V správny čas na správne miesto – v rámci EÚ roku rozvoja do Moldavska

Do programovej krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci ČR aj SR sa vybrala skupina mladých ľudí z Palackého univerzity, venujúca sa v rámci svojho štúdia medzinárodnému rozvoju. Na exkurziu po stopách zaujímavých projektov rozvojovej spolupráce si vybrali najlepší čas – koniec implementačného obdobia v rámci Európskeho roku rozvoja.

Do Moldavska, teda do programovej krajiny slovenskej i českej oficiálnej rozvojovej pomoci sa v septembri vybrala pätnástka študentov a študentiek spolu s tromi pedagogičkami z Katedry rozvojových štúdií (KRŠ) Palackého univerzity. Vďaka podpore od Českej rozvojovej agentúry (ČRA) v rámci aktivít Európskeho roku rozvoja to bolo pre nich finančne únosné. V rámci ponávratových aktivít potom účastníci a účastníčky terénnej exkurzie zorganizovali prezentácie, výstavy fotiek o tejto krajine a napísali články o svojej skúsenosti z tohto menej rozvinutého štátu.

Diskusia študentov a študentiek KRŠ Univerzity Palackého s veľvyslancom SR v Moldavsku.

Diskusia sudentov a studentiek Univerzity Palackeho s velvyslancom SR v Moldavsku.

Reforma verejných financií podľa slovenského vzoru

Mladí ľudia z Palackého univerzity v rámci svojej exkurzie navštívili vládne, mimovládne i nadvládne inštitúcie v Moldavsku. Mali sa možnosť stretnúť so zástupcami Delegácie EÚ v Moldavsku, Rozvojového programu OSN (UNDP), ale o minulosti aj budúcnosti Moldavska hovorili aj s pánom veľvyslancom ČR v Moldavsku, ako aj s veľvyslancom SR v Kišiňove. Zaujímal ich boj s korupciou, vyriešenie konfliktu v transnistrii, možnosti vstupu Moldavska do EÚ, prílev investorov či turistov do Moldavska, ako aj nastavenie reforiem v krajine.

Slovenská reforma verejných financií je vďaka Ministerstvu financií SR a UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov transformovaná a implementová v Moldavsku (v podobe programu „Verejné financie pre rozvoj“) ako súčasť oficiálnej rozvojovej pomoci SR už niekoľko rokov. Cieľom je podporiť implementáciu programového rozpočtovania vo verejnej správe, ako aj vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj kapacít. Dôležité pre úspešnosť programu je osvojenie si vlastníctva reformnej agendy moldavskou stranou.

Septembrove protesty v Kisinove.

Keď dospelí migrujú za prácou do EÚ

Dekonta, a.s. síce nie je mimovládna organizácia, no v Moldavsku už zrealizovala niekoľko zaujímavých projektov, zameraných na nápravu ekologických záťaží po pôsobení pesticídov, alebo sanáciu letiska v Marculesti, znečištovaného roky ropnými látkami. Okrem sektorovej priority: ochrany životného prostredia je dôležitá aj priorita sociálnej infraštruktúry. V oblasti zdravotníctva a sociálnej starostivosti je v Moldavsku jedna z najúspešnejších mimovládnych organizácii česká Charita so sídlom v Kišiňove. Svoje projekty zameriava na ľudí v núdzi, ktorí si potrebnú starostlivosť nedokážu zabezpečiť. Ide o opustených starších ľudí, ľudí so špeciálnymi potrebami či maloletých klientov, o ktorých sa nemá kto starať. Dospelí obyvatelia Moldavska totiž odchádzajú na celé mesiace za prácou do okolitých štátov a o potomstvo sa starať nemôžu. Posieľajú domov len tzv. remitencie, z ktorých potom žije celá zvyšná rodina.

Charita má v niekoľkých regiónoch Moldavska rozbehnuté projekty, zamerané na sekundárnu prevenciu u ochorenia cukrovky, integráciu moldavských migrujúcich ľudí naspäť domov. Zaujímavý je takisto projekt rozvoja pestúnskej starostlivosti (systém náhradných rodín) či projekt rozvoja domácej starostlivosti, ktorý mali možnosť študenti a študentky KRŠ osobne navštíviť.

Prezentácia zdravotníckych prístrojov a pomôcok z projektu Charity ČR v Kišiňove.

Prezentacia pristrojov a pomocok z projektu Charity CR v Kisinove.

Výchova budúcich lídrov medzi moldavskými tínejdžermi

Komunitná organizácia Ograda Noastra, zameriavajúca sa na inklúziu a podporu aktivít menšín v Moldavsku, má oprávnene jeden zo svojich projektov tiež v jednej z dvoch autonómnych oblastí Moldavska – v Gagauzsku. Ide o vzdelávacie aktivity, tréningy pre budúcich lídrov či líderky, s dôrazom na aktívnu participáciu a komunitné organizovanie.

Na rovnakom mieste – na strednej škole vo Vulcanesti možno objaviť aj projekt, financovaný z prostriedkov ČRA (vďaka projektu Charity). Práve vďaka včasnej podpore talentu a vzdelávaniu v globálnych súvislostiach môžu vyrásť z gagauzských tínejdžerov rozumné a kriticky mysliace osobnosti. Stačí k tomu naozaj málo.

Plán aktivít gagauzských študentov a študentiek vo Vulcanesti.

Gaugazski studenti vo Vulcanesti.

Text: Boba Markovič Baluchová (KRS, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR)

Foto: Kateřina Procházková, Boba M. Baluchová (KRS, Univerzita Palackého, Olomouc)

EYD2015Tento dokument byl vyprodukován s finanční podporou Evropské unie. Za obsah dokumentu odpovídá autorka z KRS PřiF UP v Olomouci a za žádných okolností nemůže být považován za pozici Evropské unie.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, development cooperation, development education, Intl development studies, millenium development goals, NGOs' work and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s