Tag Archives: gender equality

Portrayal of women in Czech and Slovak media (journalism and marketing products)

Children learn about the image of themselves and society´s expectations through media. Today, traditional images of the behaviour of men and women are imposed on children from an early age. Girls are supposed to be dressed in pink and play … Continue reading

Posted in development education, gender equality, global problems, human rights, media, NGOs' work | Tagged , , , , | Leave a comment

Podpora zamestnanosti a odmeňovania žien v rukách žien aj mužov

Približne tretina slovenských žien sa po skončení materskej dovolenky nevráti na svoju pôvodnú pracovnú pozíciu. Alarmujúci údaj, ktorý nikoho neprekvapuje, ale ani neteší. Platforma žien Slovenska sa rozhodla verejne predstaviť návrhy, podporené pozitívnymi príkladmi z praxe, ako možno problém nízkej … Continue reading

Posted in gender equality, global problems, leadership, personal development | Tagged , , , , , , | Leave a comment