodnotiacej správy AidWatch nezostanú iba na papieri, ale pretavia sa do pomáhajúcej praxe.

Pre redakciu SRo – Rádio Regina v rámci RTVS spracoval redaktor: Štefan Chrappa a odpovede v rozhovore poskytla: Boba Markovič Baluchová, výskumníčka a komunikačná manažérka Ambrely – Platformy rozvojových organizácií a zakladateľka Media about Development; Rozhovor si v audio podobe možno vypočuť tu. Foto: archív Ambrela.org

Posted in charity, development cooperation, development education, humanitarian aid, media, NGOs' work | Tagged , , , | Leave a comment

Na odborné kolokvium o budúcnosti globálneho vzdelávania na Slovensku

Ak sa zaujímate o smerovanie vzdelávania na Slovensku, je tu pre vás Medzinárodné odborné kolokvium o globálnom vzdelávaní, ktoré sa koná v dňoch 29. a 30. novembra vo Svätom Jure v priestoroch Academie Istropolitana Nova. Kolokvium sa koná v súvislosti s prijatím novej Európskej deklarácie o globálnom vzdelávaní do roku 2050 a v súvislosti s predložením novej Národnej stratégie globálneho vzdelávania pre Slovenskú republiku.

Organizátorom kolokvia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), gestorský rezort stratégie. Spoluorganizátorom je predchádzajúci gestor stratégie – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR). Na organizácii kolokvia participuje aj Ambrela – Platforma rozvojových organizácií v rámci projektu EduGlobe – Cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania SR s podporou ACF – Slovakia.

Špeciálnym hosťom kolokvia je nórsky expert na globálne vzdelávanie a partner Ambrely v projekte EduGlobe – Dr. Robert J. Didham – riaditeľ Centra pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN (Inland Norway University of Applied Sciences). Dr. Didham povedie v prvý deň kolokvia workshop na tému: ‘Výmena dobrej praxe zástupcov jednotlivých pozvaných škôl a MVO v problematike trvalo udržateľného rozvoja v kontexte globálneho vzdelávania, vrátane cieľa 4.7. Agendy 2030’. V druhý deň kolokvia to bude ním vedený workshop na tému ‘Vytváranie medzirezortných synergií’.

Kolokvium je určené expertom a expertkám na (globálne) vzdelávanie z vládneho a mimovládneho sektora. Celý program podujatia je k stiahnutiu tu. Viac info aj na stránke: www.eduglobe.ambrela.org.

Posted in development education, global education, leadership, media, NGOs' work | Tagged , , | Leave a comment