Výnimočná svetová líderka Jacinda Ardern rezignovala na funkciu premiérky Nového Zélandu. Kto ju nahradí?

Dnes ohlásila svoju rezignáciu Jacinda Ardern — novozélandská premiérka, ktorá ostrovnú krajinu Aotearoa viedla posledných šesť rokov. Po tomto období, plnom výziev a kríz, prišiel podľa nej čas na odchod. To okamžite odštartovalo verejnú diskusiu doma i vo svete o tom, čo Ardernovú viedlo k tomuto nečakanému rozhodnutiu a kto ju môže nahradiť. Najviac pálčivé otázky si zaslúžia odpovede, zachytávajúce rekacie a atmosféru priamo v Aotearoa (NZ).

Ako vnímalo premiérku Ardernovú domáce obyvateľstvo Nového Zélandu a ako ľudia prijali jej odchod?

Pod jej dnešným oznámením rezignácie sa na Facebooku v minúte objavili stovky komentárov, ktoré pozitívne hodnotili jej šesťročné pôsobenie v úlohe premiérky. V tejto chvíli je tam takmer 9-tisíc reakcií, primárne poďakovaní. Už to naznačuje, ako ju vníma domáce obyvateľstvo. Jej vedenie krajiny (leadership) aj láskavý prístup (compassion) k výzvam i krízam uplynulých rokov boli úprimné a autentické.

Obyčajní ľudia aj celebrity jej dnes ďakovali predovšetkým za to, čo pre Aotearoa (po maorijsky Nový Zéland) urobila v čase pandémie Covid-19 – ako zachránila tisíce životov tým, že ‘lockdownom’ a opatreniami krajinu na rok uchránila od komunitného šírenia koronavírusu. Samozrejme, nájdu sa aj hejteri, ktorí si do nej potrebovali kopnúť na sociálnych sieťach pri každej príležitosti v posledných dvoch rokoch. Ale je ich podstatne menej. Politickí oponenti (líder National party Christopher Luxon a populista David Seymour zo strany ACT) jej poďakovali spôsobom sebe vlastným. Pre ne sa začína predvolebná kampaň – voľby budú v polke októbra.

Bolo cítiť, že sa schyľuje k jej odchodu, alebo rezignácia ľudí prekvapila?

Nič jej rezignácii nenasvedčovalo. Bol to veľký šok aj pre domáce médiá (viď titulok Rádia NZ: ‘The bombshell resignation no-one saw coming’). Aj keď iný politik či politička by po toľkých výzvach (teroristický útok na mešity v Christchurchi, výbuch vulkánu White island, nástup koronakrízy, následná ekonomická kríza atď.), ktoré za 6 rokov v úlohe premiérky zažila, odišiel už dávno.

Posledné dva roky sa verbálne útoky a vyhrážania smrťou (zo strany tých, čo nesúhlasili s ‘lockdownom’ a pandemickými opatreniami zo strany vlády) na jej osobu stupňovali. Ako politička, no najmä ako matka štvorročnej dcéry Neve, ich nemôže brať na ľahkú váhu.

Mohlo byť skutočným dôvodom pre Ardernovej odchod vyčerpanie?

Dôvodom primárne nebolo vyčerpanie. Aj keď o mesiac (po odchode z úradu) si intenzívny odpočinok v kruhu rodiny zaslúži viac, ako ktokoľvek iný v tejto ostrovnej krajine. Vo svojom vyhlásení však popiera diskusie o hľadaní “skutočných dôvodov jej odchodu”. Po šiestich rokoch, plných veľkých výziev, nám ukazuje, že je najmä človek. Politici a političky sú tiež iba ľudia. A po intenzívnom nasadení v správe krajiny dôjde k momentu, keď treba odísť. A pre ňu nastal tento moment.

Kto by ju mohol nahradiť v čele strany Labour a prípadne neskôr v kresle premiérky NZ?

