Chystáme mediálny workshop pre tvorcov a tvorkyne audio-vizuálnych obsahov

Dňa 19. mája 2022 bude viesť naša šéf-editorka a komunikačná manažérka Ambrely, Dr. Boba Markovič Baluchová, webinár na tému: Ako eticky zobrazovať globálne výzvy z krajín Globálneho Juhu v médiách. Presnejšie pôjde o media workshop v spolupráci s organizáciami Na mysli, DocUnion aj FairTrade, a to pre mediálnych pracovníkov a pracovníčky českých a slovenských médií, ďalej pre influencerov a influencerky na sociálnych sieťach, ako aj pre ambasádorov a ambasádorky férových a klimatických programov, ktorí sa chystajú na svoju prvú zahraničnú skúsenosť a cestu do krajiny Globálneho Juhu.

Preto bude pre účastníkov a účastníčky media workshopu dôležité: vysvetlenie základov a princípov global journalism, solution journalism a hope-based communication; objasnenie dôležitosti zodpovedného a etického pokrývania globálnych výziev z krajín Globálneho Juhu v médiách v rámci krajín Globálneho Severu. Spoločne si pozrieme konkrétne audio a video ukážky z novinárksej tvorby aj osvetových kampaní a vďaka základom mediálnej a informačnej gramostnosti (MIL) si povieme – akým chybám, manipulatívnym technikám a stereotypom sa vyhnúť vo vlastnej audio-vizuálnej tvorbe. Media workshop je realizovaný vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid.

Posted in climate change, development education, global problems, media, minority issues, NGOs' work | Tagged , , , , | Leave a comment

International experts will seek innovative solutions to the humanitarian crisis in Ukraine at the Ambrela Development Forum in Bratislava

The Slovak Platform for development organisations – Ambrela responds to the humanitarian crisis in Ukraine with a two-day international conference – ‘Ambrela Development Forum’ (ADF). With more than 140 international development experts from twenty countries, it will analyse the effects of this crisis in five discussion panels and three interactive workshops, and seek solutions as well as recommendations for the entire humanitarian and development sector.

According to the data from IOM and UN OCHA, in the first two months of the war in Ukraine, more than six million Ukrainian people have involuntarily left their homes, eight million persons are internally displaced within the country. There were recorded more than 415.000 crossings through the border with Slovakia. The humanitarian and refugee crisis is significantly affecting the whole system of humanitarian aid and development cooperation in the region. “We expect this unprecedented crisis taking place in close proximity to the European Union – the cradle of democracy, one of the richest regions in the world and the largest provider of development aid to low-income countries – to have a significant impact on the space and state of civil society in Central and Eastern Europe (CEE). And that includes Slovakia, as we already see in the field work of our member organisations. That is why we decided to organise the international conference – Ambrela Development Forum (ADF) in Bratislava. This event would offer innovative solutions to this crisis, as well as recommendations for foreign aid donors, governments and their development agencies,” explains Daniel Kaba (Executive Secretary of Ambrela platform).

The international conference Ambrela Development Forum (ADF) will take place on 23–24 May 2022 in Bratislava and focus not only on the presentation of innovative ways of providing foreign aid, but also on emphasising the importance and role of civil society in today’s world. The ADF is organised under the auspices of the President of the Slovak Republic, Zuzana Čaputová, and funded by the European Union and the Slovak Republic under the SlovakAid brand. It is divided into two parts – a less formal ‘Civil society session’ and a formal ‘Policy and Advocacy Forum’ for representatives of selected donors, government development agencies, the European Commission and the European Parliament, as well as national platforms, think tanks.

More about the ADF program and guest speakers

The role of civil society in today’s world, as well as the unfavourable trend of shrinking space for the civic sector, will be discussed on the first day of the ADF as a part of the ‘Civil Society Session’ (May 23 in the afternoon). The implications of the enormous mobilisation of civil society on the functioning of the entire development and humanitarian aid system will be also analysed during this session. The first day of the ADF conference will be attended mainly by people from non-governmental organisations who have been carrying out demanding field work on our eastern border and also directly in Ukraine since the first days of the war. More than 140 participants from over 20 countries have already registered to the ADF.

