Rozhovor o pomoci slovenských mimovládok ľuďom z Ukrajiny

Slovenská Platforma rozvojových organizácií – Ambrela a jej organizácie pomáhajú núdznym doma a vo svete tri desaťročia. Časť z nich od konca februára aktívne pôsobí na hraniciach s Ukrajinou, aj priamo u nášho východného suseda.

V aprílovom čísle časopisu EVA rozpráva Boba Markovič Baluchová – ako manažérka pre strategickú komunikáciu a výskum v Ambrele – o pomoci ľuďom z Ukrajiny aj úlohe Ambrely v tomto procese, čím sa snažíme o zásah čitateľskej obce mimo “mimovládkarsku bublinu”. V magazíne nájdete aj profil organizácie Človek v ohrození či IPčko. Viac v článku Neprestaňme pomáhať v aktuálnom magazíne EVA.

Posted in activism, global problems, IDPs, media, migration, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Webinár pre mladých o globálnych výzvach aj o zobrazovaní vojny na Ukrajine

Dňa 7. apríla platforma Ambrela pod vedením Dr. Boby Markovič Baluchovej zrealizovala ďalší z webinárov na tému: ‘Globálne výzvy v onlajne. Čo si pod nimi predstaviť a ako ich eticky zobraziť‘, tentoraz pre Gymnázium FELIX v Bratislave. Desať študentov a študentiek, ktorí sa venujú tvorivému písaniu a zaujíma ich tvorba školského časopisu, si osvojilo základy zodpovedného pokrývania globálnych výziev v médiách (vrátanne migrácie a utečenectva).

Počas sto-minútového webinára sa veľa hovorilo o mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL) ako reakcii aj možnom riešení pre manipulatívne obsahy, dezinformácie, hoaxy a propagandu, ktorú vidíme na sociálnych sieťach od začiatku ruskej invázie na Ukrajine. Medzi prítomnými študujúcimi boli naviac dvaja ukrajinskí mladí ľudia, reálne tváre migrácie. Práve preto sme celú prednášku popretkávali textovými a obrazovými príkladmi mediálneho pokrývania vojny na Ukrajine v onlajne, aj volaním po zodpovednom informovaní o téme vojny či utečenectva.

Samotní mladí ľudia si uvedomujú potrebu kritického myslenia pri výbere vhodných médií a ich zdrojov, pravidelnej dekonštrukcie novinárskych prejavov, ako aj tvorby zodpovedných audio-vizuálnych produktov zo všetkých kútov sveta (vrátane slovensko-ukrajinských hraníc). Lektorka webinára, Dr. Boba M. Baluchová z Ambrely a portálu Media about Development, doplnila teoretickú časť z globálnej žurnalistiky a základov MIL o praktické ukážky – analýzy desiatok fotografií z nízkopríjmových a post-konfliktných krajín (vrátane Ukrajiny); ako aj osvetové videá z dielne SAIH a video-ukážky z kampane ‘Tváre migrácie‘ od našej Ambrely. Nakoniec sme prebrali tých výziev viac, ako plánovaných desať…

Ďakujeme za spoluprácu pri realizácii webinára vedeniu Gymnázia FELIX, špeciálne pani pedagogičke Martine Palkovičovej. Zapojeným mladým zo Slovenska aj z Ukrajiny patrí zasa vďaka za pozornosť a otvorené reakcie na prezentované fotky i videá. Edukatívne podujatie bolo realizované v rámci projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘ a vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid.

Posted in development education, global education, global problems, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Pozrite si online diskusiu ‘Vojna na Ukrajine: Koľko politiky patrí do školských lavíc’

Zaujíma vás, ako vojna na Ukrajine a súvisiaca utečenecká kríza vplýva na slovenský vzdelávací systém? Ako aktuálna kríza a informovanie o nej formuje prístup študujúcich k  ľuďom v pohybe a ľuďom na úteku? Ako a či sa politický zemepis, informovanie o konfliktoch, vojnách a humanitárnych krízach vyučuje na našich školách? A čo má s tým všetkým spoločné SR, EÚ a globálne vzdelávanie?

