Prídite na diskusiu o našej všímavosti a zvyšovaní solidarity s núdznymi

Zaujíma vás, čo má globálne vzdelávanie so scitlivovaním obyvateľstva a zvyšovaním nášho záujmu o okolie, dobrovoľníctvo či aktivizmus? Prečo o vojne u nášho východného suseda treba premýšľať v globálnych súvislostiach? V čom je pre našu spoločnosť prospešné celoživotné vzdelávanie dospelých a výchova k aktívnemu občianstvu? A tiež prečo potrebujeme mať prijatú (a na školách implementovanú) Národnú stratégiu globálneho vzdelávania na Slovensku?

Prídite osobne v stredu (15. februára od 18:00 do 19:00) do bratislavského .klubu pod lampou na živú diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň a s názvom ‘Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi. Tam sa dozviete viac o tom, v čom spočíva aktuálna osvetová kampaň ‘Všetci sa máme čo učiť’; ako našu solidaritu a ochotu pomáhať núdznym ovplyvnila vojna na Ukrajine. Pozrieme sa spolu s diskutujúcimi tiež na to, ako u dospelých podporiť motiváciu celoživotného učenia a miestneho aktivizmu, aj ako vzdelávacie organizácie Ambrely svojimi projektmi globálneho vzdelávania napomáhajú spoločenskej zmene k lepšiemu.

Pozvanie do diskusie prijali:

– Marta Jendeková (programová manažérka Academia Istropolitana Nova);

– Juraj Hipš (expert na vzdelávanie a zakladateľ Komenského inštitútu);

– Veronika Fishbone Vlčková (riaditeľka Nadácie Milana Šimečku).

Diskusia bude prenášaná aj live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov (vrátane Media about Development). Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #AmbrelaKampan.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid – pri príležitosti osvetovej kampane ‘Všetci sa máme čo učiť’. Viac info o hosťoch a hostkách stredajšej živej diskusie, ako aj o ďalších aktivitách Ambrely nájdete na webe tu: www.eduglobe.ambrela.org alebo vo Facebook evente tu.

Advertisement

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, global education, NGOs' work and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s