Pozrite si diskusiu o pokrývaní príbehov z post-konfliktných krajín v slovenských médiách

Zaujíma vás, ako prebieha v slovenských redakciách príprava článkov, pokrývajúcich humanitárne krízy v post-konfliktných krajinách ďaleko od Slovenska? Aké morálne dilemy riešia a aké etické kódexy dodržiavajú slovenskí reportéri a reportérky počas svojich pobytov v teréne? Ako dokážu ich novinárske prejavy scitlivovať verejnosť v otázkach riešenia chudoby a nerovností vo svete, ale aj migrácie a integrácie na Slovensku?

Pripojte sa v stredu (22. decembra od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň s názvom ‚Aké príbehy z post-konfliktných krajín prinášať slovenskej verejnosti’. Dozviete sa viac o tom, ako prebiehajú novinárske cesty do krajín Oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR; ako dokážu novinári a novinárky citlivú tému zo života zraniteľných komunít v post-konfliktných krajinách spracovať zodpovedne a zároveň zaujímavo; aj aký typ vzdelávania či podpory by ich prácu v teréne zefektívnil. Spoznáte aj konkrétne projekty, ktoré napomáhajú etickému pokrývaniu rozvojových tém a globálnych výziev v praxi.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

– Matúš Krčmárik, vedúci zahraničného spravodajstva v Denníku SME;

– Mirek Tóda, vedúci zahraničného spravodajstva v Denníku N;

– Iva Mrvová, reportérka v konzervatívnom denníku Postoj;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň, donora SlovakAid a ďalších partnerov (vrátane MediaAbout.dev). Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #mediaSR.

 

O Ambrele, organizujúcej diskusiu

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje európsky projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘ (s podporou EÚ z programu DEAR aj SR cez SlovakAid) s cieľom: rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o globálnych témach a Globálnych cieľoch OSN.

Ambrela tiež realizuje novinárske cesty do programových a partnerských krajín oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR, či tematické školenia pre zástupcov a zástupkyne slovenských médií aj ďalších tvorivých ľudí, ktorí globálne výzvy a rozvojové témy pokrývajú. Táto diskusia je realizovaná vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid. Viac info o hostke a hosťoch stredajšej diskusie, ako aj ďalších aktivitách Ambrely, nájdete tu

Posted in development cooperation, global problems, humanitarian aid, IDPs, media, NGOs' work | Tagged , , , , | Leave a comment

O globálnych výzvach v onlajne pre tridsať mladých z Trnavy

Naša šéf-editorka: Boba Markovič Baluchová, pracujúca ako výskumníčka a komunikačná manažérka platformy Ambrela, viedla dňa 3. decembra prednášku na tému: ‘Globálne výzvy v onlajne. Čo si pod nimi predstaviť a ako ich eticky zobraziť‘ – pre 30 mladých z Gymnázia Jána Hollého v Trnave.

Rozprávalo sa veľa o mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL) ako reakcii na manipulatívne obsahy a dezinformácie, ako aj o potrebe kritického myslenia, dekonštrukcie novinárskych prejavov a o tvorbe zodpovedných audio-vizuálnych produktov. Nechýbali ani praktické foto a video ukážky kampaní. Mladí účastníci a účastníčky 90-minútovej prednášky určite získané poznatky aj tipy využijú pri tvorivom písaní a tvorbe školského časopisu Starý Blesk.

Posted in development education, global problems, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dr Boba Markovic Baluchova for EPALE: transforming people of all ages and ethnic backgrounds into critical media consumers

“During my university studies and local volunteering, I used to look for opportunities to cooperate with organisations dealing with international development agenda, human rights and media production at the same time. I was privileged to cooperate with two great nonprofits – KOWC / Kerry Action for Development Education in Tralee, Ireland (thanks to Grundtvig assistantship in 2012) and Media Literacy Project in Albuquerque, New Mexico (thanks to CSP / IREX Fellowship in 2014). Unfortunately, due to lack of funding they do not exist anymore.

Thanks to those cooperations, I was able to expand my expertise and bring the knowledge I had gained from the field of Media and literacy (MIL) into my teaching and researching portfolio at both of my current jobs. As a DocUnion founder and educator I have been providing global journalism and MIL trainings for adult learners – mostly future international volunteers and development field workers as part of their pre-departure preparation.

