Category Archives: millenium development goals

Za zmenu klímy treba viniť samých seba

V súčasnom stave oteplenia (o 0,8° C oproti predindustriálnej ére) zmeny klímy dramaticky ovplyvňujú životy ľudí, zvierat aj rastlín. Paradoxne práve ľudská činnosť je zodpovedná za globálne otepľovanie a negatívne dosahy týchto zmien – na prírodné prostredie (od ktorého ľudský život … Continue reading

Posted in climate change, global problems, millenium development goals, resilience, sustainability | Leave a comment

Správy z 3. sveta: Ako poučiť nepoučených a nezraniť zraniteľných?

Rozvoj môže byť vnímaný pozitívne i negatívne – v závislosti od toho, ako je problematika Tretieho sveta spracovaná a prezentovaná verejnosti – prostredníctvom mediálnej tvorby. Narazili ste v novinách na článok či fotografiu z afrického alebo ázijského kontinentu, ktorá vo … Continue reading

Posted in development cooperation, development education, documentaries, media, millenium development goals | Tagged , , , , | Leave a comment

Film „Dostať šancu“: cez ľudské príbehy o Miléniových rozvojových cieľoch

Rozbor filmu „Dostať šancu“ od Mareka Kuboša (Keňa, eRKo, 2007) Dokumentárny (svojimi znakmi a prevedením však skôr publicistický) film ponúka diváckej obci portréty mladých ľudí z Kene. Je veľmi ťažké v čase 30 minút rozohrať štyri príbehy detí ulice z Nyeri, pritom nezabudnúť pripomenúť … Continue reading

Posted in development cooperation, development education, documentaries, global problems, media, millenium development goals, NGOs' work | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Keňu nemožno neľúbiť (hoci to má jeden háčik!)

Vo východoafrickej krajine, kam sa za dobrodružstvom vydáva čoraz viac Slovákov, žije polovica populácie pod hranicou extrémnej chudoby. Ako asi vyzerá život ľudí v Keni – čím sa zaoberajú vo dne a v noci, v období sucha i dažďov, bez … Continue reading

Posted in community organizing, development cooperation, development education, global problems, media, millenium development goals, NGOs' work, voluntary service | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

DocUnion duo o svojej práci v Keni – na festivale Iné cesty

Viete si predstaviť, že by ste museli zabezpečiť chod domácnosti a obživu pre celú rodinu za jedno euro na deň? V Keni, východoafrickej krajine, kde polovica populácie žije pod hranicou chudoby, to dokážu. Ako asi vyzerá život detí v tejto … Continue reading

Posted in community development, development cooperation, development education, Intl development studies, media, millenium development goals, NGOs' work | Leave a comment

Slovak ambassador in Kenya promoted CHWs to Local ambassadors

At the end of September Slovak ambassador in Kenya Dr. Michal Mlynar left Nairobi for few days and visited Slovak-Kenyan development project in Kwale county. He was very content about the work done by Community health workers. He believes in … Continue reading

Posted in development cooperation, global problems, millenium development goals, sustainability | Leave a comment

Ako rozvojovým projektom bojujeme s podvýživou v Keni

 Kvašiorkor je stav, spôsobený nedostatkom bielkovín v strave. A hoci ide o vážnu formu podvýživy, dieťa ním postihnuté mylne pripomína dobre živené. Netrénované oko by opuchy mohlo nesprávne vyhodnotiť ako prejavy obezity. Práve preto je dôležité zvyšovať povedomie na Slovensku, no … Continue reading

Posted in development cooperation, development education, global problems, millenium development goals | Leave a comment

My own definition of Peace

My own definition of Peace is not that easy as I expected. But I will try: It is a state/status when the two parties are not taking any violent action against each other. Each party is recognized as a legitimate … Continue reading

Posted in development education, global problems, millenium development goals | Leave a comment

Slovak team of development workers visited Kwale county governor

Eventhough new Kwale county governor, H.E. Salim Mvurya, is very busy person these days, he was able to save his time for interesting visit of Slovak field workers from Trnava University and the representatives from Kwale district hospital – to … Continue reading

Posted in development cooperation, global problems, millenium development goals, sustainability | Leave a comment

Neľahké detstvo v Keni

Viete si predstaviť, že by ste museli zabezpečiť chod domácnosti a obživu pre celú rodinu za jedno euro na deň? V Keni, východoafrickej krajine, kde polovica populácie žije pod hranicou chudoby, to dokážu. Ako asi vyzerá život detí v tejto ľudnatej republike? Niekoľko dôležitých čísel … Continue reading

Posted in development cooperation, global problems, millenium development goals, NGOs' work | Leave a comment