The second day of the ADF conference entitled ‘Policy and Advocacy Forum‘ (May 24) will be opened by the Secretary of State of the MFEA Slovakia Ingrid Brocková. The Deputy Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Jiří Kozák, Director of CONCORD Europe Tanya Cox, Acting Director General of DG NEAR Katarína Mathernová, Acting Director General of DG ECHO Michael Köhler, and also the Ukrainian Ambassador to the Slovak Republic Yuri Jurijovič Muška will appear among more than 30 guest speakers (the full list of the ADF speakers and the program can be found here). This part of the ADF will be an opportunity for international development experts and civil society representatives to discuss their advocacy and policy plans with representatives from selected Ministries of Foreign Affairs, EU institutions (DG NEAR and DG ECHO), as well as international donor organisations and development agencies. The second day of the ADF consists of three panels and three parallel workshops focused on the current aid logistics and humanitarian approach in Ukraine, the future prospects of the European humanitarian system and the official development assistance architecture, the innovations and the adaptability of aid organisations, as well as on seeking new finance for development in post-conflict countries. The discussion panels will be streamed Live via Facebook and YouTube channels of the Ambrela platform and ADF partners.

More info about the ADF organiser – Ambrela platform

Platform for Development Organizations – Ambrela is an umbrella organisation of 29 mostly non-governmental organisations in Slovakia, which focus on humanitarian aid, development cooperation, global development education and sustainable development at home and abroad. In June it’ll conclude the three-year ‘SDGs and Migration’ project with its ‘Faces of Migration‘ awareness campaign funded by the EU within the framework of the DEAR programme. Its aim is to increase an awareness of Slovak people about the reasons and ways of migration through the prism of the SDGs and also through the stories of particular faces of migration. More than 415.000 people have crossed the Ukrainian–Slovak border since the beginning of the war, therefore the refugee and migration topic cannot be avoided any more. Ambrela’s awareness campaign and the Ambrela development forum (ADF) are thus gaining new impetus and importance. More info about Ambrela’s activities can be found at: www.ambrela.org

Posted in humanitarian aid, migration, NGOs' work | Tagged , , , , | Leave a comment

V apríli prepravili slovenské mimovládky na Ukrajinu ďalších sedemsto ton humanitárnej pomoci

Slovenské mimovládne organizácie (väčšinou členské, pozorovateľské a partnerské organizácie platformy Ambrela) počas druhého mesiaca vojenskej invázie a humanitárnej krízy na Ukrajine prepravili na územie svojho východného suseda ďalších vyše sedemsto ton humanitárnej pomoci. Distribúcia pomoci je stále možná vďaka solidarite slovenského obyvateľstva.

Od začiatku vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu pôsobí Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, zastrešujúca 29 humanitárnych, rozvojových a vzdelávacích organizácií na Slovensku, ako koordinátor pracovnej skupiny pre oblasť humanitárnej pomoci. Platforma Ambrela tiež zbiera a vyhodnocuje informácie od svojich členov (ako napríklad: Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita, Nadácia Integra, ADRA Slovensko, saleziánske SAVIO) a ich ukrajinských partnerov, aby s údajmi vedeli ďalej presadzovať účinnú distribúciu pomoci v regióne. Organizácie Ambrely spolu s miestnymi partnermi totiž pomáhajú nielen utečencom a utečenkám z Ukrajiny na slovenskej strane hraníc, ale adresne distribuujú humanitárnu pomoc aj priamo na území nášho východného suseda. Hneď v marci prepravili slovenské mimovládne organizácie na územie Ukrajiny 709 ton humanitárnej pomoci. Za mesiac apríl ide o podobne vysoké číslo.