It is always a big challenge for them to adapt to the local context, to understand the cultural norms, to communicate with new partners from vulnerable communities and to cover this unique experience from abroad in responsible and ethical ways. This global journalism component has been integrated into my MIL workshops. The learners learn how to deconstruct and analyse particular articles (e.g. reportages from low-income countries), as well as how to create their own media products and cover global challenges from Global South without manipulating and blackmailing the audience – by using the colonial language of White saviours from the Global North and the poverty marketing tools. Thanks to practical examples from the field and a comparison of suitable and unsuitable images and narratives from the real campaigns, there is a lot of food for thought for all participating adult learners.”

You can read Boba’s full story on EPALE website here.

Posted in activism, development education, global problems, intercultural dialogue, leadership, lifelong learning, media, NGOs' work, social inclusion | Leave a comment

Pozrite si online diskusiu o materstve a výchove v stave klimatickej núdze

Zaujíma vás, prečo až 40 % mladých ľudí zvažuje – či vôbec mať kvôli klimatickej kríze vlastné deti? A ak ich už mať, tak ako svoje potomstvo vychovávať s nízkou uhlíkovou stopou a ako sa s mladými zhovárať o téme zmeny klímy? Alebo: čo vedie rodičov ku klimatickému aktivizmu?

Pripojte sa v stredu (24. novembra od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeňs názvom ‚Byť či nebyť matkou v stave klimatickej núdze’. Dozviete sa viac o tom, čo vyriešil a čo nevyriešil samit COP26 v Glasgowe, a ktoré opatrenia v oblasti riešenia dosahov zmeny klímy musíme spraviť my sami ako jednotlivci, jednotlivkyne. Pozrieme sa s hostkami spoločne na to, ako sa doma zhovárať o tejto téme, a čo dokážeme spraviť lokálne, aby sme neprehlbovali klimatickú krízu. Spoznáte aj konkrétne projekty globálneho vzdelávania, ktoré už napomáhajú zmene k lepšiemu.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

– Dana Mareková (Klimatická koalícia, European climate foundation)

– Zuzana Gallayová (CEEV Živica, Zelená škola, TU vo Zvolene) 

– Zuza Fialová (Partners for Democratic Change Slovakia – PDCS) 

– Lucia Szabová (Znepokojené matky, Klimatická koalícia) 

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň, portálu Media about Development, ProHuman a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #oKlime.

O Ambrele, organizujúcej diskusiu

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje európsky projektGlobálne ciele a migrácia‘ (s podporou EÚ z programu DEAR aj SR cez SlovakAid) s cieľom: rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o globálnych témach a Globálnych cieľoch OSN.

Na jeseň 2021 odštartovala realizáciu nového projektu ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Táto diskusia je realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež EÚ cez DEAR – pri príležitosti Týždňa globálneho vzdelávania (GEW).

Posted in activism, climate change, development education, media, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

O globálnych výzvach pre mladých z bratislavskej Školy dizajnu

V piatok (5. novembra) zrealizovala naša šéf-editorka Boba M. Baluchová, pracujúca pre platformu Ambrela, online prednášku s mediálnym workshopom pod názvom: ‘Globálne výzvy v onlajne. Čo si pod nimi predstaviť a ako ich eticky zobraziť‘ pre Školu dizajnu – Súkromnú školu umeleckého priemyslu Bohumila Baču.

Takmer päťdesiat študentov a študentiek so zameraním na filmové umenie, fotografiu, animáciu a dizajn sa dozvedelo viac o princípoch globálnej žurnalistiky a dôležitosti zodpovedného pokrývania globálnych výziev a udržateľného rozvoja v médiách. Rozprávalo sa veľa o potrebe mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL), kritického myslenia, dekonštrukcie mediálnych obsahov a tvorbe etických vizuálnych produktov. Na záver odzneli aj parodické videá, búrajúce mýty a stereorypy o Afrike, z produkcie SAIH, ako aj ukážky z kampane Ambrely – ‘Tváre migrácie‘.

Posted in development education, global problems, intercultural dialogue, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

Pozrite si online diskusiu o hodnotení zahraničnej pomoci SR v roku pandémie

Zaujíma vás, ako solidárne je Slovensko s núdznymi ľuďmi vo svete, ako efektívne im pomáha, a tiež ako občiansky sektor hodnotí zahraničnú pomoc SR v roku pandémie (2020) vo svojom reporte AidWatch? 

