Gruzínsko je stále prijímateľom rozvojovej pomoci z Česka i zo Slovenska

Nie každá krajina, patriaca v minulosti do Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorá naviac v roku 2008 prekonala vojnový konflikt s Ruskom a má stále nedoriešené konflikty s Južným Osetskom a Abcházskom, sa môže pochváliť rozvojom (nielen ekonomickým) tak, ako Gruzínsko. Posúdiť situáciu v tejto pohostinnej a na prírodné i historické unikáty bohatej zemi však treba priamo na mieste – na vlastné oči. Napríklad v podobe terénnej exkurzie, akú začiatkom leta absolvovali študenti a študentky z Katedry rozvojových a environmentálnych štúdií PřF UP v Olomouci s podporou Českej rozvojovej agentúry (ČRA).

Gruzínsko má za sebou niekoľko historických míľnikov aj bolestných udalostí, ktoré ho napriek rozvíjajúcej sa ekonomike a vzmáhajúcemu sa turizmu radia stále medzi krehké demokratické republiky, ktorým musia pomáhať krajiny v rámci zahraničnej rozvojovej pomoci. Slovensko i Česko tam cez svoje agentúry SAMRS a ČRA realizujú zaujímavé a inovatívne rozvojové projekty. Mladí ľudia z Olomouca, študujúci Medzinárodné rozvojové štúdiá, navštívili niekoľko z nich.

!podpora vinarstva v okrese Terjola - projekt CvT

Podpora vinárstva v okrese Terjola – projekt českej organizácie Člověk v tísni.

Podpora vnútorne presídlených žien aj práca s mládežou

V Gruzínsku je pre dva zamrznuté konflikty vysoký počet vnútorne presídlených osôb (IDPs). Na podporu ich aktivít plynie rozvojová pomoc od donorov ako USAid, EuropeAid, a ďalších. Slovenská humanitárna a rozvojová organizácia ADRA Slovensko v Tserovani blízko Tbilisi – v mieste, kde žije v dvoch tisíckach domov viac ako osemtisíc presídlených ľudí a ich potomkov, realizuje rozvojový projekt s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu. Ide o budovanie kapacít obyvateľstva a podporu ich podnikateľských aktivít (výrobu originálnych šperkov v chránenej dielni a ich distribúciu) v rámci spolupráce s organizáciou For Better Future, ktorá pozostáva priamo z takto presídlených mladých ľudí.

domy v IDP settlemente v Tserovani - foto boba

Domy pre IDPs v re-settlemente v Tserovani.

Podpobným aktivitám, teda dovzdelávaniu, rekvalifikácii a začleňovaniu žien do pracovného procesu, sa venuje aj organizácia Fund for Women Entrepreneurs z Kutaisi. Tentoraz však ide o vnútorne presídlených obyvateľov a obyvateľky z Abcházska. Práve k téme posilňovania postavenia žien a znižovania nezamestnanosti v regiónoch mali účastníci a účastníčky exkurzie najviac otázok.

V obci Kvemo Chala založila pred niekoľkými rokmi neziskovú organizáciu KONA bývalá študentka Medzinárodných rozvojových štúdií, Jana Kowalová. Do daného mesta sa vydala a rozhodla sa podporiť aktivity miestnej mládeže, ktorá dovtedy nemala priestor a motiváciu sa sebarealizovať. Výučba angličtiny, výstavba a zariaďovanie knižnice spojili mladých a vyplnili im voľný čas. Počas júnovej interakcie medzi stredoškolákmi z tejto gruzínskej obce a vysokoškolákmi z Palackého univerzity vznikli výborné nápady na spoluprácu a možné dobrovoľníctvo pri obnovovaní parku.

navsteva KONA NGO v Kvemo Chala - foto boba

Návšteva organizácie KONA v Kvemo Chala – interakcia mladých ľudí v novej knižnici.