Pripojte sa v stredu (20. apríla od 18:00 do 19:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeňs názvom ‚Vojna na Ukrajine: Koľko politiky patrí do školských lavíc’. Dozviete sa viac o tom, čo by sa mali deti a mladí v triede dozvedieť o vojenskej ruskej invázii na Ukrajine, ale tiež o súvisiacej dezinfo-kampani a nástrahách pro-kremeľskej propagandy; ako a kam zaradiť do vzdelávacieho procesu mediálnu a informačnú gramotnosť; aj ako bude nová Národná stratégia globálneho vzdelávania SR odrážať súčasnú situáciu a aspekty rozvojového vzdelávania.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

  • Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR;
  • Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu;
  • Juraj Hipš, odborník na vzdelávanie v Komenského inštitúte;
  • Veronika Fishbone Vlčková, riaditeľka Nadácie Milana Šimečku;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #PolitikaVSkole.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje európsky projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘ (s podporou EÚ z programu DEAR aj SR cez SlovakAid) s cieľom: rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o globálnych témach a Globálnych cieľoch OSN. Na jeseň 2021 odštartovala realizáciu projektu ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež EÚ cez DEAR program – pri príležitosti tvorby Národnej stratégie GV v SR a aj v rámci potreby dôsledne a zodpovedne informovať o vojne na Ukrajine a jej dôsledkoch pre Slovensko. Viac info o diskusiách, ako aj ďalších aktivitách Ambrely nájdete tu. Záznam z diskusie nájdete na Facebooku aj na YouTube.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prečítajte si materiál pre školy ‘Čo nám ukazuje kampaň Tváre migrácie’ (edu kit)

Cieľom osvetovej kampane ‘Tváre migrácie‘ z dielne platformy Ambrela v rámci projektu Globálne ciele a migrácia je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o rôznorodosti, tolerancii a vysvetliť dôvody i výhody spolunažívania ľudí z odlišných kultúr cez konkrétne životné príbehy. Musíme tiež nahlas hovoriť o dôvodoch aj spôsoboch migrácie (prevažne tej nútenej) a ukázať, čo zažívajú ľudia na úteku pred vojnou a prečo im treba pomôcť.

Od konca februára, kedy začala ruská vojenská invázia na Ukrajine, sa téme utečenectva nedá vyhnúť – pýtajú sa na ňu deti a mladí doma i v škole – na čo musíme vhodne zareagovať. Aj preto vznikol v marci 2022 v tíme okolo Dr. Boby Markovič Baluchovej materiál platformy Ambela pre školy – ‚edu kit’ Čo nám ukazuje kampaň Tváre migrácie – s podporou EÚ cez program DEAR. K stiahnutiu a prečítaniu je tu.

Posted in global education, global problems, intercultural dialogue, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

Súčasťou diskusie o kríze a vzdelávaní v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Naša šéf-editorka, Boba Markovič Baluchová, ako expertka na strategickú komunikáciu, medzinárodný rozvoj, ale i mediálnu a informačnú gramotnosť, bola dňa 17. marca hostkou online diskusie z dielne EPALE – Adult Learning in Europe na tému krízy (a) vzdelávania v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Boba hovorila o pomoci ľuďom na úteku zo strany slovenských mimovládok, primárne členov a pozorovateľov platformy Ambrela, ďalej o kampani Tváre migrácie a príbehoch ľudí v pohybe, ako aj o rozpoznávaní hoaxov a pro-kremeľskej propagande na Facebooku v rámci pokrývania ruskej vojenskej invázie na Ukrajine. Viac k pozretiu vo videu tu a na stránke EPALE tu.

Posted in global education, global problems, humanitarian aid, IDPs, media, migration, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Online discussion on ‘Education and crisis: Echoes of Ukraine’

The war in Ukraine has shaken the world. We can see the disastrous effects of the invasion and armed conflict through the eyes of the refugees now seeking shelter in EU countries. War, with its brutality and its giant consequences, can make us feel powerless. Even so, we cannot stay still. And, actually, European citizens, and European educators, are not staying still. We are mobilising our civil efforts, solidarity, skills and competences to tackle this aggression.

EPALE wants to add a tile more to this collective response. We want to encourage our community to reflect on the role of adult learning and education in this challenging time. We want to share ideas and practices, to see how education can get ready to and react to crises, and help tackle them.

On Thursday 17 March 2022, from 10 am to 16 pm CET, EPALE will be hosting an online discussion, where we will discuss crisis education and the role adult learning can have to cope with the effects of conflicts and emergency situations.

The written discussion will be introduced by a live stream (10-10.40 am CET), with three hosts sharing their perspectives and experiences. Our Dr. Boba Markovič Baluchová from DocUnion NGO, MediaAbout.dev blogging platform and AMBRELA platform will be one of the speakers too.

