O začiatku kampane k téme všímavosti, solidarity a globálneho vzdelávania

Platforma rozvojových organizácií Ambrela odštartovala vo februári osvetovú kampaň pre širokú verejnosť s názvomVšetci sa máme čo učiť‘. Tentoraz sa však nezamerala na prezentáciu svojich aktivít v oblasti humanitárnej pomoci či rozvojovej spolupráci, ale formou série videí a diskusií predstaví tému globálneho vzdelávania. O tejto téme sa zhovárame s výskumníčkou a komunikačnou manažérkou Ambrely, Dr. Bobou Markovič Baluchovou.

Povedzme si teda na úvod, čo to vlastne je to globálne vzdelávanie?

Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa). Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu nášho povedomia o globálnych témach, k potrebnému rozvoju kritického myslenia a k hlbšiemu porozumeniu súčasného sveta. Globálne vzdelávanie poskytuje priestor na zmenu postojov jednotlivca a posilňuje uvedomenie si vlastnej úlohy v tomto komplikovanom svete. Motivuje nás-ľudí k zodpovednosti a vychováva smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občianstva.

V novej Európskej deklarácii o globálnom vzdelávaní do roku 2050, ktorú minulý rok v novembri prijali vlády naprieč celou Európou, sa píše, že „globálne vzdelávanie umožňuje ľuďom otvárať svoje oči, srdcia a mysle pre realitu sveta na miestnej aj globálnej úrovni.“  Ako na túto deklaráciu reagovala Slovenská republika?

Slovenská delegácia, zložená z vládneho i nášho mimovládneho sektora, bola počas novembrovej Dublinskej konferencie k prijatiu tejto Európskej deklarácie o globálnom vzdelávaní do roku 2050 mimoriadne aktívna. Čoskoro by mala byť aj u nás prijatá Národná stratégia globálneho vzdelávania, na ktorej príprave pracovala aj naša platforma Ambrela, zastrešujúca 30 mimovládnych organizácií v SR. Práve organizácie Ambrely, venujúce sa téme globálneho vzdelávania, sa výrazne podieľali na pripomienkovaní tvorby danej stratégie a budú aj súčasťou aktuálnej osvetovej kampane o podstate a potrebe globálneho vzdelávania na školách i mimo nich.

V čom spočíva februárová osvetová kampaň platformy Ambrela s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘?

Touto kampaňou by sme chceli verejnosti ukázať, prečo je potrebná implementácia spomínanej Národnej stratégie globálneho vzdelávania v SR, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách, ale i scitlivovaniu obyvateľstva a celoživotnému vzdelávaniu dospelých mimo školského prostredia. Ambrela kampaň realizuje v rámci projektu EduGlobe s podporou Active Citizens Fund – Slovakia a tá pozostáva zo série videí, tematických diskusií a prezentácií vzdelávacích aktivít organizácií Ambrely. Prvé video s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ o všímavosti a solidarite s núdznymi možno vidieť na sociálnych sieťach a na webe www.ambrela.org práve tento týždeň.

Kde ste hľadali inšpiráciu pre nakrúcanie prvého kampaňového videa s názvom ‚Nečakaná pomoc‘?

S nápadom prišlapartnerská agentúra Ondruš studio, ktorá chcelakreatívne vyjadriť tému posledného roka – vnímania a reakcie Slovákov a Sloveniek na vojnu na Ukrajine, ako aj na príchod desiatok tisícov ukrajinských odídencov a odídenkýň na naše územie. Potrebujeme si neustále prízvukovať potrebu väčšej všímavosti, ohľaduplnosti a solidarity s núdznymi okolo, pretože práve tí nás dokážu niekedy prekvapiť svojím konaním. Ako napríklad hlavný hrdina vo videu: ‘Odídenec–Samaritán‘ so svojou pohotovou pomocou človeku v bezvedomí. Práve preto na záver znie slogan: ‘Všetci sa máme stále čo učiť –  o nás samotných, o ľuďoch okolo nás, aj o stále sa meniacom svete, v ktorom spolu koexistujeme.‘

Aké ďalšie aktivity nás čakajú v rámci vašej kampane v najbližších týždňoch?

Prvým z výstupov projektu EduGlobe a kampane ‘Všetci sa máme čo učiť‘ je séria videí. Nasledovať budú dve živé tematické diskusie s expertmi na vzdelávanie a prezentácie vzdelávacích organizácií Ambrely na kampaňovom webe. Nie náhodou spustila naša Ambrela túto kampaň v mesiaci, kedy si budeme ako susedný národ pripomínať smutné prvé výročie vojny na Ukrajine. Verejnosť upozorňujeme na to, že s rastúcimi globálnymi výzvami v susedstve EÚ a Slovenska, a s ich čoraz väčším vplyvom na naše obyvateľstvo, sa treba usilovať nielen o navyšovanie financií na zahraničnú pomoc SR, ale aj zvyšovať povedomie o potrebe uvažovania o týchto výzvach v súvislostiach. A to je vlastne podstata globálneho vzdelávania.

Za rozhovor ďakujeme Bobe Markovič Baluchovej z platformy Ambrela. Veríme, že aktuálna kampaň s názvomVšetci sa máme čo učiť‘ bude mať u verejnosti úspech a prinesie viac do popredia tému globálneho vzdelávania, ako aj zvýši našu všímavosť aj solidaritu s núdznymi.

Pre redakciu SRo – Rádio Regina v rámci RTVS spracoval redaktor: Štefan Chrappa a odpovede v rozhovore poskytla: Boba Markovič Baluchová, výskumníčka a komunikačná manažérka Ambrely – Platformy rozvojových organizácií a zakladateľka Media about Development; Rozhovor si v audio podobe možno vypočuť tu. Foto: Marek Molnár

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in activism, development education, global education, media, NGOs' work and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s