Na odborné kolokvium o budúcnosti globálneho vzdelávania na Slovensku

Ak sa zaujímate o smerovanie vzdelávania na Slovensku, je tu pre vás Medzinárodné odborné kolokvium o globálnom vzdelávaní, ktoré sa koná v dňoch 29. a 30. novembra vo Svätom Jure v priestoroch Academie Istropolitana Nova. Kolokvium sa koná v súvislosti s prijatím novej Európskej deklarácie o globálnom vzdelávaní do roku 2050 a v súvislosti s predložením novej Národnej stratégie globálneho vzdelávania pre Slovenskú republiku.

Organizátorom kolokvia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), gestorský rezort stratégie. Spoluorganizátorom je predchádzajúci gestor stratégie – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR). Na organizácii kolokvia participuje aj Ambrela – Platforma rozvojových organizácií v rámci projektu EduGlobe – Cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania SR s podporou ACF – Slovakia.

Špeciálnym hosťom kolokvia je nórsky expert na globálne vzdelávanie a partner Ambrely v projekte EduGlobe – Dr. Robert J. Didham – riaditeľ Centra pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN (Inland Norway University of Applied Sciences). Dr. Didham povedie v prvý deň kolokvia workshop na tému: ‘Výmena dobrej praxe zástupcov jednotlivých pozvaných škôl a MVO v problematike trvalo udržateľného rozvoja v kontexte globálneho vzdelávania, vrátane cieľa 4.7. Agendy 2030’. V druhý deň kolokvia to bude ním vedený workshop na tému ‘Vytváranie medzirezortných synergií’.

Kolokvium je určené expertom a expertkám na (globálne) vzdelávanie z vládneho a mimovládneho sektora. Celý program podujatia je k stiahnutiu tu. Viac info aj na stránke: www.eduglobe.ambrela.org.

Posted in development education, global education, leadership, media, NGOs' work | Tagged , , | Leave a comment

Sledujte diskusiu o dôležitosti klimatickej výchovy v čase globálnych kríz

Zaujíma vás, prečo sa po roku (a práve počas konania klimatickej konferencie #COP27) opäť zaoberať témou klimatického vzdelávania a výchovy? Ako pomôcť ľuďom, ktorí už teraz trpia negatívnymi dosahmi klimatickej krízy? Ako pokračovať v rozhovoroch s mladými i tými najmladšími o téme zmeny klímy, a čo s tým má globálne vzdelávanie? A najmä: Prečo počúvať nielen rodičov, ale aj deti, venujúce sa klimatickému aktivizmu?

Pripojte sa v pondelok (14. novembra od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň s názvom ‘Prečo počúvať názory detí a mladých na klimatickú krízu. Dozviete sa viac o tom, čo sa snažil riešiť samit COP27 v Egypte; čo sa nám v EÚ a špeciálne na Slovensku podarilo či nepodarilo v oblasti riešenia dosahov zmeny klímy za uplynulý rok; a ako klimatické opatrenia ovplyvnila vojna na Ukrajine či energetická kríza. Pozrieme sa s hostkami tiež spoločne na to, ako ony svojimi projektmi globálneho vzdelávania a environmentálnej výchovy napomáhajú zmene k lepšiemu.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

– Dana Mareková (Klimatická koalícia, European climate foundation);

– Ivana Poláčková (Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica);

– Zuza Fialová (Partners for Democratic Change Slovakia – PDCS);

– Lucia Szabová (Znepokojené matky, Klimatická koalícia).

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #KlimaVychova.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 29 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid – pri príležitosti Týždňa globálneho vzdelávania (#GEW2022). Vďaka za ilustračné fotografie patrí OZ Znepokojené matky. Viac info o hostkách pondelkovej diskusie, ako aj o ďalších aktivitách Ambrely nájdete tu: https://ambrela.org/podujatia/.

Posted in activism, climate change, development education, global education, global problems, media, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sledujte diskusiu o vplyve krízy vládnutia na advokačnú prácu mimovládok

Zaujíma vás, ako výmena na poste ministra školstva ovplyvní reformy vo vzdelávaní a prípravu Národnej strátégie globálneho vzdelávania SR? Ako aktuálna vládna kríza formuje prístup mladých ľudí k informáciám, ochote voliť a aktívne sa podieľať na veciach verejných? Ako zmeny vo vedení ministerstva zahraničia ovplyvnia priority Oficiálnej rozvojovej spolupráce SR?