Dr. Boba Markovič Baluchová is an expert and researcher on media literacy, solution journalism, hope-based communication and responsible media coverage of global challenges. She is the communications manager at the Platform for Development organisations – Ambrela in Bratislava, Slovakia. Boba also founded the DocUnion NGO, focusing on Media and literacy trainings for adult learners and the blogging platform, Media about Development. 

The live stream will be followed by a moderated written discussion, hosting the contributions of our EPALE community members. More info here: https://epale.ec.europa.eu/en/discussions/education-and-crisis-echoes-ukraine

Posted in development education, global problems, humanitarian aid, media, migration, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , , | Leave a comment

O konkrétnej pomoci Slovenska ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine

Platforma Ambrela, ktorá združuje 28 humanitárnych a rozvojových organizácií na Slovensku, má v týchto dňoch plné ruky práce – plánuje a koordinuje humanitárnu pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Informuje tiež verejnosť o tom, čo jej členovia práve teraz robia na slovensko-ukrajinských hraniciach, a ako sa do ich aktivít možno zapojiť. O konkrétnej pomoci ľuďom na úteku sa vo vysielaní RTVS zhovárame s výskumníčkou a komunikačnou manažérkou Ambrely, Dr. Bobou Markovič Baluchovou.

Od začiatku vojnovej operácie Ruskej federácie na Ukrajine (z dňa 24. februára) pretrváva u slovenskej verejnosti veľká vlna solidarity s núdznymi u našich východných susedov. Ako sa môžeme konkrétne zapojiť do pomoci ukrajinskému ľudu?

Momentálne je najrýchlejšia a najviac účinná pomoc formou finančného daru. Niektoré členské a pozorovateľské organizácie Ambrely so svojimi miestnymi partnermi pomáhali núdznym priamo na východe Ukrajiny už od roku 2014. Poznajú preto terén a potreby tamojších ľudí. Teraz svoje tímy presunuli do pohraničia a aj tam sa snažia efektívne pomôcť ľuďom, ktorí prídu jedným z troch hraničných priechodov na Slovensko.

Počas prvého týždňa utieklo pred vojnou milión ľudí, cez Slovensko prešlo narýchlo zbalených a traumatizovaných stotisíc z nich – zväčša ženy s deťmi. Mnohé z nich potrebujú ubytovanie, odvoz za blízkymi, psycho-sociálnu podporu, ale aj teplý nápoj či vľúdne slovo. Či už sa rozhodnete finančne podporiť aktivity organizácie Človek v ohrození, MAGNA, Slovenská katolícka charita, Nadácia Integra, ADRA Slovensko, UNICEF, alebo Slovenského Červeného kríža či SAVIO spolu so Saleziánmi don Bosca na Ukrajine, urobíte dobre.

Keby naši poslucháči a poslucháčky chceli vo svojej obci či farnosti zozbierať materiálnu pomoc a doručiť ju na hranice, kde majú svoj úmysel nahlásiť?

Členské organizácie Ambrely, pôsobiace na hraniciach, sú vďačné za veľký záujem o dobrovoľníctvo a darcovstvo. Zároveň však upozorňujú, aby ľudia nevyrážali pomáhať na vlastnú päsť. Môžu tak zablokovať prístupové cesty autám, ktoré prišli niekoho konkrétneho vyzdvihnúť, alebo skomplikovať koordinovanú pomoc v stanovom mestečku na hraničných priechodoch.

Tiež sa v tomto štádiu neodporúča zbierať oblečenie, keďže sklady materiálnej pomoci v Humennom sú nateraz plné. Odporúčam sledovať aktuálne výzvy pomoci z dielne našej celonárodnej občianskej iniciatívy s názvom: Kto Pomôže Ukrajine?. Na webstránke http://www.ktopomozeukrajine.sk sú konkrétne formuláre, kde človek môže svoju formu pomoci zaregistrovať a potom ju účinne zrealizovať.

Aký typ materiálnej pomoci by teda núdznym ukrajinským utečencom a utečenkám najviac pomohol?

Priamo do terénu na Ukrajinu sa v súčasnosti žiaden humanitárny náklad zo Slovenska pre nariadenie ukrajinskej vojenskej správy nedostane. Cez víkend sa podarilo získať Človeku v ohrození výnimku na vývoz zdravotníckeho materiálu a dodať tak ukrajinskému Červenému krížu na Zakarpatí aspoň mix zdravotníckeho materiálu: od liekov, cez injekčné striekačky a ihly až po obväzové materiály. Tie poslúžia nemocnici v Užhorode, prípadne iným zdravotníckym zariadeniam v regióne.

