Tag Archives: KRES

Multilaterální spolupráce jako řešení nedostatku pitné vody v regionu MENA

Multilaterální spolupráce probíhá v regionu MENA mezi Jordánskem, Palestinou a Izraelem. Všichni tři aktéři jsou spolu svázáni skrze povodí řeky Jordán, a jsou prakticky závislí na povrchových i podzemních zdrojích této řeky. A ačkoli mezi těmito aktéry existuje mnoho vzájemných … Continue reading

Posted in climate change, community development, NGOs' work, sustainability | Tagged , , , , , | Leave a comment

Řeka Jordán a poptávka po pitné vodě jako příležitost pro bilaterální spolupráci

Místo zpochybňování konfliktního potenciálu řeky Jordán je vhodné tuto řeku představit v kontextu bilaterální spolupráce mezi jednotlivými státy, které se o její území dělí (Izrael, Jordánsko, Palestinská území, Sýrie, Libanon). Kromě prevence konfliktů jde také o prostředek rozvoje důvěry, která … Continue reading

Posted in climate change, global problems, Intl development studies, sustainability | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zelená energie v Kazachstánu zastíněna fosilními palivy

Změna klimatu je jedním z nejsložitějších problémů, kterým dnes čelíme, zahrnuje všechny dimenze – vědu, ekonomiku, společnost, politiku a také morální a etické aspekty. Tento článek poukazuje na řešení negativních dosahů změny klimatu – přechodem k zelené ekonomice na příkladu … Continue reading

Posted in climate change, Intl development studies | Tagged , , | Leave a comment

Moldavsko – aké výzvy ho čakajú ? V čom nám môže ísť príkladom?

Nechajte sa povzbudiť vášňou charitného personálu, ktorý sa príkladne stará o osamelých starkých v meste Balti a Kišiňov. Alebo pochyťte inšpiráciu od eko-komunity v obci Riscova, ktorá si všetko sebestačne dopestuje a vyrobí. Aj takéto malé úspechy, naznačujúce zmenu k lepšiemu, mali možnosť vidieť … Continue reading

Posted in charity, development cooperation, media, NGOs' work | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Uzbecká bavlna je stále klíčovou komoditou i za cenu porušování lidských práv

Bavlna, kdysi označována jako bílé zlato, nyní se o ní mluví spíše jako o prokletí Uzbekistánu. Ukazuje se, že jde o velmi komplikovány případ závislosti na něčem, co je příčinou a řešením rozvojových deficitů v tomto asijském státě. Jaké jsou sociální … Continue reading

Posted in climate change, global problems, human rights | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Pěstování bavlny v Uzbekistánu: prokletí nebo rozvojová šance?

Koncem minulého století vyprodukoval Uzbekistán zhruba 2,5 milionu tun bavlny, což představovalo více než 20 procent celosvětové produkce bavlny. Pěstování bavlny zásobovalo nejenom textilní průmysl v Sovětském svazu, ale i centrální vládu v Kremlu tvrdou měnou, díky exportu na světové … Continue reading

Posted in climate change, global problems, human rights, sustainability | Tagged , , , , , | Leave a comment

Podpora vnitřně vysídlených žen při hledání zaměstnání a podnikání v Gruzii

S katedrou Mezinárodních rozvojových a environmentálních studií z Univerzity Palackého v Olomouci jsme v Gruzii navštívili organizace, založeny vnitřně vysídlenými osobami z Abcházie (‚Fund for Women Entrepreneurs‘) a z Jižní Osetie (‚For Better Future‘). Jejich prací je pomoci lidem z konfliktních regionů, lidem pod hranicí … Continue reading

Posted in development education, gender equality, IDPs, Intl development studies, leadership, NGOs' work | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Gruzínsko je stále prijímateľom rozvojovej pomoci z Česka i zo Slovenska

Nie každá krajina, patriaca v minulosti do Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorá naviac v roku 2008 prekonala vojnový konflikt s Ruskom a má stále nedoriešené konflikty s Južným Osetskom a Abcházskom, sa môže pochváliť rozvojom (nielen ekonomickým) tak, ako Gruzínsko. Posúdiť situáciu v tejto pohostinnej a na … Continue reading

Posted in community development, development cooperation, development education, gender equality, global problems, Intl development studies, NGOs' work | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Výzvy pro indonéské mikrofinančnictví

Indonésie je často uváděna jako modelová země v boji proti chudobě. Jedním z důvodů je rozsáhlá síť mikrofinančních institucí, které jsou schopné poskytovat chudým lidem mikropůjčky, díky kterým mohou více investovat do svého podnikání a tím ho efektivně nastartovat. Bank Rakyat Indonesia … Continue reading

Posted in community development, global problems, Intl development studies, NGOs' work, sustainability | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Dobrosrdečnosť pri poskytovaní pomoci nestačí (Rozhovor)

Neziskovú organizáciu Maendeleo založili (a stále ju aj spravujú) študenti a študentky odboru Medzinárodné rozvojové štúdiá na Univerzite Palackého. Dôvody, ktoré viedli spolužiakov a spolužiačky z Olomouca ísť do tohto časovo i finančne náročného projektu podpory lokálnych farmárov a farmárok v Tanzánii, … Continue reading

Posted in community development, development cooperation, global problems, Intl development studies, NGOs' work, sustainability, voluntary service | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment