Prečítajte si materiál pre média o projekte Globálne ciele a migrácia (media kit)

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje na Slovensku 29 prevažne mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a globálnemu vzdelávaniu doma aj v zahraničí. Sekretariát Ambrely nepôsobí priamo v teréne, ale plní cieľ advokačný v prospech svojich členov a pozorovateľov (napríklad v zlepšovaní podmienok pre ich prácu cez pripomienkovanie verejných politík v gescii MZVaEZ SR, MŠVVaŠ SR a podobne, buduje ich kapacity vhodnými vzdelávacími aktivitami a informuje verejnosť o našom spoločnom poslaní meniť životy a životné podmienky núdznych po celom svete k lepšiemu.

Tento rok uzatvára Ambrela trojročný projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘, podporený EÚ cez program DEAR, a v rámci neho aj osvetovú kampaň ‘Tváre migrácie‘. Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie (najmä tej nútenej) optikou medzinárodného rozvoja, a cez príbehy konkrétnych ľudí z cudziny vysvetliť nášmu obyvateľstvu, čo zažívajú ľudia na úteku pred vojnou a prečo im treba pomôcť. Pred pár mesiacmi málokto tušil, že čosi také budeme mať túto jar všetci pred očami kvôli vojne u nášho východného suseda. Hneď v prvý týždeň od invázie prešlo slovenskú hranicu stotisíc ľudí z Ukrajiny, téme utečenectve sa teda nedá vyhnúť– pýtajú na na ňu deti a mladí doma i v škole – na čo musia zareagovať nielen médiá, príslušné ministerstvá, ale i naše mimovládky vhodným obsahom (letákmi, infografikami, článkami, diskusiami, webinármi). Najlepšie po vzájomnej komunikácii a v rámci koordinovanej spolupráce.

Tím Ambrely verejne rozoberá a pokrýva citlivú, no dôležitú tému migrácie a medzinárodného rozvoja, ktorá sa už niekoľko rokov nielen pred voľbami stáva obľúbeným zdrojom hoaxov, dezinformácií a propagandy na sociálnych sieťach z dielne extrémistických politických zoskupení s cieľom manipulovať s emóciami a hlasmi voličov, voličiek.  Nový ‘media kit‘ z marca 2022, vypracovaný tímom okolo Dr. Boby Markovič Baluchovej, má za úlohu oboznámiť pracovníkov a pracovníčky médií, ale aj manažérov a manažérky komunikácie v partnerských organizáciách, o aktivitách, výstupoch a prípadných úspechoch spomínaného trojročného projektu Ambrely a osvetovej kampane Tváre migrácie. Viac k stiahnutiu a prečítaniu v samotnom media kite tu.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in global education, intercultural dialogue, media, migration, NGOs' work and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s