Pripojte sa v stredu (28. septembra od 18:00 do 19:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeňs názvom ‚Ako kríza vládnutia ovplyvňuje prácu občianskych organizácií’. Dozviete sa viac o tom, čo všetko predchádza tvorbe a implementácii novej Národnej stratégie globálneho vzdelávania SR; aj či môžu politické nominácie a zmeny vo vedení ministerstiev (ako kľúčových partnerov i donorov organizácií platformy Ambrela) ovplyvniť nasmerovanie humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a tém globálneho vzdelávania.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať títo podnetní hostia:

Juraj Hipš – expert na vzdelávanie a tvorca inovácií, zakladateľ CEEV Živica;

Martin Klus – bývalý štátny tajomník MZVaEZ SR, politik a politológ;

Ján Orlovský – riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra SR;

Daniel Kaba – výkonný tajomník platformy Ambrela, autor reportu AidWatch.

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #advokacia.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 29 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizujeme projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež SR cez SlovakAid.

Viac info o hosťoch a hostkách septembrovej diskusie, ako aj ďalších aktivitách Ambrely nájdete tu. Facebook event k diskusii je tu.

Posted in activism, development cooperation, development education, media, NGOs' work, sustainability | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Článok o iniciatíve Spolu pre Etiópiu – publikovaný vo vedeckom časopise

Súčasťou nášho medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a Migrácia’, ako aj kampane ‘Tváre migrácie’, financovaného EÚ z programu DEAR, je aj tvorba analýz a štúdií na tému migrácie. Tímu platformy Ambrela sa podarilo rozšíriť čitateľskú základňu opäť aj o medzinárodnú vedeckú obec – vďaka publikovaniu článku o iniciatíve členských organizácií Ambrely ‘Spolu pre Etiópiu’ a ich pomoci obyvateľstvu v regióne Tigraj – vo vedeckom časopise Clinical Social Work and Health Intervention (CSWHI).

Článok v angličtine s názvom ‚The role of media in humanitarian interventions and relief campaigns on the example of Slovak nonprofits response to the Conflict in Ethiopia‘ nadväzuje na prieskum a štúdiu, ktorá vyšla v lete 2021 pod hlavičkou kampane Tváre migrácie. Článok z pera šéf-editorky portálu Media about Development, výskumníčky a komunikačnej manažérky Ambrely – Dr. Boženy Markovič Baluchovej nájdete na webe časopisu CSWHI alebo priamo tu.

Posted in development cooperation, global problems, IDPs, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

Pozrite si diskusiu: Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou

Zaujíma vás, ako môže vyzerať cesta ku hodnotnému i hodnotovému vzdelávaniu? Čo nám hovoria medzinárodné rebríčky merania kvality vzdelávania? V čom sa môžeme porovnávať s prestížnymi školami v zahraničí a aké inšpirácie možno preniesť na Slovensko? Akú úlohu zohráva vo formovaní ľudí študijný pobyt, mobilita či stáž mimo SR? A ako do toho zapadá globálne vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých?

Pripojte sa v stredu (29. júna od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeňs názvom Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou’. Dozviete sa viac o tom, aké vzdelávacie aktivity zo zahraničných vzdelávacích programov by mohli slúžiť ako prevencia pred radikalizáciou mládeže; aké výchovné metódy a študijné materiály by prehĺbili záujem mladých o globálne témy; ako pretaviť skúsenosti a inšpirácie zo zahraničia do reformy slovenského školstva; a nakoľko je vo vzdelávaní dôležitá otázka odmeňovania.  

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

  • Zuzana Labašová, riaditeľka Komenského inštitútu, CEEV Živica;
  • Ditta Trindade Dolejšiová, GV expertka, Global Education Network Europe (GENE);
  • Marta Jendeková, manažérka vzdelávacích projektov, Academia Istropolitana Nova;
  • Ľubica Gállová, námestníčka riaditeľa ŠIOV pre celoživotné vzdelávanie;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook a YouTube kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #eduinspiracie.

