Zabojovať medziľudskou blízkosťou proti osamelosti v Medzinárodný deň šťastia

Najviac spokojní so svojimi životmi sú obyvatelia severských štátov, najmenšiu satisfakciu pociťujú spomedzi krajín EÚ občania Bulharska. Slovensko je v hornej časti rebríčka. Prieskum o spokojnosti so životnými podmienkami uskutočnil Eurostat pri príležitosti medzinárodného dňa šťastia, ktorý oslavujeme 20. marca.

Podľa prieskumu, ktorý pri príležitosti Medzinárodného dňa šťastia uskutočnil v roku 2013 štatistický úrad EÚ, je Slovensko so svojím výsledkom 7 (na škále od 0 do 10) bližšie k severským krajinám. Dánsko, Fínsko, Švédsko dosahujú priemernú hodnotu spokojnosti so životnými podmienkami: 8. Eurostat zozbieral takýto typ údajov po prvý raz. Publikuje výber subjektívnych indikátorov, určujúcich blahobyt (well-being), spokojnosť a dobré životné podmienky ľudí v Európe. Slovensko je na tom o jedno desatinné miesto lepšie ako Česká republika. Naopak Bulharsko je s hodnotou 4,8 na konci rebríčka.

Spokojnosť so životom je, samozrejme, koncept, tvarovaný rôznymi socio-demografickými faktormi. Odráža odlišné očakávania či preferencie ľudí v živote. Zdravie a zdravotné podmienky sa objavujú ako významný faktor pri určovaní výsledku, pričom faktory ako finančná situácia či uplatnenie sa na trhu práce nasledujú až potom.

Po niekoľkých rokoch skúmania ľudského šťastia a satisfakcie so životom je jedna vec viac, ako jasná – dôležitosť medziľudskej komunikácie, prepojenia s blízkymi a blízkosti s inými je nesporná. Sociálna izolácia ako alarmujúci fenomén nielen v Európe začína spôsobovať stavy úzkosti i obete na životoch rovnako výrazne ako fajčenie či obezita. Preto treba prijať opatrenia na eliminovanie sociálneho vylúčenia, izolovanosti.

V roku 2011 Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu, ktorá rozoznáva šťastie ako základný ľudský cieľ, a volá tak po viac inkluzívnom, vyrovnanom a rovnocennom prístupe k ekonomickému rastu, ktorý by mal predstavovať šťastie a spokojnú životnú situáciu pre všetkých. Satisfakcia so životom by mala byť rovnako dôležitá ako hospodársky rast. Na stránke, venovanej Dňu šťastia, ktorý oslavujeme 20. marca už po tretí raz (podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia OSN z roku 2012), je niekoľko rád – ako osláviť tento deň a stať sa súčasťou čohosi väčšieho. Rady sú veľmi jednoduché. Mali by sme urobiť niečo milé, zmysluplné pre okolie; mohli by sme venovať svoju energiu vo forme dobrovoľníctva pre dobrú vec; mali byť sme lepšie spoznať svojich susedov; pochopiť potreby iných; a hľadať to dobré v ľuďoch okolo nás. Aj malé veci nás totiž môžu urobiť šťastnými, viac spokojnými.

Text: Boba Baluchová (BB Trainee @ ZEKvSR)

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in global problems, millenium development goals, social inclusion and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s