“V mesiaci apríl prepravili slovenské mimovládne organizácie na územie Ukrajiny ďalších 712 ton humanitárnej pomoci. Členovia a partneri Ambrely pomáhajú v lokalitách na Zakarpatsku, ale aj v mestách Charkiv, Kyjiv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Mariupol, Chernivtsi a ďalších. Ďakujeme zapojeným organizáciám aj jednotlivcom, jednotlivkyniam za prejavenú solidaritu a neutíchajúce úsilie pomáhať,” uvádza výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba. Podľa dát platformy Ambrela sa hodnota materiálnej pomoci za mesiac apríl pohybovala vo výške 1,5 milióna eur a obsahovala primárne potraviny, zdravotnícky materiál a lieky, hygienické potreby, ale aj príslušenstvo do ubytovacích jednotiek.

Podľa aktuálnych dát UN OCHA muselo z Ukrajiny odísť už 5,7 milióna ľudí, pričom 7,7 milióna osôb je vnútorne presídlených v rámci svojej vojnou zmietanej domoviny. „K dnešnému dňu prekročilo slovensko-ukrajinské hranice 385-tisíc ľudí na úteku – prevažne žien s deťmi. V dôsledku týchto skutočností sa mení fungovanie systému humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v celom našom regióne. Aj preto v dňoch 23.–24. mája organizujeme v Bratislave medzinárodné rozvojové fórum – Ambrela development forum (ADF), aby sme reflektovali súčasnú humanitárnu krízu, vyplývajúcu z ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Pozrieme sa na inovatívne spôsoby poskytovania zahraničnej pomoci, ale tiež zdôrazníme význam a postavenie občianskej spoločnosti v tejto situácii,“  dodáva výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba. Počas spomínaného fóra ADF budú zástupkyne a zástupcovia popredných humanitárnych a rozvojových organizácií zo strednej a východnej Európy analyzovať dôsledky tejto krízy a hľadať možné riešenia aj odporúčania pre celý sektor poskytovania zahraničnej pomoci.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje na Slovensku 29 prevažne mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a globálnemu vzdelávaniu doma aj v zahraničí. Tento rok uzatvára trojročný projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘, podporený EÚ cez program DEAR, a v rámci neho aj osvetovú kampaň ‘Tváre migrácie‘. Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie (najmä tej nútenej) optikou medzinárodného rozvoja, a cez príbehy konkrétnych ľudí z cudziny vysvetliť nášmu obyvateľstvu, čo zažívajú ľudia na úteku pred vojnou a prečo im treba pomôcť. Keďže od začiatku invázie prešlo slovenskú hranicu už vyše 385-tisíc ľudí z Ukrajiny, téme utečenectva sa nedá vyhnúť – pýtajú na na ňu deti a mladí doma i v škole – na čo musia zareagovať nielen médiá, príslušné ministerstvá, ale i naše mimovládky vhodným obsahom. Kampaň Ambrely ‚Tváre migrácie’ tak dostáva nové podnety i vačší význam. 

Platforma Ambrela hneď koncom fenruára pripravila komplexný zoznam aktivít (dostupný tu), ktoré jej organizácie v rámci pomoci Ukrajine realizujú, ako aj ich zbierok pomoci. Tím Ambrely zároveň v marci vytvoril podkladový materál pre médiá – ‘media kit‘ (k prečítaniu tu), ktorý má za úlohu oboznámiť pracovníkov a pracovníčky médií, ale aj manažérov a manažérky komunikácie v partnerských organizáciách, o aktivitách, výstupoch a prípadných úspechoch spomínaného trojročného projektu Ambrely a osvetovej kampane Tváre migrácie. Zároveň vznikol aj materiál pre školy ‚edu kit’ o tom, čo nám ukazuje kampaň ‚Tváre migrácie‘ a celkovo téma migrácie a utečenectva cez ľudské príbehy aj napĺňanie Globálnych cieľov (k prečítaniu tu). Viac o našich aktivitách na webe: www.ambrela.org a https://tvaremigracie.ambrela.org/.