Posted in global education, intercultural dialogue, lifelong learning, NGOs' work, personal development, resilience | Tagged , , | Leave a comment

Pozrite si diskusiu: Vojna na Ukrajine – Ako plniť Globálne ciele (SDGs) v čase humanitárnej krízy

Zaujíma vás, ako možno napĺňať Globálne ciele (SDGs) a priority OSN v rámci Agendy 2030, keď u východného suseda prebieha vojenská invázia? Ako sa obyvateľstvo Slovenska a ďalších krajín EÚ pozerá na utečenectvo, migráciu a integráciu vo svetle udalostí z posledných mesiacov? O ktoré globálne výzvy a Globálne ciele by sme sa mali u nás doma naozaj začať viac zaujímať? 

Pozrite si v stredu (22. júna od 19:00 do 20:00) cez Facebook a YouTube online diskusiuAmbrely s názvom ‚Vojna na Ukrajine: Ako plniť Globálne ciele (SDGs) v čase humanitárnej krízy’. Dozviete sa viac o tom, ako naše mimovládne organizácie zareagovali na výzvy, spojené s humanitárnou krízou u nášho východného suseda, prečo nemožno napĺňanie 17 Globálnych cieľov (SDGs) odložiť na vedľajšiu koľaj, aké boli závery májovej konferencie Ambrela development forum, aj ako vojna na Ukrajine ovplyvnila priebeh osvetovej kampane Tváre migrácie. 

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

  • Michal Mlynár, stály predstaviteľ SR pri OSN v New Yorku;
  • Jakub Šimek, projektový manažér agentúry SAMRS;
  • Veronika Nožinová, medzinárodná koordinátorka DEAR projektu, Diakonie ČCE;
  • Daniel Kaba, výkonný tajomník Platformy rozvojových organizácií – Ambrela;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook a YouTube kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň, donora SlovakAid, portálu ProHuman a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #GlobalneCiele.

Posted in development cooperation, global education, media, migration, sustainability | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Po mediálnom workshope pre tvorkyne a tvorcov audio-vizuálnych obsahov

Dňa 19. mája v čase od 09:00–10:50 absolvovali slovenskí a českí mediálni pracovníci/čky z ČR a zo SR, influenceri/ky, ambasádori/ky fairtrade a klimatických programov z partnerských organizácií Na mysli a DocUnion mediálny workshop s názvom ‘Ako eticky zobrazovať globálne výzvy z krajín Globálneho Juhu v médiách’. Workshop viedla naša lektorka: Dr. Boba Markovič Baluchová – komunikačná manažérka Ambrely a šéf-editorka webu MediaAbout.Dev. Desať ľudí sa zúčastnilo workshopu naživo online, a ďalších desať tvorcov a tvorkýň kreatívnych obsahov si ho pozrie zo záznamu.

Počas dvojhodinového workshopu odznelo: Vysvetlenie základov a princípov global journalism, solution journalism a hope-based communication. Objasnenie dôležitosti zodpovedného a etického pokrývania globálnych výziev z krajín Globálneho Juhu v médiách v rámci krajín Globálneho Severu. Budovanie zručností v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL), kritického myslenia, dekonštrukcie mediálnych obsahov a vizuálnych produktov (fotiek a videí) s prihliadnutím na odhalenie manipulatívnych techník a fenoménu marketingu chudoby. 

Rozdiskutované boli aj konkrétne príklady titulkov článkov v domácich a zahraničných denníkoch. Rozobrané boli ukážky z kampane Tváre migrácie a parodické video-spoty z dielne SAIH. Participujúci vyjadrili pozitívne reakcie a vďačnosť za “food for thoughts” a nové podnety do ich budúcej tvorby, zároveň vyjadrili potrebu a prosbu o zaslanie materiálov na opätovné a dodatočné preštudovanie. Účastníkom a účastníčkam bol teda zaslaný súbor vybraných manuálov k téme zodpovednej globálnej žurnalistiky a etického pokrývania tém globálnych výziev a Globálnych cieľov vo forme online linkov a PDF dokumentov (vrátane edu kitu ku kampani Tváre migrácie, a najmä media kitu Ambrely k projektu Globálne ciele a migrácia) na doplnkové čítanie a využitie počas reportérskej práce v teréne. Media workshop bol realizovaný vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid.