Opäť odporúčam sledovať webstránky www.ktopomozeukrajine.skwww.clovekvohrozeni.sk, kde bude v prípade potreby zverejnená výzva na zbierku materiálu. Teraz to bola výzva na doručenie trvanlivých potravín, plienok pre deti či hygienických potrieb pre ženy. V prípade zlého počasia budú potrebné aj spacie vaky, karimatky, termosky, prišiplášte. A keďže ukrajinskí muži vo veku od 18 do 60 rokov museli ostať doma a brániť vlasť, ich ženy s deťmi sa s nimi budú potrebovať čoskoro spojiť telefonicky. V rámci materiálnej pomoci sa preto budú zbierať napríklad aj funkčné powerbanky, teda prenosné nabíjačky na mobily, či generátory.

Najviac aktívne sú charity a mimovládky. Ako by sa vedeli do pomoci zapojiť súkromné firmy s väčším finančným aj ľudským kapitálom?

Už sú do pomoci niektoré firmy zapojené. Pomáhajú priamo mimovládkam svojou expertízou a tá spolupráca sa priamo na mieste dotvára. Napríklad náš člen Človek v ohrození na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom registruje a rozdeľuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky s pomocou skautov; poskytuje občerstvenie, teplé jedlá a nápoje vo vyhrievanom stane v spolupráci s tímom ADRA Slovensko; zadovážil toalety aj pre imobilných ľudí a zriadil nabíjacie stanice na mobilné zariadenia – práve v spolupráci so spoločnosťou Orange.

Na hraniciach pomáhajú tímy arcidiecéznych a farských charít, združených pod Slovenskou katolíckou charitou. Triedia materiálnu a potravinovú pomoc, v rámci ktorej prijali aj veľkú zásielku hygienických potrieb, dezinfekcie a spacích vakov od spoločností Alza.sk a Alza.cz. Reklamná agentúra Jandl a jej klient COOP Jednota poskytla veľké množstvo poukážok do svojej siete obchodov na nákup potravín. IT firmy pomáhajú so zostavením telefonických centier či internetových stránok pomoci. Takto vznikla aj interaktívna mapa s kontaktmi na zubárov a zubárky, ktorí sú ochotní ošetriť zadarmo pacientov a pacientky z Ukrajiny.

Ako je to v týchto dňoch s dobrovoľníctvom? Majú vaše organizácie kapacity organizačne zvládať nápor prichádzajúcich ľudí od ukrajinských hraníc?

Humanitárnej pomoci sa dlhodobo venuje napríklad náš člen, Človek v ohrození. Skúsenosti z náročných terénov v post-konfliktných krajinách rozvojového sveta mu teraz veľmi pomáhajú aj na slovensko-ukrajinských hraniciach – počas poskytovania pomoci zraniteľným ľuďom. Zároveň treba pripomenúť, že nejde len o občanov a občianky Ukrajiny, ale aj o príslušníkov a príslušníčky tretích krajín (teda zo štátov mimo EÚ), napríklad študentov medicíny z Ghany, Líbye či z Indie. Aj títo ľudia sú na úteku, v šoku a potrebujú našu pozornosť.

Okrem pomoci s ubytovaním, dopravou, zdravotnou starostlivosťou a psychologickou podporou im v prípade, že budú chcieť zostať na Slovensku, bude treba pomôcť s tlmočením a asistenciou pri registrácii na cudzineckej polícii, získaním povolenia na pobyt a prácu, s ponukou kurzov slovenčiny a začlenením detí do vzdelávacích procesov.

Dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, hovoriacich po rusky či ukrajinsky, bude treba dlhodobo – nielen teraz na hraniciach, ale aj v info-stánkoch na vlakových staniciach, a potom neskôr pri začleňovaní ukrajinských rodín do našej spoločnosti. Integrácii sa okrem našich organizácií, ako Nadácia Milana Šimečku či Slovenská humanitná rada venujú aj partnerské organizácie: Liga za ľudské práva a Mareena.

Pre všetkých zapojených do tohto procesu pomoci to musí byť mimoriadne náročné a stresujúce. Existuje nejaká krízová psychologická linka pomoci, kam človek môže zavolať a požiadať o pomoc?

