Osvetová kampaň Ambrely štartuje videom o (ne)všímavosti a solidarite s núdznymi

Platforma rozvojových organizácií Ambrela odštartovala vo februári osvetovú kampaň pre širokú verejnosť s názvomVšetci sa máme čo učiť‘. Tentoraz sa však nezamerala na prezentáciu svojich aktivít v oblasti humanitárnej pomoci či rozvojovej spolupráci, ale formou série videí a diskusií predstaví podstatu a potrebu globálneho vzdelávania na školách i mimo nich.

„Globálne vzdelávanie umožňuje ľuďom kriticky reflektovať svet a svoje miesto v ňom; otvárať im oči, srdcia a mysle pre realitu sveta na miestnej aj globálnej úrovni,“ píše sa v novej Európskej deklarácii o globálnom vzdelávaní do roku 2050, ktorú začiatkom novembra prijali v Dubline vlády naprieč celou Európou, vrátane Slovenska. Čoskoro by mala byť aj u nás prijatá národná Stratégia globálneho vzdelávania, na ktorej príprave pracovala aj platforma rozvojových organizácií Ambrela, zastrešujúca 30 mimovládnych organizácií v SR. Práve jej členské a pozorovateľské organizácie, venujúce sa téme globálneho vzdelávania (GV), sa výrazne podieľali na pripomienkovaní tvorby danej stratégie a budú aj súčasťou aktuálnej osvetovej kampane Ambrely o podstate a potrebe globálneho vzdelávania na školách i mimo nich.

Februárová kampaň s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘ by mala verejnosti ukázať, prečo je potrebná implementácia spomínanej Národnej stratégie globálneho vzdelávania v SR, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách, ale i scitlivovaniu obyvateľstva a celoživotnému vzdelávaniu dospelých mimo školského prostredia. Platforma Ambrela realizuje kampaň v rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia. Bude pozostávať zo série videí, tematických diskusií a prrezentácií vzdelávacích aktivít organizácií Ambrely. Prvé video s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ o (ne)všímavosti a solidarite s núdznymi, vytvorené v spolupráci s Ondruš studio s.r.o., možno vidieť na sociálnych sieťach práve tento týždeň.

Koncept prvého videa s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ ozrejmuje kreatívny riaditeľ partnerského štúdia Martin Ondruš: „Potrebovali sme kreatívne vyjadriť aktuálnu tému posledného roka – vnímania a reakcie Slovákov a Sloveniek na začiatok vojny na Ukrajine a príchod desiatok tisícov ukrajinských odídencov a odídenkýň na naše územie. Potrebujeme si neustále prízvukovať potrebu väčšej všímavosti, ohľaduplnosti a solidarity s núdznymi okolo, pretože práve tí nás dokážu niekedy prekvapiť svojím konaním. Všetci sa stále máme čo učiť –  o nás samotných, o ľuďoch okolo nás aj o stále meniacom sa svete, v ktorom spolu koexistujeme.” Spomínané video si možno pozrieť tu.

Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, v súvislosti so štartom tejto osvetovej kampane upozorňuje, že „s rastúcimi globálnymi výzvami v susedstve EÚ a Slovenska, a s ich čoraz väčším vplyvom na obyvateľstvo Slovenska, sa treba usilovať nielen o navyšovanie financií na zahraničnú pomoc SR, ale aj o zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o potrebe uvažovania o týchto výzvach v súvislostiach, čo je podstata globálneho vzdelávania. I preto Ambrela spustila kampaň v mesiaci, kedy si budeme ako susedný národ pripomínať smutné prvé výročie vojny na Ukrajine.”

V náväznosti na uvedenie prvého videa organizuje Ambrela dňa 15. februára o 18h naživo v bratislavskom .klube pod lampou aj tematickú diskusiu pod názvom ‘Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi‘. Druhé kampaňové video k téme pribudne v druhej polovici februára.

Text a foto: http://www.eduglobe.ambrela.org

Advertisement

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in activism, global education, NGOs' work and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s