O pokračovaní kampane, motivujúcej k aktívnemu globálnemu občianstvu

Platforma rozvojových organizácií Ambrela predstavuje v rámci aktuálnej osvetovej kampane Všetci sa máme čo učiť‘ potrebu premýšľania o sebe i svete okolo v globálnych súvislostiach. Cez sériu videí, tematických diskusií a prezentácií aktivít svojich organizácií zdôrazňuje potrebu globálneho vzdelávania na školách. O pokračovaní tejto kampane (aj o odozve verejnosti na ňu) sa zhovárame s výskumníčkou a komunikačnou manažérkou Ambrely, Dr. Bobou Markovič Baluchovou.

Koľko organizácií platformy Ambrela sa (popri realizovaní projektov humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce vo svete) venuje aj vzdelávaniu? Presnejšie globálnemu vzdelávaniu na Slovensku?

Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext – ako v učení, tak aj v učení sa, a doma sa mu venuje viac ako polovica z tridsiatky organizácií platformy Ambrela. Je to dôležité, lebo vďaka nemu dochádza k hlbšiemu porozumeniu súčasného komplikovaného sveta, k zvyšovaniu nášho povedomia o globálnych témach, ako aj k rozvoju kritického myslenia, ktoré teraz tak veľmi potrebujeme. Aj preto pracovala Ambrela spolu so svojimi členskými a pozorovateľskými organizáciami celý minulý rok na príprave a pripomienkovaní kvalitnej národnej Stratégie globálneho vzdelávania.

Medzi vašich členov patrí Slovenská katolícka charita so zbierkou Pôstna krabička, saleziánske združenie SAVIO so zbierkou Tehlička, eRko s ich Dobrou novinou a mnohé ďalšie, ktoré poslucháči už poznajú z nášho vysielania. Aké konkrétne vzdelávacie aktivity realizujú vaši ďalší členovia a pozorovatelia?

Uvediem rovno konkrétne príklady našich piatich organizácií. Hlavnou aktivitou Slovenskej nadácie pre UNICEF je vzdelávanie študentov a študentiek v oblasti ekológie a rozvojovej spolupráce. Tím UNICEF-u teda navštevuje slovenské školy s prednáškami na tieto témy. Naša členská organizácia, Človek v ohrození, sa globálnemu vzdelávaniu venuje dokonca v troch programoch – v rámci festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, cez mediálnu iniciatívu Svet medzi riadkami a v programe pre učiteľstvo. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica realizuje napríklad program Zelená škola, kde ide o premenu škôl na ekologickejšie a udržateľnejšie miesta so žiačkami a žiakmi, ktorí z vlastnej iniciatívy prinášaju zmenu do škôl aj komunít. Zároveň Živica realizuje Komenského inštitút, čo je vzdelávanie slovenských pedagógov a pedagogičiek v mäkkých zručnostiach, potrebných pre 21. storočie. Nadácia Milana Šimečku sa zasa zameriava na pamäťové vzdelávanie a interkultúrne učenie. Možno ste v minulom roku navštívili jej putovnú výstavu Anny Frankovej pre stredné školy, alebo použili applikáciu IWalk, vyučujúcu o holokauste v kontexte lokálnych dejín. No a Academia Istropolitana Nova sa venuje vzdelávaniu dospelých formou neformálnych vzdelávacích kurzov na tému prípravy a riadenia projektov, ale aj ochrany kulúrneho dedičstva.

To je vskutku rozmanitý výber vzdelávacích aktivít. Vráťme sa však k samotnej kampani Ambrely s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘. O jej spustení sme už informovali vo vysielaní pred mesiacom. Kam sa za ten čas posunula?