Náš člen, Človek v ohrození, v spolupráci so psychologickým združením Ipčko práve spustil Krízovú linku psychologickej pomoci v ukrajinčine, ktorá je bezplatná, anonymná a k dispozícii na nej bude denne osem psychológov a psychologičiek. Na webstránke www.ambrela.org sme zároveň zostavili aj výber kontaktov a liniek, kde si môžu aj naši ľudia v slovenčine prečítať viac informácií o súčasnej pomoci Slovenska Ukrajine, o súvisiacej nútenej migrácii a o komunikovaní týchto tém doma či v škole s deťmi. Uvádzame tam aj linky na psychologickú pomoc a poradenstvo v prípade zhoršeného duševného zdravia a nepohody v súvislosti s vojnou. Veľmi pružne zareagovali Štátny pedagogický ústav, Liga za duševné zdravie a Liga za ľuské práva – prípravou svojich odborných materiálov. Už spomínané združenie psychologičiek a psychológov – Ipčko pripravilo manuál na tému: Ako hovoriť s deťmi o vojne bez toho, aby sme ich vystrašili, a tiež psychologické odporúčania na Zvládanie stresu súvisiaceho s vojnou. Ide o potrebné a podnetné čítanie.

Pre redakciu SRo – Rádio Regina v rámci RTVS spracoval redaktor: Štefan Chrappa a odpovede v rozhovore poskytla: Boba Markovič Baluchová, výskumníčka komunikačná manažérka Ambrely – Platformy rozvojových organizácií a zakladateľka Media about Development; Rozhovor si v audio podobe možno vypočuť tu. Foto: archív Ambrela.org

Posted in activism, humanitarian aid, IDPs, media, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , , | Leave a comment

Pozrite si online diskusiu ‘Vojna na Ukrajine: Ako Slovensko pomáha ľuďom na úteku’

Zaujíma vás, čo sa práve deje na slovenských hraniciach s Ukrajinou; ako vojenská invázia ovplyvnila osudy tamojšieho obyvateľstva; aký význam má solidarita Slovenska s naším východným susedom; a ako slovenské humanitárne organizácie pomáhajú ľuďom na úteku zo svojich domovov?

Pozrite si v stredu (9. marca od 19:00 do 20:00) cez Facebook a youtube online diskusiuAmbrely s názvom ‚Vojna na Ukrajine: Ako Slovensko pomáha ľuďom na úteku’. Dozviete sa viac o tom, ako ľudia z mimovládneho sektora zareagovali na potreby ukrajinského obyvateľstva a koordinujú humanitárnu pomoc na hraniciach nášho východného suseda, a tiež ako môže ktokoľvek z nás na Slovensku prispieť fyzickým dobrovoľníctvom, finančne či inými aktivitami a pomôcť tak núdznym ľuďom na úteku z Ukrajiny.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať tieto hostky a hosť:

Andrea Najvirtová (riaditeľka Človeka v ohrození; členka Predsedníctva platformy Ambrela);

Zuzana Števulová (právnička a riaditeľka Ligy za ľudské práva / Human rights league);

Zuzana Suchová (manažérka dobročinných výziev; spoluzakladateľka Kto pomôže Ukrajine?);

Viktor Porubský (terénny humanitárny pracovník Spišskej katolíckej charity);

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň, donora SlovakAid, výzvy Kto pomôže Ukrajine? a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #sUkrajinou.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 29 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje spolu so šiestimi európskymi partnermi projekt Globálne ciele a migrácia, podporený EÚ z programu DEAR. Kampaň ‘Tváre migrácie‘ je jedným z výstupov tohto projektu. Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie optikou medzinárodného rozvoja. Aj táto online diskusia je súčasťou tejto kampane. Jej realizácia je podporená zo zdrojov EÚ a aj SR pod značkou SlovakAid.

Viac o hostkách a hosťovi stredajšej diskusie, aj o samotnej kampani ‘Tváre migrácie‘ nájdete tu. Viac o možnostiach pomoci núdznemu ukrajinskému ľudu tu. Záznam z diskusie nájdete na Facebooku aj na YouTube.

Posted in humanitarian aid, international volunteering, media, migration, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ako možno pomôcť obyvateľstvu Ukrajiny

Od začiatku vojnovej operácie Ruska na Ukrajine (z dňa 24. februára 2022) pretrváva u slovenskej verejnosti veľká vlna solidarity s núdznymi u našich východných susedov. Veľmi si to vážime a ďakujeme všetkým za pomoc a podporu. Ambrela ako platforma 28 humanitárnych a rozvojových organizácí v SR realizuje pomoc na advokačnej, koordinačnej a verejno-informačnej rovine, jej členovia a pozorovatelia boli prítomní priamo v ukrajinskom teréne už od roku 2014. Teraz pomáhajú najmä v slovensko-ukrajinskom pohraničí.