Posted in global education, IDPs, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , , | Leave a comment

O konferencii Ambrela development forum, reagujúcej na humanitárnu krízu na Ukrajine

Slovenské mimovládne organizácie (väčšinou členské, pozorovateľské a partnerské organizácie platformy Ambrela) aj počas druhého mesiaca vojenskej invázie a humanitárnej krízy na Ukrajine prepravili na územie svojho východného suseda ďalších sedemsto ton humanitárnej pomoci. Distribúcia pomoci je stále možná vďaka solidarite slovenského obyvateľstva. O konkrétnej pomoci ľuďom na Ukrajine aj o konferencii Ambrela development forum sa zhovárame s výskumníčkou a komunikačnou manažérkou Ambrely, Dr. Bobou Markovič Baluchovou.

Od začiatku vojenskej agresie Ruska na Ukrajine sa snažia dobrovoľníci, cirkevné spolky, firmy aj neziskové organizácia pomáhať núdznym na našich hraničných prechodoch, ale aj priamo za hranicami nášho východného suseda. Čo presne robí vaša platforma Ambrela v rámci pomoci ukrajinskému ľudu?

Od konca februára pôsobí Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, zastrešujúca 29 humanitárnych, rozvojových a vzdelávacích organizácií na Slovensku, ako koordinátor pracovnej skupiny pre oblasť humanitárnej pomoci. Našimi online diskusiami informujeme verejnosť o tom, čo robia naši členovia v teréne a ako sa do pomoci možno aktívne zapojiť. Zbierame a vyhodnocujeme dáta od svojich členov (ako napríklad: Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita, Nadácia Integra, ADRA Slovensko, saleziánske SAVIO) a tiež ich ukrajinských partnerov, aby sme s údajmi vedeli ďalej presadzovať účinnú distribúciu pomoci v regióne.

Koľko ton humanitárnej pomoci doteraz prepravili slovenské mimovládne organizácie na územie Ukrajiny? Dá sa to vyčísliť?

Hneď v marci prepravili slovenské mimovládne organizácie na územie Ukrajiny 709 ton humanitárnej pomoci. Za mesiac apríl to bolo ďalších 712 ton pomoci od šiestich mimovládok. Členovia a partneri Ambrely pomáhajú v lokalitách na Zakarpatsku, ale aj v mestách Charkiv, Kyjiv, Ternopil, Mariupol, a ďalších. Podľa našich dát sa hodnota materiálnej pomoci minulý mesiac pohybovala vo výške 1,5 milióna eur a obsahovala primárne potraviny, zdravotnícky materiál a lieky, hygienické potreby, ale aj príslušenstvo do ubytovacích jednotiek. Naozaj úprimne ďakujeme zapojeným organizáciám aj jednotlivcom a jednotlivkyniam za prejavenú solidaritu a neutíchajúce úsilie pomáhať. Bez nich by to nešlo.

Keď už spomíname čísla, koľko ľudí z vojnou postihnutej Ukrajiny je momentálne v pohybe, alebo skôr na úteku?

Podľa najnovšej správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prekročil počet vnútorne vysídlených osôb v dôsledku vojny na Ukrajine hranicu osem miliónov.Zároveň za prvé dva mesiace trvania vojny opustilo nedobrovoľne svoje domovy už vyše šesť miliónov ľudí, pričom hranice so Slovenskom prekročilo vyše 415-tisíc z nich – prevažne matky s deťmi. Táto humanitárna a utečenecká kríza výrazne ovplyvňuje celý systém fungovania  humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v regióne. A má dosah aj na priestor a stav občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe. Aj preto v dňoch 23.–24. mája organizujeme v Bratislave medzinárodné rozvojové fórum s názvom: Ambrela development forum (ADF), aby sme reagovali na súčasnú humanitárnu krízu na Ukrajine.

Ako môže medzinárodná konferencia napomôcť riešeniu krízy na Ukrajine? Čo budú nosné témy podujatia Ambrela development forum?

Zámerom podujatia ADF je vytvoriť priestor pre dialóg o budúcnosti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce – a to práve v partnerstve s inštitúciami EÚ, ale aj s aktérmi z oblastí susediacich s Európskou úniou, vrátane Ukrajiny. Je príjemné, že sa viac ako 140 expertov a expertiek na rozvoj z 20 krajín sveta po dlhých dvoch rokoch koronakrízy stretne konečne osobne, ale naša konferencia bude aj o inom, ako len o sieťovaní. Fórum bude klásť silný dôraz na hľadanie odpovedí na otázky – aké sú možnosti EÚ a ďalších dôležitých zapojených hráčov pri poskytovaní pomoci a reakcii na humanitárnu krízu, spôsobenú februárovou ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu. Zaujímajú nás inovatívne riešenia a odporúčania v oblasti poskytovania aj financovania zahraničnej pomoci v post-konfliktných krajinách okolo nás.