Pripojte sa v stredu (3. novembra od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrelyv spolupráci s časopisom .týždeň s názvom ‚Solidarita vs politika: zahraničná pomoc SR v roku pandémie’. Dozviete sa viac o tom, ako vnímajú členovia a pozorovatelia Ambrely, ako aj ministerstvo zahraničia aktuálnu pandemickú situáciu v programových a partnerských krajinách Oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR, a ako ich obyvateľstvu Slovenská republika reálne pomáha svojimi aktivitami a rozvojovými projektmi priamo v teréne. 

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

Katarína Leligdonová – splnomocnená veľvyslankyňa SR v Keni a stála predstaviteľka SR pri OSN v Nairobi;

Tomáš Bokor – riaditeľ Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS / SlovakAid);

Daniel Kaba – výkonný tajomník Platformy rozvojových organizácií – Ambrela a spoluautor reportu AidWatch; 

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň, portálu Media about Development, ProHuman, a donora SlovakAid. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #aidWatchSR.

O Ambrele, organizujúcej diskusiu

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Každoročne vydáva hodnotenie systému zahraničnej pomoci ODA SR prostredníctvom reportu Aidwatch.

Od roku 2019 realizuje spolu so šiestimi európskymi partnermi projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘ (spolu s kampaňou ‘Tváre migrácie‘), podporený EÚ z programu DEAR, s cieľom: rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o globálnych témach a Globálnych cieľoch OSN. Táto diskusia je realizovaná vďaka podpore SlovakAid. Viac info o hostke a hosťoch stredajšej diskusie, ako aj ďalších aktivitách Ambrely nájdete tu.

Posted in development cooperation, global problems, media, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

Zhovárajme sa o globálnych výzvach v onlajne

Organizácia UNESCO si každoročne na jeseň pripomína Týždeň mediálnej a informačnej gramotnosti (Media and information literacy week). Aj tento rok budú prebiehať po celom svete rôzne osvetové podujatia a interaktívne workshopy, týkajúce sa práve vedomého úsilia zabojovať proti dezinformáciám v online prostredí a propagovať pozitívne správanie v digitálnom priestore.

Ruku k dielu na Slovensku pridá aj Platforma rozvojových organizácií – Ambrela ako strešná organizácia 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí.

Od roku 2019 realizuje Ambrela spolu so šiestimi európskymi partnermi európsky projekt ‘Globálne ciele a migrácia’ a jednou z jeho aktivít sú aj osvetové prednášky, vzdelávacie webináre a online diskusie o našej solidarite s núdznymi v krajinách Globálneho Juhu, o dôvodoch chudoby a nútenej migrácie zraniteľných skupín obyvateľstva z post-konfliktných regiónov, o spôsoboch riešenia humanitárnych kríz priamo slovenskými projektmi v teréne, ale aj o zobrazovaní takýchto globálnych výziev v online médiach.

Najbližšiu takúto prednášku spolu s workshopom pod názvom ‘Globálne výzvy v onlajne. Čo si pod nimi predstaviť a ako ich eticky zobraziť‘ – na pomedzí rozvojovej problematiky a mediálnej produkcie – budeme realizovať už začiatkom novembra pre študentov a študentky Školy dizajnu v Bratislave. Mladým ľuďom ponúkneme základy mediálnej a informačnej gramotnosti s presahmi do globálnej žurnalistiky a pokúsime sa im ukázať spôsoby, ako sa vyhnúť manipulácii na sociálnych sieťach u tak citlivých tém, ako sú migrácia, utečenectvo, zmena klímy, či riešenie podvýživy a pandémií v nízkopríjmových krajinách. Práve praktické ukážky z terénu v Afrike či Ázii by mohli študentom a študentkám ukázať cestu, ako narábať s globálnymi výzvami a informáciami z Globálneho Juhu; ako si overovať fakty a zdroje pred zverejnením, a ako nepodľahnúť šíreniu hoaxov a zámerne skreslených obsahov.