Pridávame sem preto zoznamy aktivít, ktoré slovenské organizácie práve teraz v rámci pomoci Ukrajine realizujú a ich finančné zbierky pomoci, ktoré môžete podporiť. Zároveň uvádzame aj kontakty či formuláre pre prípad, že by ste chceli okrem finančných darov prispieť priamo svojím fyzickým dobrovoľníctvom, alebo poskytnutím ubytovania pre ľudí na úteku.

Registrovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pripravených pomôcť

Skôr ako upriamime vašu pozornosť na konkrétne finančné zbierky pomoci organizácií Ambrely, ktoré môžete podporiť, uvedieme prv linky na dobrovoľnícke databázy pre prípad, že by ste v týchto dňoch spolu s našimi členmi chceli vyraziť do terénu a v pohraničí poskytovať okamžitú pomoc ukrajinským ľuďom na úteku.

Tu je dotazník z dielne iniciatívy Kto pomôže Ukrajine, ktorej sme aktívnou súčasťou, pre ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajinya potrebujú pomoc (v ukrajinčine a angličtine) – Support, aid and assistance for people fleeing from Ukraine to Slovakiaalebo aj ktopomozeukrajine.sk

Tu je dotazník z dielne nášho člena Človek v ohrození pre ľudí, ktorí chcú pomôcť ako fyzickí dobrovoľníci a dobrovoľníčky (na Slovensku alebo online v podobe tlmočenia, logistiky) alebo poskytnúť ubytovanie v SR pre ľudí na úteku – Človek v ohrození: Dobrovoľnícka databáza – pomoc Ukrajina, e-mail: dobrovolnici.ukrajina@clovekvohrozeni.sk a t.č.: +421 917 239 708 

Slovenský Červený kríž Košice-okolie, prípravujúci humanitárnu pomoc pre ukrajinských utečencov a utečenky, hľadá ľudí – ochotných fyzicky pomôcť v teréne – Výzva SČK na Facebooku, e-mail: kosice-okolie@redcross.sk a t.č.: +421 903 558 934

Slovenská katolícka charita vyhlásila potravinovú a materiálnu zbierku. Vo formulári KBS možno nahlásiť aj ponuku ubytovania pre ľudí na úteku. Tiež hľadá skladové priestory na zhromažďovanie materiálnej pomoci pre núdznych z Ukrajiny. Ozvite sa e-mailom na: gloss@charita.sk

Spišská katolícka charita hľadá dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na pomoc priamo na hranici alebo v rôznych špecializáciach (tlmočenie, preprava osôb, preprava humanitárnej pomoci, poskytnutie skladových priestorov, logistika, komunikácia) – Spišská katolícka charita – prihlásenie dobrovoľníkov/čok

Nadácia Milana Šimečku potrebuje pomôcť s poskytovaním informácií v infobodoch, ktoré zriadi magistrát hl. mesta Bratislava na Hlavnej železničnej stanici. Ak ovládate slovenčinu, angličtinu, alebo ukrajinčinu a chcete dobrovoľnícky pomôcť ľuďom utekajúcim z Ukrajiny, ozvite sa nám na e-mail: dobrovolnici@nadaciams.sk 

Finančné zbierky našich organizácií na pomoc obyvateľstvu Ukrajiny

Uvádzame prehľad finančných zbierok pomoci z dielne členských a pozorovateľských organizácií Ambrely, ktoré so svojimi miestnymi partnermi a humanitárnymi aj rozvojovými aktivitami dlhodobo pomáhajú núdznym priamo na Ukrajine (vrátane Donbasu), a svoje tímy teraz presúvajú aj do pohraničia.

Naša celonárodná výzva občianskej spoločnosti: Spoločne pre Ukrajinu spolu so zbierkou #KtoPomôžeUkrajine – https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

Človek v ohrození, pôsobiaca na Ukrajine (v Donbase) od roku 2014 a poskytujúca urgentnú humanitárnu pomoc – clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina

MAGNA, pôsobiaca v oblasti Luhanska a Donecka a poskytujúca mobilnú kliniku, mobilnú zdravotnú starostlivosť – donate.magna.org/sk/ukrajina

Slovenská katolícka charita, zbierajúca prostriedky na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu v spolupráci s miestnou Caritas Donetsk – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

Nadácia Integra, vyhradzujúca prostriedky na pomoc ľuďom na úteku na Ukrajine i v okolitých štátoch (v Poľsku a na Slovensku) – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/

