Bosna a Hercegovina – Co o ní víme? Jak tam pomáháme?

V červnu 2017 se studenti a pedagogové z Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) Př F UP vypravili v rámci projektu “Rozvojová spolupráce na vlastní oči” na terénní exkurzi do Bosny a Hercegoviny (BiH), kde navštívili celkem 15 organizací a rozvojových projektů a obohatili své teoretické znalosti ze studia s praktickými ukázkami práce v terénu.

Po návratu ze studijní cesty mladí lidé dále sdíleli své zkušenosti a poznatky s veřejností. Psali články do novin a na web (také díky kooperaci s editorkou portálu Media About Development), vytvářeli informační materiály o tom, jak se žije v zemi, která si prošla nelehkou historickou cestou, a jakým výzvám dnes čelí. Zabývali se také tím, co naše země spojuje. Účastníci exkurze chodili přednášet mezi své vrstevníky na střední a vysoké školy, realizovali besedy a výstavy a další mediální aktivity. Studenti a pracovníci Univerzity Palackého (UP) byli jednou z cílových skupin těchto osvětových aktivit.

navsteva strednej skoly v Stolaci ako projektu Nansen dialogue center-foto Fabio Iguavita

Díky nadšení a aktivnímu zapojení studentů UP vzniklo v rámci projektu bezmála 30 mediálních výstupů a bylo zrealizováno 10 besed a přednášek pro školy a veřejnost. Usilujeme tak o informovanost širší veřejnosti nejen v oblasti rozvojové spolupráce či Bosny a Hercegoviny jako takové, ale zejména o seznámení s aktivitami ZRS ČR, která svými výsledky přispívá ke zlepšování životních podmínek tisíců lidí v mnoha zemích světa.

“Rozvojová spolupráce na vlastní oči” je projektem studentů a pedagogů KRES Univerzity Palackého v Olomouci. Cílí na praktické seznámení studentů a veřejnosti s rozvojovou spoluprací v prioritními zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Více o projektu se dozvíte na webu KRES. Projekt je spolufinancován z prostředků České rozvojové agentury. Souhrn medialních a edukativních výstupů  je k vidění v rámci interaktivní prezentace na Adobe Spark: https://spark.adobe.com/page/4NIN7EftthWst/

Text: K. Procházková, KRES, foto: KRES

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, development education, global problems, Intl development studies, media, NGOs' work. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s