Tag Archives: Rozvojovka

Proti novodobému otroctví pomůže hlavně boj s korupcí

Obchod s lidmi můžeme považovat za novou formu otroctví. I když ho zakazují mezinárodně uznávané dokumenty, ve velké míře se objevuje například v jihovýchodní Asii. Jedná se o rozsáhlou formu organizovaného zločinu, která přináší enormní výnosy. Přes 20 milionů lidí … Continue reading

Posted in global problems, media, migration | Tagged , , , , , | Leave a comment

Miliony Indů odcházejí z venkova do městských slumů

Migrace do měst a tím způsobené navyšování jejich populace, rozlohy a hustoty zalidnění, je jedním z nejvýznamnějších současných problémů Indie. V některých oblastech Indie jsou tři ze čtyř obyvatel migranti. Migrace výrazně ovlivňuje podobu pracovního trhu a výši mezd jak … Continue reading

Posted in community development, development education, global problems, media, migration | Tagged , , , , , | Leave a comment