Oficiálny líder strany Labour zatiaľ ohlásený nie je. Mohla by to byť opäť žena, najlepšie maorijského pôvodu. Súčasná ministerka zahraničia Nanaia Mahuta by sa úlohy premiérky zhostila výborne a svet by ju určite prijal výborne. Aj bývalá prezidentka labouristickej strany Claire Szabó by tiež dôstojne pokračovala v šľapajách svojej straníckej kolegyne. Ale už teraz vieme, že Ardernová je len jedna, a jej nástupca či nástupkyňa to budú mať skutočne ťažké.

Pripomeňme si tiež odvahu a výnimočnosť Jacindy Ardern, ktorú mnohí obdivovali už v predpandemickom období, v tomto stále aktuálnom stĺpčeku pre portál Ženy v meste. K prečítaniu tu.

Text: Boba Markovic Baluchová, Foto: Samuel Rillstone, RNZ; Obrázok: Sam Sharpe

Posted in gender equality, leadership, media, resilience | Tagged , , , , , | Leave a comment

O hodnotení zahraničnej pomoci SR občianskou spoločnosťou

Platforma Ambrela, združujúca 29 domácich humanitárnych, rozvojových a vzdelávacích organizácií, vydala minulý mesiac hodnotenie oficiálnej zahraničnej pomoci z pohľadu občianskej spoločnosti. Aby verejnosť vedela, čo všetko robí Slovensko pre núdznych ľudí v nízkopríjmových krajinách sveta, a v čom by mohlo ešte pridať. O reporte AidWatch sa zhovárame s výskumníčkou a komunikačnou manažérkou Ambrely, Dr. Bobou Markovič Baluchovou.

Čo je to presne tá zahraničná pomoc a ako prebieha jej hodnotenie?

V roku 2003 prestalo byť Slovensko krajinou, ktorá pomoc od zahraničných darcov prijíma, a stali sme sa krajinou donorskou. Takmer dvadsať rokov teda pomoc vysielame do zahraničia pod značkou SlovakAid, a dá sa povedať, že zraniteľným ľuďom v nízkopríjmových krajinách pomáhajú všetci občania a občianky Slovenska.

Jednotlivé projekty v teréne implementujú primárne organizácie Ambrely – buď v podobe krátkodobých humanitárnych intervencií, reagujúcich na následky prírodných katastrof či vojen (napr. v Sýrii, Južnom Sudáne a tiež na Ukrajine), alebo v podobe dlhších a premyslených rozvojových aktivít (napríklad v Keni, Ugande či Rwande), kde už treba hovoriť o spolupráci. Slovenský subjekt by sa bez miestneho partnera totiž ďaleko nedostal.

No a AidWatch je potom správa z dielne Ambrely, ktorá opisuje a hodnotí systém oficiálnej zahraničnej pomoci za uplynulý rok. Ponúka tak kritický pohľad, ale aj odporúčania pre oblasť rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania zo strany občianskej spoločnosti.

Poďme sa pozrieť na konkrétne čísla. Aké má náš štát záväzky v súvislosti s oficiálnou rozvojovou pomocou a ako ich napĺňa?

SR sa zaviazala vynaložiť na rozvojovú spoluprácu finančné prostriedky vo výške 0,33 % hrubého národného dôchodku do roku 2030. V roku 2021 však vynaložila na rozvojovú spoluprácu iba 0,13 % hrubého národného dôchodku. Keby do zahraničnej pomoci nesystémovo nezapočítala aj sumu v podobe darovaných vakcín partnerským krajinám na boj s pandémiou covid-19, bola by hodnota pomoci dokonca nižšia ako v roku 2020. Slovensko sa tak opäť nepriblížilo k svojmu medzinárodnému záväzku – do jeho naplnenia chýbalo 190 mil. eur. Ak nebudeme ročne kontinuálne zvyšovať výdavky na rozvojovú spoluprácu, dosiahneme ho najskôr o sto rokov.

Kde môže dôjsť k najväčším prekážkam pri realizovaní našej pomoci vo svete?