Znevýhodnení ľudia a ich hlas v krajine

Vďaka podpore Českej rozvojovej agentúry navštívili študenti a študentky z Palackého univerzity nielen malé lokálne iniciatívy, ale aj nadvládne inštitúcie v hlavnom meste, ako napríklad Rozvojový program OSN (UNDP) alebo Delegáciu Európskej Únie v Gruzínsku. V miestnej pobočke Transparency International debatovali o miere korupcie v krajine a predvolebnom napätí. V Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD) zasa diskutovali o budovaní mieru a upevňovaní demokracie v konfliktom zasiahnutých oblasiach v rámci Kaukazu. O fungovaní nezávislých médií sa účastníci a účastníčky exkurzie dozvedeli viac z rozhovoru s Kamilou Mamedovou, reprezentantkou komunitného Rádia Marneuli, ktoré dáva hlas menšinám v krajine.

Na základe schôdzky s Gigom Chitishvilim, zástupcom Centra strategického výskumu a rozvoja v Gruzínsku (CSRDG) mladí ľudia z Olomouca zistili, ako funguje podpora zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a ľudí so špeciálnymi potrebami cez sociálne podnikanie. Tak dobre spracovaný systém grantovej podpory gruzínskych sociálnych podnikov a mentoringu pre ich zakladateľov nefunguje ani v ČR alebo SR.

!Studenti KRES v Tbilisi

Študenti a študentky KRES v turisticky vzmáhajúcom sa centre Tbilisi.

Viditeľná pomoc českých mimovládok na vidieku

Mladí ľudia z Olomouca navštívili počas svojej terénnej exkurzie (s cieľom vidieť projekty rozvojovej spolupráce na vlastné oči) aj konkrétnych príjimateľov pomoci na vidieku. V regióne Tušeti sa oboznámili s realizáciou rozvojových projektov organizácie Charita ČR s podporou ČRA. Ide o budovanie kapacít, podporu vzdelávania, zriadenie etnografického múzea, ale najmä podporu miestnej remeselnej výroby – hlavne spracovania ovčej vlny do textilných produktov a suvenírov.

!Projekt Charity CR v Tusheti s podporou CRA - stroje na vlnu.JPG

Projekt Charity ČR v regióne Tusheti s podporou ČRA – obhliadka strojov na vlnu.

V regióne Imereti, presnejšie v okrese Terjola, účastníci a účastníčky exkurzie navštívili poľnohospodárske projekty na podporu miestnych družstiev, venujúce sa výrobe mliečnych výrobkov (syrov, mlieka i zmrzliny) či pestovania ovocia a zeleniny v skleníkoch. Opäť išlo o úspešný projekt rozvojovej spolupráce, kde reagovala česká organizácia Člověk v tísni s finančnou podporou ČRA na potreby miestnych ľudí.

dasa gru 2

Projekt ČvT v regióne Imereti s podporou ČRA – zber melónov v skleníku.

Mladí ľudia z Univerzity Palackého sa zaujímali aj o proces budovania občianskej spoločnosti v Gruzínsku po vojne z roku 2008 či možnosti jeho vstupu do EÚ. Počas leta vytvorili mediálne výstupy, ktoré mapujú zažité situácie a navštívené projekty priamo v teréne. Touto formou verejnej informovanosti a osvety spolu s fotovýstavou a edukatívnymi prednáškami po celej ČR priblížia väčšiemu množstvu ľudí dôležitosť zahraničnej rozvojovej spolupráce, napĺňania globálnych cieľov, ako aj solidarity s krajinami, ktoré prešli v minulosti podobným vývojom, ako naše post-socialistické republiky.

Terénna exkurzia KRES PřF UP, ako aj samotný projekt z oblasti globálneho rozvojového vzdelávania, je spolufinancovaná z prostriedkov Českej rozvojovej agentúry (ČRA).

!spolocna foto studentov KRES a implementatorov projektu Charity CR v Tusheti

Spoločná foto študentov a študentiek KRES a implementátorov projektu Charity ČR v Tusheti – s bannerom donora: ČRA.

Text: Boba Markovič Baluchová, Foto: študentky Katedry rozvojových a environmentálnych štúdií PřF UP v Olomouci

Terénna exkurzia do Gruzínska bola spolufinancovaná Českou rozvojovou agentúrou (ČRA) v rámci projektu Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) PřF UP v Olomouci pod názvom „Rozvojová spolupráce na vlastní oči“.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, development cooperation, development education, gender equality, global problems, Intl development studies, NGOs' work and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s