Dcéru odmalička výchovávame k tolerancii

Spolu s dcérkou Tove Tui sme sa aktívne zapojili do pripomienky Medzinárodného dňa Rómov a Rómok. Ako? Vzhľadom k aktuálnej mimoriadnej situácii sme si vybrali príslovku: ‘ciknovarba(s)tar’, čo znamená: odmalička / od detstva, a to hneď z niekoľkých dôvodov.
Našu dcérku Tove Tui od mala výchovávame k tolerancii, inkluzívnemu správaniu a akceptácii rôznorodosti. Čo sa za mladi naučí a pohopí, to bude v dospelosti zužitkovávať a určite neskĺzne k hanlivému značkovaniu ľudí či nenávisti voči inakosti. Iba vzdelávaním od útleho veku a rozumnými príbehmi možno zabrániť rasizmu, diskriminácii, znevažovaniu iných, inakších, neznámych. Od každej kultúry, národnosti či etnika sa môžeme učiť, a tým obohacovať svoje fungovanie. To dcérke stále prízvukujeme – na ihrisku, v detskom centre či knižnici.


V čase korony je domáce vzdelávanie detí veľmi náročné vo väčšine našich domácností. A teraz si predstavme priebeh výuky vo vylúčených komunitách, ktoré musia riešiť úplne iné existenčné výzvy (ako len rýchlosť internetu). Dištančné vzdelávanie tak môže ešte prehĺbiť rozdiely medzi žiakmi a žiačkami. Šťastné detstvo v dôstojných životných podmienkach si však zaslúži každé dieťa a nemalo by mať narušenú štartovaciu čiaru len na základe prostredia, do ktorého sa narodilo. Sledujeme prácu Človeka v ohrození a ďalších mimovládok v teréne – v tieto dni ešte o niečo viac – lebo si prajeme, aby prevencia a včasné riešenia zminimalizovali šírenie vírusu a zmiernili následky ochorenia covid-19 u najviac tých zraniteľných.
Veríme, že Medzinárodný deň Rómov a Rómok takto o rok v apríli bude iný, krajší, radostnejší. Solidarita s núdznymi, ľudskosť a dobrota nás ako spoločnosť posúvajú vpred. Sme v tom všetci a všetky spolu. Spoločne to zvládneme.

Text: Boba M. Baluchová, šéfka OZ DocUnion, Foto: Palo Markovič

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in human rights, media, minority issues, NGOs' work. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s