Ohodnotiť rozvojovú žurnalistiku v súťaži “Dôstojný život pre všetkých”

Na jeseň mala šéf-editorka portálu Media about Development, Boba Markovič Baluchová, možnosť (ako členka odbornej poroty súťaže “Dôstojný život pre všetkých”) rozhodnúť o najlepších novinárskych celkoch v kategórii: Rozvojová žurnalistika za rok 2017.

Vyhlasovateľom súťaže “Dôstojný život pre všetkých” je Platforma MVRO a prihlásené články mali čo najlepšie preniknúť do podstaty témy súťaže – zvýšiť povedomie o dodržiavaní ľudských práv, potrebe rozvojovej spolupráce, či solidarity s krajinami s nižšími príjmami. Len tak môže čitateľská obec myslieť v súvislostiach o globálnych témach a začať konať lokálne.

Rozvojových novinárov a novinárky, a teda i členov a členky poroty by mala zaujímať pri hodnotení textov predovšetkým téma – opis javu aj možný návrh riešenia fenoménu, plus možné prepojenie na Slovensko. Dôležité boli takisto vhodne použité citácie, hlas lokálnych ľudí i odborníkov k téme, prípadný výskum, resp. investigatíva problému, ako aj cenná terénna skúsenosť.
Media about Development ako blogová platforma zodpovedne informuje o rozvojovej spolupráci, ako aj o príčinách vzniku svetovej nerovnosti, chudoby či diskriminácie v tej-ktorej krajine globálneho Juhu. Preto najviac ocenila a vyzdvihla nasledujúce tri príspevky.

O pestovaní kávy v Thajsku aj Rwande

Jeden z najviac výrazných bol článok redaktora denníka SME, Lukáša Onderčanina, Rwandské ženy genocída nezlomila. Spája ich káva. Pre novinársky prejav bol vhodne zvolený názov, perex, medzititulky a text bol zrozumiteľne členený, vychádzajúci z terénnej skúsenosti autora a z rozhovorov s rwandskými pestovateľkami kávy. “V tomto článku je spomenutých a poprepájaných azda najviac Globálnych cieľov, koľko len v jednom texte môže byť”. Autor hovorí o lokálnom, národnom i medzinárodnom zlepšení (nielen ekonomiky), pričom nezabúda na “root causes”, spomenutie genocídy, koloniálnu minulosť, ako aj na dôsledky vojny a možné riešenia, odstránenia stigiem. Príbehy žien z družstva sú nenásilné “success stories”, ktorým porozumie slovenský čitateľ.
Novinárka a cestovateľka Magda Vaculčiaková sa vo svojom článku: V Thajsku nimi pohŕdajú, ale zahraničie pije ich kávu takisto zamerala na ženy – pestovateľky kávy. Hodnotenie bolo stručné, no jasné: “Vhodná dĺžka i členenie textu, vystavanie príbehu. O pestovaní kávy v rozvojovom svete už existuje dosť textov i v SR, ale tento je spracovaný nadštandardne. Oceniť treba prácu s externými zdrojmi, literatúrou, dodávajúcou textu relevantnosť a téme komplexnosť”.

Denník SME produkuje dlhodobo kvalitné texty o rozvoji

Kvalitný text ponúkol aj Onderčaninov kolega, dlhoročný redaktor denníka SME, Matúš Krčmárik, v článku: Vychovávali zo mňa stroj na vraždenie a takmer uspeli, spomína dvanásťročný chlapec. Ide bezpochyby o “exkluzívnu tému z terénu, skvelú prácu s lokálnym zdrojom a vhodne volené citácie”. Možno by sa žiadal použiť ešte ďalší hlas (názor experta?) na doplnenie background informácií a komplexnosť tak náročnej témy, ktorú každý vníma inak. Inak výborná novinárska práca, na akú sme u denníka SME pod vedením šéfeditora zahraničnej sekcie, M. Krčmárika, ostatne zvyknutí.

Text: Media about Development, Foto: Media 4 Development

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, global problems, human rights, media, NGOs' work and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s