Najprv asi treba uviesť, čo je to tá bilaterálna / dvojstranná pomoc. Tú má SR plne v réžii (po odpočítaní príspevkov do medzinárodných organizácií), a vďaka nej môžu slovenské subjekty realizovať svoje rozvojové projekty vo svete. Spomínaná bilaterálna pomoc sa rovnala minulý rok čiastke 17,3 mil. eur a jej objem dlhodobo nerastie. To výrazne ovplyvňuje kapacity aktérov v realizácii rozvojovej spolupráce – teda najmä našich členov a pozorovateľov Ambrely (vrátane organizácií ako eRko, Slovenská katolícka charita, SAVIO, ADRA Slovensko a ďalších). Spolu s rapídne rastúcou infláciou hrozí, že reálny dosah zahraničnej pomoci pod značkou SlovakAid v partnerských krajinách bude čoraz nižší. To by nebol dobrý signál.

Ako do toho vstúpila humanitárna kríza v súvislosti s vojnou na Ukrajine?

Hoci sa správa AidWatch primárne venuje hodnoteniu rozvojovej spolupráce SR za rok 2021, nebolo možné v nej opomenúť reakciu na dôsledky vojny na Ukrajine. Táto kríza nastavila zrkadlo systému humanitárnej pomoci SR a obnažila problematické miesta v spolupráci medzi štátom a občianskou spoločnosťou. Napríklad výzva na predkladanie projektov pomoci Ukrajine bola ministerstvom zahraničia vyhlásená až 3 mesiace po začiatku vojny a samotná implementácia začala po 5 mesiacoch trvania vojny. Ambrela v hodnotiacej správe konštatuje, že Slovensko potrebuje vhodný nástroj na implementáciu humanitárnych projektov a tvorbe národnej humanitárnej stratégie sa už jednoducho nemožno vyhnúť.

Aké odporúčania ste ako platforma troch desiatok občianskych organizácií zosumarizovali a komu sú určené?

Treba povedať, že celková komunikácia medzi občianskou spoločnosťou a ministerstvom zahraničia je relatívne otvorená, dosť výziev a príležitostí na posilnenie spolupráce však zostalo nevyužitých. Aj preto správa Aidwatch obsahuje: prehľadný semafor na monitorovanie napĺňania jednotlivých cieľov zo strany SR a tiež odporúčania pre oblasť kvality oficiálnej rozvojovej spolupráce, ako aj vykazovania zahraničnej pomoci a jej objemu. Platforma Ambrela odporúča: navýšiť rozpočet na zahraničnú pomoc v roku 2024 na 0,21 % HND; Odporúčame tiež prijať riešenia na zmiernenie dôsledkov vysokej inflácie na slovenských aktérov rozvojovej spolupráce, aby účinok ich intervencií vo svete bol efektívny, citeľný a viditeľný.

Sú aj nejaké pozitívne správy zo strany občianskej spoločnosti?

Určite sú, napríklad v oblasti globálneho vzdelávania. Organizácie Ambrely totiž nepomáhajú iba vo svete, ale aj doma prostredníctvom vzdelávacích projektov. Slovensko bude mať čoskoro svoju Národnú stratégiu globálneho vzdelávania. Podrobnosti konzultovali odborníci a odborníčky na vzdelávanie z vládnej a nevládnej sféry na nedávnom Medzinárodnom odbornom kolokviu o globálnom vzdelávaní, ktoré naša Ambrela spoluorganizovala. Po jej prijatí bude dôležité monitorovať implementáciu stratégie a informovať kampaňou verejnosť o jej prínose pre školy i celú spoločnosť.

Za rozhovor ďakujeme Bobe Markovič Baluchovej z platformy Ambrela. Veríme, že poskytovaná pomoc núdznym ľuďom organizáciami Ambrely kdekoľvek vo svete, bude naozaj účinná. A že odporúčania z hodnotiacej správy AidWatch nezostanú iba na papieri, ale pretavia sa do pomáhajúcej praxe.

