Podvýživa ako medicínsky aj spoločenský problém

Na európske pomery je kwalské nutričné centrum možno malé, na kenské pomery je zasa nadštandardne veľké a dobre vybavené. Záleží od uhla pohľadu. Dôležité však je, že všetci prítomní (komunitní zdravotnícki pracovníci i matky so svojimi deťmi) sa doň pomestia. Je jedno, či máme pred sebou betónovú budovu (ako v Kwale) alebo len jednu skromnú miestnosť (ako v Mkongani). Kľúčové sú matky, pretože tie čakajú disciplinovane celé hodiny pred dverami na úvodné vyšetrenie či každotýždňový monitoring detí. Pretože ony si potom (medzi monitoringom a distribúciou) vypočujú prednášku o správnom dojčení, príprave stravy či hygiene. Pretože práve tieto ženy prinesú na konci dňa do svojich domovov vyzdvihnutý výživový prídel i vlastnoručne v nemocničnom areáli dopestovanú sukumu a zasýtia tak celú rodinu.

1185410_536487249750953_2116815458_n

Podvýživa je nielen medicínsky problém, ale aj spoločenský. A základom boja proti podvýžive je prevencia. Preto sa i projekt Trnavskej univerzity v Kwale snaží zlepšiť dostupnosť zdravotníckej starostlivosti, ako aj zlepšenie vedomostí i zručností v oblasti výživy a zdravia – prostredníctvom prednášok pre matky/klientky centier, do ktorých vzdelávania sa oplatí investovať.

Text: DocUnion, Foto: Boba Baluchová

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, development cooperation, healthcare and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s