Podnetné čítanie o fenoméne indických vdov

Naša šéf-editorka, Boba Markovič Baluchová, napísala pre magazín JÁDU dôležitý článok s názvom ‘Kliatba mŕtveho manžela’ o fenoméne indických vdov. Azda vás neprekvapí, že sa nachádza v rubrike: Stigma. Ak vás zaujíma, kde sa vzali povery a negatívne nahliadanie na ženy, ktoré si po strate blížneho vyslúžili namiesto podpory iba odsudzovanie, toto je vhodný podnet na zamyslenie a ďalší výskum.

Polovica indických žien je negramotná, polovica sa vydá vo veku omnoho nižšom, ako je osemnásť rokov. Ich úlohou je porodiť syna a starať sa o domácnosť. To znamená o manžela. Keď hlava rodiny zahynie, život mladej vdovy akoby sa skončil tiež. Prečo je tomu tak, a čo s tým robia miestne mimovládky? Dozviete sa v článku tu.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, gender equality, global problems, human rights, leadership, NGOs' work and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s