Pre redakciu SRo – Rádio Regina v rámci RTVS spracoval redaktor: Štefan Chrappa a odpovede v rozhovore poskytla: Boba Markovič Baluchová, výskumníčka a komunikačná manažérka Ambrely – Platformy rozvojových organizácií a zakladateľka Media about Development; Rozhovor si v audio podobe možno vypočuť tu. Foto: archív Ambrela.org

Posted in charity, development cooperation, development education, humanitarian aid, media, NGOs' work | Tagged , , , | Leave a comment

Na odborné kolokvium o budúcnosti globálneho vzdelávania na Slovensku

Ak sa zaujímate o smerovanie vzdelávania na Slovensku, je tu pre vás Medzinárodné odborné kolokvium o globálnom vzdelávaní, ktoré sa koná v dňoch 29. a 30. novembra vo Svätom Jure v priestoroch Academie Istropolitana Nova. Kolokvium sa koná v súvislosti s prijatím novej Európskej deklarácie o globálnom vzdelávaní do roku 2050 a v súvislosti s predložením novej Národnej stratégie globálneho vzdelávania pre Slovenskú republiku.

Organizátorom kolokvia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), gestorský rezort stratégie. Spoluorganizátorom je predchádzajúci gestor stratégie – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR). Na organizácii kolokvia participuje aj Ambrela – Platforma rozvojových organizácií v rámci projektu EduGlobe – Cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania SR s podporou ACF – Slovakia.

Špeciálnym hosťom kolokvia je nórsky expert na globálne vzdelávanie a partner Ambrely v projekte EduGlobe – Dr. Robert J. Didham – riaditeľ Centra pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN (Inland Norway University of Applied Sciences). Dr. Didham povedie v prvý deň kolokvia workshop na tému: ‘Výmena dobrej praxe zástupcov jednotlivých pozvaných škôl a MVO v problematike trvalo udržateľného rozvoja v kontexte globálneho vzdelávania, vrátane cieľa 4.7. Agendy 2030’. V druhý deň kolokvia to bude ním vedený workshop na tému ‘Vytváranie medzirezortných synergií’.

Kolokvium je určené expertom a expertkám na (globálne) vzdelávanie z vládneho a mimovládneho sektora. Celý program podujatia je k stiahnutiu tu. Viac info aj na stránke: www.eduglobe.ambrela.org.

Posted in development education, global education, leadership, media, NGOs' work | Tagged , , | Leave a comment

Sledujte diskusiu o dôležitosti klimatickej výchovy v čase globálnych kríz

Zaujíma vás, prečo sa po roku (a práve počas konania klimatickej konferencie #COP27) opäť zaoberať témou klimatického vzdelávania a výchovy? Ako pomôcť ľuďom, ktorí už teraz trpia negatívnymi dosahmi klimatickej krízy? Ako pokračovať v rozhovoroch s mladými i tými najmladšími o téme zmeny klímy, a čo s tým má globálne vzdelávanie? A najmä: Prečo počúvať nielen rodičov, ale aj deti, venujúce sa klimatickému aktivizmu?

Pripojte sa v pondelok (14. novembra od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň s názvom ‘Prečo počúvať názory detí a mladých na klimatickú krízu. Dozviete sa viac o tom, čo sa snažil riešiť samit COP27 v Egypte; čo sa nám v EÚ a špeciálne na Slovensku podarilo či nepodarilo v oblasti riešenia dosahov zmeny klímy za uplynulý rok; a ako klimatické opatrenia ovplyvnila vojna na Ukrajine či energetická kríza. Pozrieme sa s hostkami tiež spoločne na to, ako ony svojimi projektmi globálneho vzdelávania a environmentálnej výchovy napomáhajú zmene k lepšiemu.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

– Dana Mareková (Klimatická koalícia, European climate foundation);

– Ivana Poláčková (Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica);

– Zuza Fialová (Partners for Democratic Change Slovakia – PDCS);

– Lucia Szabová (Znepokojené matky, Klimatická koalícia).

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #KlimaVychova.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 29 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid – pri príležitosti Týždňa globálneho vzdelávania (#GEW2022). Vďaka za ilustračné fotografie patrí OZ Znepokojené matky. Viac info o hostkách pondelkovej diskusie, ako aj o ďalších aktivitách Ambrely nájdete tu: https://ambrela.org/podujatia/.

Posted in activism, climate change, development education, global education, global problems, media, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sledujte diskusiu o vplyve krízy vládnutia na advokačnú prácu mimovládok

Zaujíma vás, ako výmena na poste ministra školstva ovplyvní reformy vo vzdelávaní a prípravu Národnej strátégie globálneho vzdelávania SR? Ako aktuálna vládna kríza formuje prístup mladých ľudí k informáciám, ochote voliť a aktívne sa podieľať na veciach verejných? Ako zmeny vo vedení ministerstva zahraničia ovplyvnia priority Oficiálnej rozvojovej spolupráce SR?

Pripojte sa v stredu (28. septembra od 18:00 do 19:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeňs názvom ‚Ako kríza vládnutia ovplyvňuje prácu občianskych organizácií’. Dozviete sa viac o tom, čo všetko predchádza tvorbe a implementácii novej Národnej stratégie globálneho vzdelávania SR; aj či môžu politické nominácie a zmeny vo vedení ministerstiev (ako kľúčových partnerov i donorov organizácií platformy Ambrela) ovplyvniť nasmerovanie humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a tém globálneho vzdelávania.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať títo podnetní hostia:

Juraj Hipš – expert na vzdelávanie a tvorca inovácií, zakladateľ CEEV Živica;

Martin Klus – bývalý štátny tajomník MZVaEZ SR, politik a politológ;

Ján Orlovský – riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra SR;

Daniel Kaba – výkonný tajomník platformy Ambrela, autor reportu AidWatch.

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #advokacia.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 29 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizujeme projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež SR cez SlovakAid.

Viac info o hosťoch a hostkách septembrovej diskusie, ako aj ďalších aktivitách Ambrely nájdete tu. Facebook event k diskusii je tu.

Posted in activism, development cooperation, development education, media, NGOs' work, sustainability | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Článok o iniciatíve Spolu pre Etiópiu – publikovaný vo vedeckom časopise

Súčasťou nášho medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a Migrácia’, ako aj kampane ‘Tváre migrácie’, financovaného EÚ z programu DEAR, je aj tvorba analýz a štúdií na tému migrácie. Tímu platformy Ambrela sa podarilo rozšíriť čitateľskú základňu opäť aj o medzinárodnú vedeckú obec – vďaka publikovaniu článku o iniciatíve členských organizácií Ambrely ‘Spolu pre Etiópiu’ a ich pomoci obyvateľstvu v regióne Tigraj – vo vedeckom časopise Clinical Social Work and Health Intervention (CSWHI).

Článok v angličtine s názvom ‚The role of media in humanitarian interventions and relief campaigns on the example of Slovak nonprofits response to the Conflict in Ethiopia‘ nadväzuje na prieskum a štúdiu, ktorá vyšla v lete 2021 pod hlavičkou kampane Tváre migrácie. Článok z pera šéf-editorky portálu Media about Development, výskumníčky a komunikačnej manažérky Ambrely – Dr. Boženy Markovič Baluchovej nájdete na webe časopisu CSWHI alebo priamo tu.

Posted in development cooperation, global problems, IDPs, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

Pozrite si diskusiu: Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou

Zaujíma vás, ako môže vyzerať cesta ku hodnotnému i hodnotovému vzdelávaniu? Čo nám hovoria medzinárodné rebríčky merania kvality vzdelávania? V čom sa môžeme porovnávať s prestížnymi školami v zahraničí a aké inšpirácie možno preniesť na Slovensko? Akú úlohu zohráva vo formovaní ľudí študijný pobyt, mobilita či stáž mimo SR? A ako do toho zapadá globálne vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých?

Pripojte sa v stredu (29. júna od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeňs názvom Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou’. Dozviete sa viac o tom, aké vzdelávacie aktivity zo zahraničných vzdelávacích programov by mohli slúžiť ako prevencia pred radikalizáciou mládeže; aké výchovné metódy a študijné materiály by prehĺbili záujem mladých o globálne témy; ako pretaviť skúsenosti a inšpirácie zo zahraničia do reformy slovenského školstva; a nakoľko je vo vzdelávaní dôležitá otázka odmeňovania.  