Text: Boba M. Baluchová, Platforma Ambrela (www.ambrela.org), Foto: Tony Frič (www.caritas.sk)

Posted in fundraising, global problems, humanitarian aid, migration, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , , | Leave a comment

Prečítajte si materiál pre média o projekte Globálne ciele a migrácia (media kit)

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje na Slovensku 29 prevažne mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a globálnemu vzdelávaniu doma aj v zahraničí. Sekretariát Ambrely nepôsobí priamo v teréne, ale plní cieľ advokačný v prospech svojich členov a pozorovateľov (napríklad v zlepšovaní podmienok pre ich prácu cez pripomienkovanie verejných politík v gescii MZVaEZ SR, MŠVVaŠ SR a podobne, buduje ich kapacity vhodnými vzdelávacími aktivitami a informuje verejnosť o našom spoločnom poslaní meniť životy a životné podmienky núdznych po celom svete k lepšiemu.

Tento rok uzatvára Ambrela trojročný projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘, podporený EÚ cez program DEAR, a v rámci neho aj osvetovú kampaň ‘Tváre migrácie‘. Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie (najmä tej nútenej) optikou medzinárodného rozvoja, a cez príbehy konkrétnych ľudí z cudziny vysvetliť nášmu obyvateľstvu, čo zažívajú ľudia na úteku pred vojnou a prečo im treba pomôcť. Pred pár mesiacmi málokto tušil, že čosi také budeme mať túto jar všetci pred očami kvôli vojne u nášho východného suseda. Hneď v prvý týždeň od invázie prešlo slovenskú hranicu stotisíc ľudí z Ukrajiny, téme utečenectve sa teda nedá vyhnúť– pýtajú na na ňu deti a mladí doma i v škole – na čo musia zareagovať nielen médiá, príslušné ministerstvá, ale i naše mimovládky vhodným obsahom (letákmi, infografikami, článkami, diskusiami, webinármi). Najlepšie po vzájomnej komunikácii a v rámci koordinovanej spolupráce.

Tím Ambrely verejne rozoberá a pokrýva citlivú, no dôležitú tému migrácie a medzinárodného rozvoja, ktorá sa už niekoľko rokov nielen pred voľbami stáva obľúbeným zdrojom hoaxov, dezinformácií a propagandy na sociálnych sieťach z dielne extrémistických politických zoskupení s cieľom manipulovať s emóciami a hlasmi voličov, voličiek.  Nový ‘media kit‘ z marca 2022, vypracovaný tímom okolo Dr. Boby Markovič Baluchovej, má za úlohu oboznámiť pracovníkov a pracovníčky médií, ale aj manažérov a manažérky komunikácie v partnerských organizáciách, o aktivitách, výstupoch a prípadných úspechoch spomínaného trojročného projektu Ambrely a osvetovej kampane Tváre migrácie. Viac k stiahnutiu a prečítaniu v samotnom media kite tu.

Posted in global education, intercultural dialogue, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Rozhovor o pomoci slovenských mimovládok ľuďom z Ukrajiny

Slovenská Platforma rozvojových organizácií – Ambrela a jej organizácie pomáhajú núdznym doma a vo svete tri desaťročia. Časť z nich od konca februára aktívne pôsobí na hraniciach s Ukrajinou, aj priamo u nášho východného suseda.

V aprílovom čísle časopisu EVA rozpráva Boba Markovič Baluchová – ako manažérka pre strategickú komunikáciu a výskum v Ambrele – o pomoci ľuďom z Ukrajiny aj úlohe Ambrely v tomto procese, čím sa snažíme o zásah čitateľskej obce mimo “mimovládkarsku bublinu”. V magazíne nájdete aj profil organizácie Človek v ohrození či IPčko. Viac v článku Neprestaňme pomáhať v aktuálnom magazíne EVA.

Posted in activism, global problems, IDPs, media, migration, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Webinár pre mladých o globálnych výzvach aj o zobrazovaní vojny na Ukrajine

Dňa 7. apríla platforma Ambrela pod vedením Dr. Boby Markovič Baluchovej zrealizovala ďalší z webinárov na tému: ‘Globálne výzvy v onlajne. Čo si pod nimi predstaviť a ako ich eticky zobraziť‘, tentoraz pre Gymnázium FELIX v Bratislave. Desať študentov a študentiek, ktorí sa venujú tvorivému písaniu a zaujíma ich tvorba školského časopisu, si osvojilo základy zodpovedného pokrývania globálnych výziev v médiách (vrátanne migrácie a utečenectva).

