Pozrite si diskusiu: Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou

Zaujíma vás, ako môže vyzerať cesta ku hodnotnému i hodnotovému vzdelávaniu? Čo nám hovoria medzinárodné rebríčky merania kvality vzdelávania? V čom sa môžeme porovnávať s prestížnymi školami v zahraničí a aké inšpirácie možno preniesť na Slovensko? Akú úlohu zohráva vo formovaní ľudí študijný pobyt, mobilita či stáž mimo SR? A ako do toho zapadá globálne vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých?

Pripojte sa v stredu (29. júna od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeňs názvom Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou’. Dozviete sa viac o tom, aké vzdelávacie aktivity zo zahraničných vzdelávacích programov by mohli slúžiť ako prevencia pred radikalizáciou mládeže; aké výchovné metódy a študijné materiály by prehĺbili záujem mladých o globálne témy; ako pretaviť skúsenosti a inšpirácie zo zahraničia do reformy slovenského školstva; a nakoľko je vo vzdelávaní dôležitá otázka odmeňovania.  

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

  • Zuzana Labašová, riaditeľka Komenského inštitútu, CEEV Živica;
  • Ditta Trindade Dolejšiová, GV expertka, Global Education Network Europe (GENE);
  • Marta Jendeková, manažérka vzdelávacích projektov, Academia Istropolitana Nova;
  • Ľubica Gállová, námestníčka riaditeľa ŠIOV pre celoživotné vzdelávanie;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook a YouTube kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #eduinspiracie.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in global education, intercultural dialogue, lifelong learning, NGOs' work, personal development, resilience and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s