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

  • Zuzana Labašová, riaditeľka Komenského inštitútu, CEEV Živica;
  • Ditta Trindade Dolejšiová, GV expertka, Global Education Network Europe (GENE);
  • Marta Jendeková, manažérka vzdelávacích projektov, Academia Istropolitana Nova;
  • Ľubica Gállová, námestníčka riaditeľa ŠIOV pre celoživotné vzdelávanie;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook a YouTube kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #eduinspiracie.

Posted in global education, intercultural dialogue, lifelong learning, NGOs' work, personal development, resilience | Tagged , , | Leave a comment

Pozrite si diskusiu: Vojna na Ukrajine – Ako plniť Globálne ciele (SDGs) v čase humanitárnej krízy

Zaujíma vás, ako možno napĺňať Globálne ciele (SDGs) a priority OSN v rámci Agendy 2030, keď u východného suseda prebieha vojenská invázia? Ako sa obyvateľstvo Slovenska a ďalších krajín EÚ pozerá na utečenectvo, migráciu a integráciu vo svetle udalostí z posledných mesiacov? O ktoré globálne výzvy a Globálne ciele by sme sa mali u nás doma naozaj začať viac zaujímať? 

Pozrite si v stredu (22. júna od 19:00 do 20:00) cez Facebook a YouTube online diskusiuAmbrely s názvom ‚Vojna na Ukrajine: Ako plniť Globálne ciele (SDGs) v čase humanitárnej krízy’. Dozviete sa viac o tom, ako naše mimovládne organizácie zareagovali na výzvy, spojené s humanitárnou krízou u nášho východného suseda, prečo nemožno napĺňanie 17 Globálnych cieľov (SDGs) odložiť na vedľajšiu koľaj, aké boli závery májovej konferencie Ambrela development forum, aj ako vojna na Ukrajine ovplyvnila priebeh osvetovej kampane Tváre migrácie. 

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

  • Michal Mlynár, stály predstaviteľ SR pri OSN v New Yorku;
  • Jakub Šimek, projektový manažér agentúry SAMRS;
  • Veronika Nožinová, medzinárodná koordinátorka DEAR projektu, Diakonie ČCE;
  • Daniel Kaba, výkonný tajomník Platformy rozvojových organizácií – Ambrela;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook a YouTube kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň, donora SlovakAid, portálu ProHuman a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #GlobalneCiele.

Posted in development cooperation, global education, media, migration, sustainability | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Po mediálnom workshope pre tvorkyne a tvorcov audio-vizuálnych obsahov

Dňa 19. mája v čase od 09:00–10:50 absolvovali slovenskí a českí mediálni pracovníci/čky z ČR a zo SR, influenceri/ky, ambasádori/ky fairtrade a klimatických programov z partnerských organizácií Na mysli a DocUnion mediálny workshop s názvom ‘Ako eticky zobrazovať globálne výzvy z krajín Globálneho Juhu v médiách’. Workshop viedla naša lektorka: Dr. Boba Markovič Baluchová – komunikačná manažérka Ambrely a šéf-editorka webu MediaAbout.Dev. Desať ľudí sa zúčastnilo workshopu naživo online, a ďalších desať tvorcov a tvorkýň kreatívnych obsahov si ho pozrie zo záznamu.

Počas dvojhodinového workshopu odznelo: Vysvetlenie základov a princípov global journalism, solution journalism a hope-based communication. Objasnenie dôležitosti zodpovedného a etického pokrývania globálnych výziev z krajín Globálneho Juhu v médiách v rámci krajín Globálneho Severu. Budovanie zručností v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL), kritického myslenia, dekonštrukcie mediálnych obsahov a vizuálnych produktov (fotiek a videí) s prihliadnutím na odhalenie manipulatívnych techník a fenoménu marketingu chudoby. 