Podarilo sa vám do Bratislavy prilákať na vašu konferenciu ADF aj nejaké veľké mená – významných ľudí, ktorí naozaj môžu prispieť k riešeniu krízy na Ukrajine?

Konferencia Ambrela Development Forum je realizovaná pod záštitou našej prezidentky,Zuzany Čaputovej, a je rozdelená do dvoch dní – menej formálneho popoludnia pre občiansku spoločnosť ‘Civil society session‘ a potom formálneho dňa ‘Policy and Advocacy Forum‘ práve pre významných predstaviteľov a predstaviteľky vybraných vlád, rozvojových agentúr, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Podarilo sa nám zabezpečiť online účasť niekoľkých zaujímavých mien priamo z Ukrajiny, a osobne sa prítomným prihovorí aj ukrajinský veľvyslanec v SR, Jurij Muška. Rečníkov a rečníčok bude dohromady viac ako 30, čiže je si z čoho vyberať. Osobne som zvedavá na príspevok do diskusie od Kataríny Mathernovej ako expertky pre oblasť Východného susedstva. A tiež Tanye Cox – riaditeľky CONCORD Europe, čo je taká obrovská európska platforma národných platforiem (kde patrí aj naša Ambrela). Vybrané diskusné panely budeme naživo vysielaťcez Facebook stránku Ambrely, takže si jednotlivé vystúpenia môžete pozrieť aj vy z pohodlia domova.

Za rozhovor ďakujeme Bobe Markovič Baluchovej z platformy Ambrela. Veríme, že poskytovaná pomoc jej členov núdznym ľuďom z Ukrajiny bude naďalej účinná, že solidarita Slovenska s naším východným susedom potrvá čo najdlhšie, a že spomínaná konferencia ADF prinesie želané riešenia humanitárnej krízy, ktorá ovplyvňuje a trápi celú Európu.

Pre redakciu SRo – Rádio Regina v rámci RTVS spracoval redaktor: Štefan Chrappa a odpovede v rozhovore poskytla: Boba Markovič Baluchová, výskumníčka a komunikačná manažérka Ambrely – Platformy rozvojových organizácií a zakladateľka Media about Development; Rozhovor si v audio podobe možno vypočuť tu. Foto: archív Ambrela.org

Posted in charity, humanitarian aid, IDPs, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Chystáme mediálny workshop pre tvorcov a tvorkyne audio-vizuálnych obsahov

Dňa 19. mája 2022 bude viesť naša šéf-editorka a komunikačná manažérka Ambrely, Dr. Boba Markovič Baluchová, webinár na tému: Ako eticky zobrazovať globálne výzvy z krajín Globálneho Juhu v médiách. Presnejšie pôjde o media workshop v spolupráci s organizáciami Na mysli, DocUnion aj FairTrade, a to pre mediálnych pracovníkov a pracovníčky českých a slovenských médií, ďalej pre influencerov a influencerky na sociálnych sieťach, ako aj pre ambasádorov a ambasádorky férových a klimatických programov, ktorí sa chystajú na svoju prvú zahraničnú skúsenosť a cestu do krajiny Globálneho Juhu.

Preto bude pre účastníkov a účastníčky media workshopu dôležité: vysvetlenie základov a princípov global journalism, solution journalism a hope-based communication; objasnenie dôležitosti zodpovedného a etického pokrývania globálnych výziev z krajín Globálneho Juhu v médiách v rámci krajín Globálneho Severu. Spoločne si pozrieme konkrétne audio a video ukážky z novinárksej tvorby aj osvetových kampaní a vďaka základom mediálnej a informačnej gramostnosti (MIL) si povieme – akým chybám, manipulatívnym technikám a stereotypom sa vyhnúť vo vlastnej audio-vizuálnej tvorbe. Media workshop je realizovaný vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid.

Posted in climate change, development education, global problems, media, minority issues, NGOs' work | Tagged , , , , | Leave a comment

International experts will seek innovative solutions to the humanitarian crisis in Ukraine at the Ambrela Development Forum in Bratislava

The Slovak Platform for development organisations – Ambrela responds to the humanitarian crisis in Ukraine with a two-day international conference – ‘Ambrela Development Forum’ (ADF). With more than 140 international development experts from twenty countries, it will analyse the effects of this crisis in five discussion panels and three interactive workshops, and seek solutions as well as recommendations for the entire humanitarian and development sector.