Počas sto-minútového webinára sa veľa hovorilo o mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL) ako reakcii aj možnom riešení pre manipulatívne obsahy, dezinformácie, hoaxy a propagandu, ktorú vidíme na sociálnych sieťach od začiatku ruskej invázie na Ukrajine. Medzi prítomnými študujúcimi boli naviac dvaja ukrajinskí mladí ľudia, reálne tváre migrácie. Práve preto sme celú prednášku popretkávali textovými a obrazovými príkladmi mediálneho pokrývania vojny na Ukrajine v onlajne, aj volaním po zodpovednom informovaní o téme vojny či utečenectva.

Samotní mladí ľudia si uvedomujú potrebu kritického myslenia pri výbere vhodných médií a ich zdrojov, pravidelnej dekonštrukcie novinárskych prejavov, ako aj tvorby zodpovedných audio-vizuálnych produktov zo všetkých kútov sveta (vrátane slovensko-ukrajinských hraníc). Lektorka webinára, Dr. Boba M. Baluchová z Ambrely a portálu Media about Development, doplnila teoretickú časť z globálnej žurnalistiky a základov MIL o praktické ukážky – analýzy desiatok fotografií z nízkopríjmových a post-konfliktných krajín (vrátane Ukrajiny); ako aj osvetové videá z dielne SAIH a video-ukážky z kampane ‘Tváre migrácie‘ od našej Ambrely. Nakoniec sme prebrali tých výziev viac, ako plánovaných desať…

Ďakujeme za spoluprácu pri realizácii webinára vedeniu Gymnázia FELIX, špeciálne pani pedagogičke Martine Palkovičovej. Zapojeným mladým zo Slovenska aj z Ukrajiny patrí zasa vďaka za pozornosť a otvorené reakcie na prezentované fotky i videá. Edukatívne podujatie bolo realizované v rámci projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘ a vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid.

Posted in development education, global education, global problems, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Pozrite si online diskusiu ‘Vojna na Ukrajine: Koľko politiky patrí do školských lavíc’

Zaujíma vás, ako vojna na Ukrajine a súvisiaca utečenecká kríza vplýva na slovenský vzdelávací systém? Ako aktuálna kríza a informovanie o nej formuje prístup študujúcich k  ľuďom v pohybe a ľuďom na úteku? Ako a či sa politický zemepis, informovanie o konfliktoch, vojnách a humanitárnych krízach vyučuje na našich školách? A čo má s tým všetkým spoločné SR, EÚ a globálne vzdelávanie?

Pripojte sa v stredu (20. apríla od 18:00 do 19:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeňs názvom ‚Vojna na Ukrajine: Koľko politiky patrí do školských lavíc’. Dozviete sa viac o tom, čo by sa mali deti a mladí v triede dozvedieť o vojenskej ruskej invázii na Ukrajine, ale tiež o súvisiacej dezinfo-kampani a nástrahách pro-kremeľskej propagandy; ako a kam zaradiť do vzdelávacieho procesu mediálnu a informačnú gramotnosť; aj ako bude nová Národná stratégia globálneho vzdelávania SR odrážať súčasnú situáciu a aspekty rozvojového vzdelávania.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

  • Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR;
  • Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu;
  • Juraj Hipš, odborník na vzdelávanie v Komenského inštitúte;
  • Veronika Fishbone Vlčková, riaditeľka Nadácie Milana Šimečku;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #PolitikaVSkole.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje európsky projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘ (s podporou EÚ z programu DEAR aj SR cez SlovakAid) s cieľom: rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o globálnych témach a Globálnych cieľoch OSN. Na jeseň 2021 odštartovala realizáciu projektu ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež EÚ cez DEAR program – pri príležitosti tvorby Národnej stratégie GV v SR a aj v rámci potreby dôsledne a zodpovedne informovať o vojne na Ukrajine a jej dôsledkoch pre Slovensko. Viac info o diskusiách, ako aj ďalších aktivitách Ambrely nájdete tu. Záznam z diskusie nájdete na Facebooku aj na YouTube.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prečítajte si materiál pre školy ‘Čo nám ukazuje kampaň Tváre migrácie’ (edu kit)

