Chystáme mediálny workshop pre tvorcov a tvorkyne audio-vizuálnych obsahov

Dňa 19. mája 2022 bude viesť naša šéf-editorka a komunikačná manažérka Ambrely, Dr. Boba Markovič Baluchová, webinár na tému: Ako eticky zobrazovať globálne výzvy z krajín Globálneho Juhu v médiách. Presnejšie pôjde o media workshop v spolupráci s organizáciami Na mysli, DocUnion aj FairTrade, a to pre mediálnych pracovníkov a pracovníčky českých a slovenských médií, ďalej pre influencerov a influencerky na sociálnych sieťach, ako aj pre ambasádorov a ambasádorky férových a klimatických programov, ktorí sa chystajú na svoju prvú zahraničnú skúsenosť a cestu do krajiny Globálneho Juhu.

Preto bude pre účastníkov a účastníčky media workshopu dôležité: vysvetlenie základov a princípov global journalism, solution journalism a hope-based communication; objasnenie dôležitosti zodpovedného a etického pokrývania globálnych výziev z krajín Globálneho Juhu v médiách v rámci krajín Globálneho Severu. Spoločne si pozrieme konkrétne audio a video ukážky z novinárksej tvorby aj osvetových kampaní a vďaka základom mediálnej a informačnej gramostnosti (MIL) si povieme – akým chybám, manipulatívnym technikám a stereotypom sa vyhnúť vo vlastnej audio-vizuálnej tvorbe. Media workshop je realizovaný vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in climate change, development education, global problems, media, minority issues, NGOs' work and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s