Rozdiskutované boli aj konkrétne príklady titulkov článkov v domácich a zahraničných denníkoch. Rozobrané boli ukážky z kampane Tváre migrácie a parodické video-spoty z dielne SAIH. Participujúci vyjadrili pozitívne reakcie a vďačnosť za “food for thoughts” a nové podnety do ich budúcej tvorby, zároveň vyjadrili potrebu a prosbu o zaslanie materiálov na opätovné a dodatočné preštudovanie. Účastníkom a účastníčkam bol teda zaslaný súbor vybraných manuálov k téme zodpovednej globálnej žurnalistiky a etického pokrývania tém globálnych výziev a Globálnych cieľov vo forme online linkov a PDF dokumentov (vrátane edu kitu ku kampani Tváre migrácie, a najmä media kitu Ambrely k projektu Globálne ciele a migrácia) na doplnkové čítanie a využitie počas reportérskej práce v teréne. Media workshop bol realizovaný vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid.

Posted in global education, IDPs, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , , | Leave a comment

O konferencii Ambrela development forum, reagujúcej na humanitárnu krízu na Ukrajine

Slovenské mimovládne organizácie (väčšinou členské, pozorovateľské a partnerské organizácie platformy Ambrela) aj počas druhého mesiaca vojenskej invázie a humanitárnej krízy na Ukrajine prepravili na územie svojho východného suseda ďalších sedemsto ton humanitárnej pomoci. Distribúcia pomoci je stále možná vďaka solidarite slovenského obyvateľstva. O konkrétnej pomoci ľuďom na Ukrajine aj o konferencii Ambrela development forum sa zhovárame s výskumníčkou a komunikačnou manažérkou Ambrely, Dr. Bobou Markovič Baluchovou.

Od začiatku vojenskej agresie Ruska na Ukrajine sa snažia dobrovoľníci, cirkevné spolky, firmy aj neziskové organizácia pomáhať núdznym na našich hraničných prechodoch, ale aj priamo za hranicami nášho východného suseda. Čo presne robí vaša platforma Ambrela v rámci pomoci ukrajinskému ľudu?

Od konca februára pôsobí Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, zastrešujúca 29 humanitárnych, rozvojových a vzdelávacích organizácií na Slovensku, ako koordinátor pracovnej skupiny pre oblasť humanitárnej pomoci. Našimi online diskusiami informujeme verejnosť o tom, čo robia naši členovia v teréne a ako sa do pomoci možno aktívne zapojiť. Zbierame a vyhodnocujeme dáta od svojich členov (ako napríklad: Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita, Nadácia Integra, ADRA Slovensko, saleziánske SAVIO) a tiež ich ukrajinských partnerov, aby sme s údajmi vedeli ďalej presadzovať účinnú distribúciu pomoci v regióne.

Koľko ton humanitárnej pomoci doteraz prepravili slovenské mimovládne organizácie na územie Ukrajiny? Dá sa to vyčísliť?

Hneď v marci prepravili slovenské mimovládne organizácie na územie Ukrajiny 709 ton humanitárnej pomoci. Za mesiac apríl to bolo ďalších 712 ton pomoci od šiestich mimovládok. Členovia a partneri Ambrely pomáhajú v lokalitách na Zakarpatsku, ale aj v mestách Charkiv, Kyjiv, Ternopil, Mariupol, a ďalších. Podľa našich dát sa hodnota materiálnej pomoci minulý mesiac pohybovala vo výške 1,5 milióna eur a obsahovala primárne potraviny, zdravotnícky materiál a lieky, hygienické potreby, ale aj príslušenstvo do ubytovacích jednotiek. Naozaj úprimne ďakujeme zapojeným organizáciám aj jednotlivcom a jednotlivkyniam za prejavenú solidaritu a neutíchajúce úsilie pomáhať. Bez nich by to nešlo.

Keď už spomíname čísla, koľko ľudí z vojnou postihnutej Ukrajiny je momentálne v pohybe, alebo skôr na úteku?