UNICEF Slovensko, poskytujúca humanitárnu pomoc deťom a ich rodinám v núdzi a zabezpečujúca prístup k pitnej vode, výžive a ochranu – https://www.unicef.sk/ukrajina/

ADRA Slovensko poskytne pomoc obyvateľstvu Ukrajiny v rámci siete ADRA International. ADRA help team bus už slúži ako ambulancia pre zdravotnícke tímy na hraniciach – https://www.adra.sk/

SAVIO pomáha priamo so Saleziánmi don Bosca na Ukrajine a so sestrami saleziánkami v mestách Kyjev, Ľvov a Odesa – https://savio.sk/clanok/prispejme-a-pomozme-na-ukrajine/

Slovenský Červený kríž, pripravený pomáhať na hraniciach s Ukrajinou a poskytovať prvú pomoc, podporné služby a Pátraciu službu v prípade straty kontaktu s blízkymi – https://redcross.darujme.sk/pomahame-ukrajine/

Ukrajinský červený kríž, poskytujúci prvú pomoc v oblastiach s obmedzeným prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym službám – redcross.org.ua/en/

Psychologické poradenstvo a pomoc v oblasti duševného zdravia


Tu je výčet linkov, kde možno vyhľadať informácie o vstupe do SR, psychologickú pomoc a poradenstvo v prípade traumy, zhoršeného duševného zdravia a nepohody v súvislosti s vnímaním vojny, zvládaním záťažovej situácie, ale aj komunikovaním vojnového konfliktu deťom a mladým. 

Information for people coming from Ukraine: From Ukraine to Slovakia – https://www.ukraineslovakia.sk/

Vládny Info-web o vstupe ľudí z Ukrajiny do SR – https://ua.gov.sk/en.html

Vládny info-web z dielne Ministerstva dopravy o možnostiach dopravy a ubytovania – https://pomocpreukrajinu.sk/sk

Infolinka Človeka v ohrození – T.č.: +421917239708 a Pomoc pre Ukrajinu

Infolinka Ligy za ľudské práva o vstupe do SR – e-mail: ukrajina@hrl.sk, t.č.: +421 918 366 968

IOM Slovakia – info o vstupe a pobyte na Slovensku – v slovenčineangličtine a ukrajinčine

Liga za ľudské práva (HRL): Informácie pre osoby, prichádzajúce z Ukrajiny, no bez ukrajinského občianstva – infografiky v angličtine, ukrajinčine

Kto pomôže Ukrajine?: Ako sa viem zapojiť do pomoci – https://new.ktopomozeukrajine.sk/ a e-mail: kontakt@ktopomozeukrajine.sk

Liga za duševné zdravie – dusevnezdravie.sk/vojna-na-ukrajine-velky-psychologicky-manual

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie – vudpap.sk

IPčko – Internetová poradňa pre mladých ľudí – ipcko.sk

Krízová linka pomoci – krizovalinkapomoci.sk

Liga za duševné zdravie SR: Vojna na Ukrajine – veľký psychologický manuál

Štátny pedagogický ústav – Krízová intervencia pre deti, rodičov a vyučujúcich (návody)

IPčko: Ako hovoriť s deťmi o vojne bez toho, aby sme ich vystrašili – manuál

IPčko: Zvládanie stresu súvisiaceho s vojnou – odporúčania od psychológov/psychologičiek, už aj v ukrajinčine

MŠVVŠ SR, VÚDPaP a ŠPÚ: Odporúčania pre vyučujúcich a žiakov, žiačky – ako sa vysporiadať s prežívaním pocitov pri slovách o vojne – infografiky

CVEK: Deti utečencov na školách – prvé kroky a princípy – príručka pre školy

Vzdelávanie o téme ozbrojenej a hybridnej vojny na Ukrajine

Pridávame linky na záznamy z vzdelávacích webinárov a online diskusií k téme konfliktu na Ukrajine a našej úlohy v jeho zmiernení, riešení, ale aj k téme vedenia dialógu so svojimi blízkymi.