Cieľom osvetovej kampane ‘Tváre migrácie‘ z dielne platformy Ambrela v rámci projektu Globálne ciele a migrácia je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o rôznorodosti, tolerancii a vysvetliť dôvody i výhody spolunažívania ľudí z odlišných kultúr cez konkrétne životné príbehy. Musíme tiež nahlas hovoriť o dôvodoch aj spôsoboch migrácie (prevažne tej nútenej) a ukázať, čo zažívajú ľudia na úteku pred vojnou a prečo im treba pomôcť.

Od konca februára, kedy začala ruská vojenská invázia na Ukrajine, sa téme utečenectva nedá vyhnúť – pýtajú sa na ňu deti a mladí doma i v škole – na čo musíme vhodne zareagovať. Aj preto vznikol v marci 2022 v tíme okolo Dr. Boby Markovič Baluchovej materiál platformy Ambela pre školy – ‚edu kit’ Čo nám ukazuje kampaň Tváre migrácie – s podporou EÚ cez program DEAR. K stiahnutiu a prečítaniu je tu.

Posted in global education, global problems, intercultural dialogue, media, migration, NGOs' work | Tagged , , , , , | Leave a comment

Súčasťou diskusie o kríze a vzdelávaní v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Naša šéf-editorka, Boba Markovič Baluchová, ako expertka na strategickú komunikáciu, medzinárodný rozvoj, ale i mediálnu a informačnú gramotnosť, bola dňa 17. marca hostkou online diskusie z dielne EPALE – Adult Learning in Europe na tému krízy (a) vzdelávania v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Boba hovorila o pomoci ľuďom na úteku zo strany slovenských mimovládok, primárne členov a pozorovateľov platformy Ambrela, ďalej o kampani Tváre migrácie a príbehoch ľudí v pohybe, ako aj o rozpoznávaní hoaxov a pro-kremeľskej propagande na Facebooku v rámci pokrývania ruskej vojenskej invázie na Ukrajine. Viac k pozretiu vo videu tu a na stránke EPALE tu.

Posted in global education, global problems, humanitarian aid, IDPs, media, migration, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Online discussion on ‘Education and crisis: Echoes of Ukraine’

The war in Ukraine has shaken the world. We can see the disastrous effects of the invasion and armed conflict through the eyes of the refugees now seeking shelter in EU countries. War, with its brutality and its giant consequences, can make us feel powerless. Even so, we cannot stay still. And, actually, European citizens, and European educators, are not staying still. We are mobilising our civil efforts, solidarity, skills and competences to tackle this aggression.

EPALE wants to add a tile more to this collective response. We want to encourage our community to reflect on the role of adult learning and education in this challenging time. We want to share ideas and practices, to see how education can get ready to and react to crises, and help tackle them.

On Thursday 17 March 2022, from 10 am to 16 pm CET, EPALE will be hosting an online discussion, where we will discuss crisis education and the role adult learning can have to cope with the effects of conflicts and emergency situations.

The written discussion will be introduced by a live stream (10-10.40 am CET), with three hosts sharing their perspectives and experiences. Our Dr. Boba Markovič Baluchová from DocUnion NGO, MediaAbout.dev blogging platform and AMBRELA platform will be one of the speakers too.

Dr. Boba Markovič Baluchová is an expert and researcher on media literacy, solution journalism, hope-based communication and responsible media coverage of global challenges. She is the communications manager at the Platform for Development organisations – Ambrela in Bratislava, Slovakia. Boba also founded the DocUnion NGO, focusing on Media and literacy trainings for adult learners and the blogging platform, Media about Development. 

The live stream will be followed by a moderated written discussion, hosting the contributions of our EPALE community members. More info here: https://epale.ec.europa.eu/en/discussions/education-and-crisis-echoes-ukraine

Posted in development education, global problems, humanitarian aid, media, migration, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , , | Leave a comment