Článok o iniciatíve Spolu pre Etiópiu – publikovaný vo vedeckom časopise

Súčasťou nášho medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a Migrácia’, ako aj kampane ‘Tváre migrácie’, financovaného EÚ z programu DEAR, je aj tvorba analýz a štúdií na tému migrácie. Tímu platformy Ambrela sa podarilo rozšíriť čitateľskú základňu opäť aj o medzinárodnú vedeckú obec – vďaka publikovaniu článku o iniciatíve členských organizácií Ambrely ‘Spolu pre Etiópiu’ a ich pomoci obyvateľstvu v regióne Tigraj – vo vedeckom časopise Clinical Social Work and Health Intervention (CSWHI).

Článok v angličtine s názvom ‚The role of media in humanitarian interventions and relief campaigns on the example of Slovak nonprofits response to the Conflict in Ethiopia‘ nadväzuje na prieskum a štúdiu, ktorá vyšla v lete 2021 pod hlavičkou kampane Tváre migrácie. Článok z pera šéf-editorky portálu Media about Development, výskumníčky a komunikačnej manažérky Ambrely – Dr. Boženy Markovič Baluchovej nájdete na webe časopisu CSWHI alebo priamo tu.

Advertisement

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, global problems, IDPs, migration, NGOs' work and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s