Po mediálnom workshope pre tvorkyne a tvorcov audio-vizuálnych obsahov

Dňa 19. mája v čase od 09:00–10:50 absolvovali slovenskí a českí mediálni pracovníci/čky z ČR a zo SR, influenceri/ky, ambasádori/ky fairtrade a klimatických programov z partnerských organizácií Na mysli a DocUnion mediálny workshop s názvom ‘Ako eticky zobrazovať globálne výzvy z krajín Globálneho Juhu v médiách’. Workshop viedla naša lektorka: Dr. Boba Markovič Baluchová – komunikačná manažérka Ambrely a šéf-editorka webu MediaAbout.Dev. Desať ľudí sa zúčastnilo workshopu naživo online, a ďalších desať tvorcov a tvorkýň kreatívnych obsahov si ho pozrie zo záznamu.

Počas dvojhodinového workshopu odznelo: Vysvetlenie základov a princípov global journalism, solution journalism a hope-based communication. Objasnenie dôležitosti zodpovedného a etického pokrývania globálnych výziev z krajín Globálneho Juhu v médiách v rámci krajín Globálneho Severu. Budovanie zručností v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL), kritického myslenia, dekonštrukcie mediálnych obsahov a vizuálnych produktov (fotiek a videí) s prihliadnutím na odhalenie manipulatívnych techník a fenoménu marketingu chudoby. 

Rozdiskutované boli aj konkrétne príklady titulkov článkov v domácich a zahraničných denníkoch. Rozobrané boli ukážky z kampane Tváre migrácie a parodické video-spoty z dielne SAIH. Participujúci vyjadrili pozitívne reakcie a vďačnosť za “food for thoughts” a nové podnety do ich budúcej tvorby, zároveň vyjadrili potrebu a prosbu o zaslanie materiálov na opätovné a dodatočné preštudovanie. Účastníkom a účastníčkam bol teda zaslaný súbor vybraných manuálov k téme zodpovednej globálnej žurnalistiky a etického pokrývania tém globálnych výziev a Globálnych cieľov vo forme online linkov a PDF dokumentov (vrátane edu kitu ku kampani Tváre migrácie, a najmä media kitu Ambrely k projektu Globálne ciele a migrácia) na doplnkové čítanie a využitie počas reportérskej práce v teréne. Media workshop bol realizovaný vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in global education, IDPs, media, migration, NGOs' work and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s