Viac o aktivitách a projektoch Ambrely nájdete na: www.ambrela.org V prípade otázok kontaktujte Dr. Bobu M. Baluchovú – šéf-editorku portálu #MediaAboutDev a komunikačnú manažérku Ambrely na: media@ambrela.org

Posted in global problems, intercultural dialogue, media, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ako vplýva zmena klímy na cukrovarnícky priemysel tichomorských ostrovov Fidži

Prečítajte si článok s názvom Vplyv zmeny klímy na cukrovarnícky priemysel tichomorských ostrovov Fidži (v angličtine: Impact of Climate Change on Sugar Industry in the Pacific Islands of Fiji) z pera našej šéf-editorky a výskumníčky – Boby Markovič Baluchovej. K stiahnutiu na stránke žurnálu Listy cukrovarnické a řepařské tu.

Abstrakt: Cukrovarnícky priemysel je jedným z hlavných pilierov fidžijskej ekonomiky a predstavuje zdroj obživy pre 20 % obyvateľstva Fidži. Zrušenie tzv. preferenčných obchodných dohôd medzi EÚ a krajinami z Africko-karbisko-tichomorskej skupiny, produkujúcimi cukor, predostrelo otázku udržateľnosti tohto odvetvia po roku 2017. Investície do udržateľných technológií (výroba elektriny z bagasy a palivového ethanolu na báze cukru) ponúkajú spôsob, ako oživiť priemysel a obnoviť jeho ziskovosť. Izolované ostrovy Fidži v Tichomorí však čelia ešte ďalším výzvam, spojeným s negatívnymi následkami zmeny klímy a prírodnými katastrofami, najmä cyklónmi. Príspevok identifikuje súčasné problémy a výzvy výroby cukru v krajine. Zároveň prezentuje ich možné udržateľné riešenia v podobe diverzifikácie spôsobov použitia cukrovej trstiny a príklonu k férovému obchodu (fairtrade).

Abstract: Sugar industry is one of the main pillars of Fijian economy; it represents a source of livelihood for 20% of the country’s population. The abo­lition of the so-called preferential trade agreements between the EU and the sugar-producing African-Caribbean-Pacific (ACP) countries has raised the question of the sector sustainability in the post-2017 era. Investment in sustainable technology (bagasse electricity generation and sugar-based fuel ethanol) offers a way to revive the sector and restore its profitability. Yet, the isolated Pacific islands of Fiji still face other challenges associated with the negative effects of climate change and natural disasters, especially cyclones. The paper identifies the current problems and challenges of sugar production in the country. It also presents possible sustainable solutions in the form of diversification of sugarcane uses and a move towards fairtrade.

Posted in climate change, sustainability | Tagged , , , , , , | Leave a comment

On lessons learned and challenges of humanitarian Volunteering (‘EU Aid volunteers’ initiative)

“Thanks to ADRA Czechia and ADRA Slovakia for inviting me to the final part of this project, called TEHV – Towards effective humanitarian volunteering. What a privilege and happiness to moderate and facilitate an international dissemination event on lessons learned and challenges of humanitarian Volunteering. We’ve heard many inspiring stories from the field – in main plenary room during the panel discussion, as well as in four smaller break-out rooms. Let’s hope I’ll be able to meet all those 48 EU aid volunteers and EUAV-enthusiasts in action face-to-face soon.” – Boba M. Baluchova (CEO / DocUnion NGO, Researcher and Communications manager / Ambrela.org, Editor-in-chief / MediaAbout.dev)

Posted in development education, global problems, intercultural dialogue, international volunteering, media, NGOs' work, voluntary service | Leave a comment

Zapojte sa do online diskusie o humanitárnom dobrovoľníctve


Pozývame vás na online diskusiu – 5. októbra o 13:00, vďaka ktorej možno nazrieť do zákulisia EU Aid volunteers projektov v nízkopríjmových krajinách. Či už ste organizácia, zaujímajúca sa o prácu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v humanitárnom kontexte, alebo človek, zrelý na vyslanie, určite sa prihláste na podujatie – vyplnením tohto formulára. Udalosť organizuje ADRA CZ v spolupráci s ADRA Slovensko a ADICE v rámci projektu TEHV – Towards effective humanitarian volunteering. Online diskusiu bude moderovať naša šéf-editorka: Boba Markovič Baluchová. Viac info v evente tu.

Posted in intercultural dialogue, international volunteering, media, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , | Leave a comment