According to the data from IOM and UN OCHA, in the first two months of the war in Ukraine, more than six million Ukrainian people have involuntarily left their homes, eight million persons are internally displaced within the country. There were recorded more than 415.000 crossings through the border with Slovakia. The humanitarian and refugee crisis is significantly affecting the whole system of humanitarian aid and development cooperation in the region. “We expect this unprecedented crisis taking place in close proximity to the European Union – the cradle of democracy, one of the richest regions in the world and the largest provider of development aid to low-income countries – to have a significant impact on the space and state of civil society in Central and Eastern Europe (CEE). And that includes Slovakia, as we already see in the field work of our member organisations. That is why we decided to organise the international conference – Ambrela Development Forum (ADF) in Bratislava. This event would offer innovative solutions to this crisis, as well as recommendations for foreign aid donors, governments and their development agencies,” explains Daniel Kaba (Executive Secretary of Ambrela platform).

The international conference Ambrela Development Forum (ADF) will take place on 23–24 May 2022 in Bratislava and focus not only on the presentation of innovative ways of providing foreign aid, but also on emphasising the importance and role of civil society in today’s world. The ADF is organised under the auspices of the President of the Slovak Republic, Zuzana Čaputová, and funded by the European Union and the Slovak Republic under the SlovakAid brand. It is divided into two parts – a less formal ‘Civil society session’ and a formal ‘Policy and Advocacy Forum’ for representatives of selected donors, government development agencies, the European Commission and the European Parliament, as well as national platforms, think tanks.

More about the ADF program and guest speakers

The role of civil society in today’s world, as well as the unfavourable trend of shrinking space for the civic sector, will be discussed on the first day of the ADF as a part of the ‘Civil Society Session’ (May 23 in the afternoon). The implications of the enormous mobilisation of civil society on the functioning of the entire development and humanitarian aid system will be also analysed during this session. The first day of the ADF conference will be attended mainly by people from non-governmental organisations who have been carrying out demanding field work on our eastern border and also directly in Ukraine since the first days of the war. More than 140 participants from over 20 countries have already registered to the ADF.

The second day of the ADF conference entitled ‘Policy and Advocacy Forum‘ (May 24) will be opened by the Secretary of State of the MFEA Slovakia Ingrid Brocková. The Deputy Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Jiří Kozák, Director of CONCORD Europe Tanya Cox, Acting Director General of DG NEAR Katarína Mathernová, Acting Director General of DG ECHO Michael Köhler, and also the Ukrainian Ambassador to the Slovak Republic Yuri Jurijovič Muška will appear among more than 30 guest speakers (the full list of the ADF speakers and the program can be found here). This part of the ADF will be an opportunity for international development experts and civil society representatives to discuss their advocacy and policy plans with representatives from selected Ministries of Foreign Affairs, EU institutions (DG NEAR and DG ECHO), as well as international donor organisations and development agencies. The second day of the ADF consists of three panels and three parallel workshops focused on the current aid logistics and humanitarian approach in Ukraine, the future prospects of the European humanitarian system and the official development assistance architecture, the innovations and the adaptability of aid organisations, as well as on seeking new finance for development in post-conflict countries. The discussion panels will be streamed Live via Facebook and YouTube channels of the Ambrela platform and ADF partners.

More info about the ADF organiser – Ambrela platform

Platform for Development Organizations – Ambrela is an umbrella organisation of 29 mostly non-governmental organisations in Slovakia, which focus on humanitarian aid, development cooperation, global development education and sustainable development at home and abroad. In June it’ll conclude the three-year ‘SDGs and Migration’ project with its ‘Faces of Migration‘ awareness campaign funded by the EU within the framework of the DEAR programme. Its aim is to increase an awareness of Slovak people about the reasons and ways of migration through the prism of the SDGs and also through the stories of particular faces of migration. More than 415.000 people have crossed the Ukrainian–Slovak border since the beginning of the war, therefore the refugee and migration topic cannot be avoided any more. Ambrela’s awareness campaign and the Ambrela development forum (ADF) are thus gaining new impetus and importance. More info about Ambrela’s activities can be found at: www.ambrela.org

Posted in humanitarian aid, migration, NGOs' work | Tagged , , , , | Leave a comment