Interviews

Interviews with community field workers, global education lecturers, development volunteers (active in less developed countries), as well as the beneficiaries of particular development cooperation projects.

The beginning of Community organizing in Moldova (2014)

Demokratizačné snahy nie sú kratkodobá záležitosť. Ani v Moldavsku (2014)

Let’s hope that my children will return back to Abkhazia (2014)

Inšpirácia z Európy pre rozvojové a globálne vzdelávanie na Slovensku (2012)

Získať naspäť dôveru obetí (obchodovaných ľudí) – je to najťažšie (2012)

Motivujúca bilancia po roku od spustenia projektu Adopcia na diaľku® vo Vietname (2012)