Kampaň motivuje na pozadí lokálnych tém ku globálnemu občianstvu. Okrem prezentácií našich vzdelávacích organizácií robíme aj živé tematické diskusie. Práve tento týždeň chystáme debatu o rozvíjaní aktivizmu a spôsoboch deradikalizácie mládeže. Platforma Ambrela realizuje kampaň v rámci projektu EduGlobe s podporou Active Citizens Fund – Slovakia, a jej prvé video s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ sa venovalo všímavosti a solidarite s núdznymi. Druhé video s názvom ‚Uprostred dejín‘ je už o poznávaní vlastnej identity aj iných kultúr. Bolo vytvorené opäť v spolupráci s Ondruš studio s.r.o., a možno ho vidieť na sociálnych sieťach práve v tieto dni.

Viete priblížiť poslucháčom, ktorí kampaň nepoznajú a spot doteraz nevideli, aký bol kreatívny koncept za týmto druhým kampaňovým videom s poetickým názvom: Uprostred dejín?

Vo videu spoznávame päť reálnych osôb vo svojich unikátnych pracovných prostrediach. Každý z nich žije na Slovensku – niektorí sa tu narodili, iní sem prišli z cudziny. Ich korene siahajú do krajín ako Maroko, Grécko, Tanzánia, Nigéria či Čína, no všetci Slovensko považujú za svoj aktuálny domov. Spojenie slovenskej básne ‘Uprostred dejín’ od Milana Rúfusa a zobrazených recitujúcich – niektorých ozaj s neprepočuteľným prízvukom – vo vás dozaista vyvolá zvedavosť a záujem. A to sme presne chceli dosiahnuť. Treba sa na nové situácie pozerať vždy viac otvorene a o našej krajine aj o jej obyvateľstve premýšľať v globálnych súvislostiach. Ako naznačuje slogan kampane: ‘Všetci sa máme čo učiť’ – o sebe, o ľuďoch okolo nás, aj o svete, v ktorom spolu koexistujeme.

Vaša platforma Ambrela a vaši členovia naplno prezentujú svetovú kampaň na internete už mesiac. Ako reaguje na kampaňové videá široká verejnosť na sociálnych sieťach?

Po zverejnení všetkých našich doterajších videí o rešpekte k rozmanitosti a pozvánok na naše diskusie o pomoci núdznym v zahraničí, sme vždy čelili nenávistným komentárom na sociálnych sieťach, ako aj otázkam – prečo naši členovia nepomáhajú doma. Organizácie, združené v Ambrele, však pomáhajú výrazne aj doma – či už ide o poskytovanie starostlivosti pre seniorov, sociálnu terénnu prácu v marginalizovaných rómskych komunitách alebo aktivity, zamerané na rozvoj detí a mládeže, a mnohé ďalšie. O globálnom vzdelávaní nehovoriac. Tieto reakcie nás preto utvrdili v potrebe prinášať naďalej témy tolerancie, solidarity, scitlivovania obyvateľstva a medzikultúrneho dialógu aj medzi ľudí mimo tzv. ‘mimovládkarskej bubliny’. Najmä s blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré môžu ešte viac spolarizovať našu spoločnosť a naštrbiť krehkú demokraciu, si takto budeme môcť naživo overiť dôležitosť výchovy k aktívnemu občianstvu a dosahy globálneho vzdelávania.

Za rozhovor ďakujeme dr. Bobe Markovič Baluchovej z platformy Ambrela. Prajeme jej tímu, aby aktuálna kampaň s názvomVšetci sa máme čo učiť‘ mala u širokej verejnosti naďalej pozitívnu odozvu a priniesla viac do popredia tému globálneho vzdelávania, aktívneho občianstva, ale aj solidarity, láskavosti a porozumenia.

Pre redakciu SRo – Rádio Regina v rámci RTVS spracoval redaktor: Štefan Chrappa a odpovede v rozhovore poskytla: Boba Markovič Baluchová, výskumníčka a komunikačná manažérka Ambrely – Platformy rozvojových organizácií a zakladateľka Media about Development; Rozhovor si v audio podobe možno vypočuť tu. Foto: Marek Molnár

Advertisement

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in activism, development education, global education, intercultural dialogue, media, NGOs' work and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s