O konferencii Ambrela development forum, reagujúcej na humanitárnu krízu na Ukrajine

Slovenské mimovládne organizácie (väčšinou členské, pozorovateľské a partnerské organizácie platformy Ambrela) aj počas druhého mesiaca vojenskej invázie a humanitárnej krízy na Ukrajine prepravili na územie svojho východného suseda ďalších sedemsto ton humanitárnej pomoci. Distribúcia pomoci je stále možná vďaka solidarite slovenského obyvateľstva. O konkrétnej pomoci ľuďom na Ukrajine aj o konferencii Ambrela development forum sa zhovárame s výskumníčkou a komunikačnou manažérkou Ambrely, Dr. Bobou Markovič Baluchovou.

Od začiatku vojenskej agresie Ruska na Ukrajine sa snažia dobrovoľníci, cirkevné spolky, firmy aj neziskové organizácia pomáhať núdznym na našich hraničných prechodoch, ale aj priamo za hranicami nášho východného suseda. Čo presne robí vaša platforma Ambrela v rámci pomoci ukrajinskému ľudu?

Od konca februára pôsobí Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, zastrešujúca 29 humanitárnych, rozvojových a vzdelávacích organizácií na Slovensku, ako koordinátor pracovnej skupiny pre oblasť humanitárnej pomoci. Našimi online diskusiami informujeme verejnosť o tom, čo robia naši členovia v teréne a ako sa do pomoci možno aktívne zapojiť. Zbierame a vyhodnocujeme dáta od svojich členov (ako napríklad: Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita, Nadácia Integra, ADRA Slovensko, saleziánske SAVIO) a tiež ich ukrajinských partnerov, aby sme s údajmi vedeli ďalej presadzovať účinnú distribúciu pomoci v regióne.

Koľko ton humanitárnej pomoci doteraz prepravili slovenské mimovládne organizácie na územie Ukrajiny? Dá sa to vyčísliť?

Hneď v marci prepravili slovenské mimovládne organizácie na územie Ukrajiny 709 ton humanitárnej pomoci. Za mesiac apríl to bolo ďalších 712 ton pomoci od šiestich mimovládok. Členovia a partneri Ambrely pomáhajú v lokalitách na Zakarpatsku, ale aj v mestách Charkiv, Kyjiv, Ternopil, Mariupol, a ďalších. Podľa našich dát sa hodnota materiálnej pomoci minulý mesiac pohybovala vo výške 1,5 milióna eur a obsahovala primárne potraviny, zdravotnícky materiál a lieky, hygienické potreby, ale aj príslušenstvo do ubytovacích jednotiek. Naozaj úprimne ďakujeme zapojeným organizáciám aj jednotlivcom a jednotlivkyniam za prejavenú solidaritu a neutíchajúce úsilie pomáhať. Bez nich by to nešlo.

Keď už spomíname čísla, koľko ľudí z vojnou postihnutej Ukrajiny je momentálne v pohybe, alebo skôr na úteku?

Podľa najnovšej správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prekročil počet vnútorne vysídlených osôb v dôsledku vojny na Ukrajine hranicu osem miliónov.Zároveň za prvé dva mesiace trvania vojny opustilo nedobrovoľne svoje domovy už vyše šesť miliónov ľudí, pričom hranice so Slovenskom prekročilo vyše 415-tisíc z nich – prevažne matky s deťmi. Táto humanitárna a utečenecká kríza výrazne ovplyvňuje celý systém fungovania  humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v regióne. A má dosah aj na priestor a stav občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe. Aj preto v dňoch 23.–24. mája organizujeme v Bratislave medzinárodné rozvojové fórum s názvom: Ambrela development forum (ADF), aby sme reagovali na súčasnú humanitárnu krízu na Ukrajine.

Ako môže medzinárodná konferencia napomôcť riešeniu krízy na Ukrajine? Čo budú nosné témy podujatia Ambrela development forum?

Zámerom podujatia ADF je vytvoriť priestor pre dialóg o budúcnosti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce – a to práve v partnerstve s inštitúciami EÚ, ale aj s aktérmi z oblastí susediacich s Európskou úniou, vrátane Ukrajiny. Je príjemné, že sa viac ako 140 expertov a expertiek na rozvoj z 20 krajín sveta po dlhých dvoch rokoch koronakrízy stretne konečne osobne, ale naša konferencia bude aj o inom, ako len o sieťovaní. Fórum bude klásť silný dôraz na hľadanie odpovedí na otázky – aké sú možnosti EÚ a ďalších dôležitých zapojených hráčov pri poskytovaní pomoci a reakcii na humanitárnu krízu, spôsobenú februárovou ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu. Zaujímajú nás inovatívne riešenia a odporúčania v oblasti poskytovania aj financovania zahraničnej pomoci v post-konfliktných krajinách okolo nás.

Podarilo sa vám do Bratislavy prilákať na vašu konferenciu ADF aj nejaké veľké mená – významných ľudí, ktorí naozaj môžu prispieť k riešeniu krízy na Ukrajine?

Konferencia Ambrela Development Forum je realizovaná pod záštitou našej prezidentky,Zuzany Čaputovej, a je rozdelená do dvoch dní – menej formálneho popoludnia pre občiansku spoločnosť ‘Civil society session‘ a potom formálneho dňa ‘Policy and Advocacy Forum‘ práve pre významných predstaviteľov a predstaviteľky vybraných vlád, rozvojových agentúr, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Podarilo sa nám zabezpečiť online účasť niekoľkých zaujímavých mien priamo z Ukrajiny, a osobne sa prítomným prihovorí aj ukrajinský veľvyslanec v SR, Jurij Muška. Rečníkov a rečníčok bude dohromady viac ako 30, čiže je si z čoho vyberať. Osobne som zvedavá na príspevok do diskusie od Kataríny Mathernovej ako expertky pre oblasť Východného susedstva. A tiež Tanye Cox – riaditeľky CONCORD Europe, čo je taká obrovská európska platforma národných platforiem (kde patrí aj naša Ambrela). Vybrané diskusné panely budeme naživo vysielaťcez Facebook stránku Ambrely, takže si jednotlivé vystúpenia môžete pozrieť aj vy z pohodlia domova.

Za rozhovor ďakujeme Bobe Markovič Baluchovej z platformy Ambrela. Veríme, že poskytovaná pomoc jej členov núdznym ľuďom z Ukrajiny bude naďalej účinná, že solidarita Slovenska s naším východným susedom potrvá čo najdlhšie, a že spomínaná konferencia ADF prinesie želané riešenia humanitárnej krízy, ktorá ovplyvňuje a trápi celú Európu.

Pre redakciu SRo – Rádio Regina v rámci RTVS spracoval redaktor: Štefan Chrappa a odpovede v rozhovore poskytla: Boba Markovič Baluchová, výskumníčka a komunikačná manažérka Ambrely – Platformy rozvojových organizácií a zakladateľka Media about Development; Rozhovor si v audio podobe možno vypočuť tu. Foto: archív Ambrela.org

Advertisement

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in charity, humanitarian aid, IDPs, media, migration, NGOs' work and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s