Prídite na diskusiu o aktivizme a deradikalizácii mládeže

Zaujíma vás, ako mladých ľudí viesť k aktívnemu občianstvu a zapájaniu sa do vecí verejných (vrátane volieb)? Ako môže poznávanie vlastnej identity, iných kultúr a rešpekt k rozmanitosti ovplyvniť volebné preferencie? Kam zaradiť mediálnu a informačnú gramotnosť, ako aj podporu kritického myslenia v rámci kurikulárnej zmeny? Ako zmierniť prejavy diskriminácie, nenávisti a šírenie neprávd v online priestore? A čo s tým všetkým má globálne vzdelávanie?

Prídite osobne v stredu (8. marca od 18:00 do 19:00) do bratislavského .klubu pod lampou na živú diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň a s názvom ‘Ako rozvinúť aktivizmus a ustrážiť radikalizáciu mládeže. Tam sa dozviete, ako napreduje aktuálna osvetová kampaň ‘Všetci sa máme čo učiť’; prečo a ako možno mobilizovať prvo-voličskú základňu k parlamentným voľbám; ako rovesnícke učenie a premýšľanie v globálnych súvislostiach motivuje mladých k aktivizmu, aj ako vzdelávacie organizácie Ambrely svojimi projektmi globálneho vzdelávania prispievajú k deradikalizácii mládeže.

Na otázky budú odpovedať:

Dušan Ondrušek – psychológ a zakladateľ PDCS (člen Ambrely);

Andrej Návojský – expert na vzdelávanie, metodik NIVAM-u (ex ČvO a NMŠ);

Diskusia bude prenášaná aj live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov (vrátane Media about Development). Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #KampanAmbrely.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid – pri príležitosti osvetovej kampane ‘Všetci sa máme čo učiť’. Za fotografie ďakujeme aktivistovi a fotografovi Marekovi Molnárovi. Viac info o hosťoch a hostkách stredajšej živej diskusie, ako aj o ďalších aktivitách Ambrely nájdete na webe tu: www.eduglobe.ambrela.org alebo vo Facebook evente.

Advertisement

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, global education, intercultural dialogue, minority issues, NGOs' work and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s