Človek v ohrození a GlobalneVzdelavanie.sk: Vojna na Ukrajine: ako ju citlivo rozoberať v triede – súhrn edu- a info-materiálov

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže: Ako s deťmi a mladými ľuďmi hovoriť o vojne (so Zuzou Fialovou z PDCS a ďalšími spíkrami/kami) – záznam diskusie (25.02. 2022)

ŠPÚ a Učíme na diaľku: ‘Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za našimi hranicami‘ (s Dušanom Ondrušekom z PDCS a ďalšími spíkrami/kami) – záznam webinára (25.02. 2022)

ZEK v SR a Café Európa online diskusia s Mikulášom Dzurindom, Katarínou Mathernovou a Vladimírom Šuchom: ‘Akú rolu hrá EÚ v ukrajinskom konflikte?’ – záznam diskusie (24.02.2022)

Ambrela online diskusia: ‘Ako môže Slovensko svojimi aktivitami zmierniť konflikt na Ukrajine’ – záznam diskusie(29.04.2021)

Aktuality.sk podcast s výskumníkom SFPA, Alexandrom Dulebom: ‘Od dnešného dňa žijeme v inom svete. Všetci, nielen Ukrajinci’ – záznam rozhovoru (24.02.2022)

Rádio Expres relácia o vojne na Ukrajine – s ministrom zahraničia, Ivanom Korčokom – záznam rozhovoru (25.02.2022)

Malý Berlín online diskusia s Ivanom Miklošom a Alexandrom Dulebom: ‘Ukrajina: Obkľúčený sused’ – záznam diskusie (24.02.2022)

Dejepis Inak o historických príčinách vojny na Ukrajine – video

Zmudri k zabráneniu šíreniu dezinformácií o Rusku a Ukrajine – stručný návod

Zvol Si Info k rozpoznaniu propagandy a k zabráneniu šíreniu dezinformácií o Rusku a Ukrajine – stručný návod

ZEK v SR: EU vs DiSiNFO – vyvracanie ruskej propagandy a dezinformácií – infografiky

Denník SME: Ako hovoriť s ľuďmi, ktorí veria propagande – infografiky

Človek v ohrození a GlobalneVzdelavanie.sk: Ako sa vyznať v informačnom prostredí – Metodicko-vzdelávacia príručka pre učiteľky a učiteľov

O médiách: Pozor na falošné online zbierky na pomoc Ukrajine. Ako ich rozpoznať? – návod

SFPA online diskusia so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR, Martinom Klusom: ‘Vojna na Ukrajine – ako filtrovať pravdu a hoaxy?’ –  záznam z diskusie (28.02.2022)

Komenského inštitút a CEEV Živica: Ako hovoriť s deťmi o vojne (s Dušanom Ondrušekom z PDCS a ďalšími spíkrami/kami) – záznam z webinára (28.02.2022)

ŠPÚ: Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou – pozvánka na webinár (1.3.2022)

IPčko: Pomoc v kríze pre pomáhajúcich odborníkov počas vojnového konfliktu – pozvánka na webinár (27.02.2022)

Za pomoc pri príprave zoznamov a kontaktov ďakujeme: platforme Ambrela, Človeku v ohrození, médiám Denník N a Aktuality.sk a platforme Growni.sk. Obsah budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

Zdroj foto: archív Ambrely, SpKCH (Tony Frič) a Denník N (Tomáš Benedikovič).

Posted in activism, community organizing, fundraising, global problems, media, migration, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , | Leave a comment

Boba M. Baluchová o pomoci SR Ukrajine: Po koronakríze objavujeme novú dávku ľudskosti

“Tento týždeň sa naša práca v Ambrela zintenzívnila a zmenila na preteky s časom, keď sme potrebovali koordinovať naše organizácie, vyhlasujúce finančné zbierky na pomoc obyvateľstvu Ukrajiny a presúvajúce svoje tímy do pohraničia,“ ozrejmuje Boba Markovič Baluchová. Podľa jej slov sa Slovensko a Slováci zachovali počas tejto situácii najlepšie, ako mohli. Sú citliví a ochotní pomáhať.

„V platforme Ambrela nonstop aktualizujeme zoznamy aktivít, ktoré naše organizácie práve teraz v rámci pomoci Ukrajine terénne realizujú. Je vyhlásených niekoľko finančných zbierok z dielne členov Ambrely, ale aj jedna naša spoločná iniciatíva Spoločne pre Ukrajinu spolu s kampaňou Kto pomôže Ukrajine?,” konštatuje Boba pre portál Startitup.

“Na diaľku sledujem veľkú vlnu solidarity slovenskej verejnosti s núdznymi u našich východných susedov, čo mi dáva nádej, že v sebe po koronakríze spoločne objavujeme novú dávku ľudskosti”. Viac si možno prečítať priamo na webe Startitup tu.

Posted in activism, fundraising, global problems, humanitarian aid, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , | Leave a comment