Podľa najnovšej správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prekročil počet vnútorne vysídlených osôb v dôsledku vojny na Ukrajine hranicu osem miliónov.Zároveň za prvé dva mesiace trvania vojny opustilo nedobrovoľne svoje domovy už vyše šesť miliónov ľudí, pričom hranice so Slovenskom prekročilo vyše 415-tisíc z nich – prevažne matky s deťmi. Táto humanitárna a utečenecká kríza výrazne ovplyvňuje celý systém fungovania  humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v regióne. A má dosah aj na priestor a stav občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe. Aj preto v dňoch 23.–24. mája organizujeme v Bratislave medzinárodné rozvojové fórum s názvom: Ambrela development forum (ADF), aby sme reagovali na súčasnú humanitárnu krízu na Ukrajine.

Ako môže medzinárodná konferencia napomôcť riešeniu krízy na Ukrajine? Čo budú nosné témy podujatia Ambrela development forum?

Zámerom podujatia ADF je vytvoriť priestor pre dialóg o budúcnosti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce – a to práve v partnerstve s inštitúciami EÚ, ale aj s aktérmi z oblastí susediacich s Európskou úniou, vrátane Ukrajiny. Je príjemné, že sa viac ako 140 expertov a expertiek na rozvoj z 20 krajín sveta po dlhých dvoch rokoch koronakrízy stretne konečne osobne, ale naša konferencia bude aj o inom, ako len o sieťovaní. Fórum bude klásť silný dôraz na hľadanie odpovedí na otázky – aké sú možnosti EÚ a ďalších dôležitých zapojených hráčov pri poskytovaní pomoci a reakcii na humanitárnu krízu, spôsobenú februárovou ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu. Zaujímajú nás inovatívne riešenia a odporúčania v oblasti poskytovania aj financovania zahraničnej pomoci v post-konfliktných krajinách okolo nás.

Podarilo sa vám do Bratislavy prilákať na vašu konferenciu ADF aj nejaké veľké mená – významných ľudí, ktorí naozaj môžu prispieť k riešeniu krízy na Ukrajine?

Konferencia Ambrela Development Forum je realizovaná pod záštitou našej prezidentky,Zuzany Čaputovej, a je rozdelená do dvoch dní – menej formálneho popoludnia pre občiansku spoločnosť ‘Civil society session‘ a potom formálneho dňa ‘Policy and Advocacy Forum‘ práve pre významných predstaviteľov a predstaviteľky vybraných vlád, rozvojových agentúr, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Podarilo sa nám zabezpečiť online účasť niekoľkých zaujímavých mien priamo z Ukrajiny, a osobne sa prítomným prihovorí aj ukrajinský veľvyslanec v SR, Jurij Muška. Rečníkov a rečníčok bude dohromady viac ako 30, čiže je si z čoho vyberať. Osobne som zvedavá na príspevok do diskusie od Kataríny Mathernovej ako expertky pre oblasť Východného susedstva. A tiež Tanye Cox – riaditeľky CONCORD Europe, čo je taká obrovská európska platforma národných platforiem (kde patrí aj naša Ambrela). Vybrané diskusné panely budeme naživo vysielaťcez Facebook stránku Ambrely, takže si jednotlivé vystúpenia môžete pozrieť aj vy z pohodlia domova.

Za rozhovor ďakujeme Bobe Markovič Baluchovej z platformy Ambrela. Veríme, že poskytovaná pomoc jej členov núdznym ľuďom z Ukrajiny bude naďalej účinná, že solidarita Slovenska s naším východným susedom potrvá čo najdlhšie, a že spomínaná konferencia ADF prinesie želané riešenia humanitárnej krízy, ktorá ovplyvňuje a trápi celú Európu.

Pre redakciu SRo – Rádio Regina v rámci RTVS spracoval redaktor: Štefan Chrappa a odpovede v rozhovore poskytla: Boba Markovič Baluchová, výskumníčka a komunikačná manažérka Ambrely – Platformy rozvojových organizácií a zakladateľka Media about Development; Rozhovor si v audio podobe možno vypočuť tu. Foto: archív Ambrela.org

Posted in charity, humanitarian aid, IDPs, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , , , | Leave a comment