Webinár pre mladých o globálnych výzvach aj o zobrazovaní vojny na Ukrajine

Dňa 7. apríla platforma Ambrela pod vedením Dr. Boby Markovič Baluchovej zrealizovala ďalší z webinárov na tému: ‘Globálne výzvy v onlajne. Čo si pod nimi predstaviť a ako ich eticky zobraziť‘, tentoraz pre Gymnázium FELIX v Bratislave. Desať študentov a študentiek, ktorí sa venujú tvorivému písaniu a zaujíma ich tvorba školského časopisu, si osvojilo základy zodpovedného pokrývania globálnych výziev v médiách (vrátanne migrácie a utečenectva).

Počas sto-minútového webinára sa veľa hovorilo o mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL) ako reakcii aj možnom riešení pre manipulatívne obsahy, dezinformácie, hoaxy a propagandu, ktorú vidíme na sociálnych sieťach od začiatku ruskej invázie na Ukrajine. Medzi prítomnými študujúcimi boli naviac dvaja ukrajinskí mladí ľudia, reálne tváre migrácie. Práve preto sme celú prednášku popretkávali textovými a obrazovými príkladmi mediálneho pokrývania vojny na Ukrajine v onlajne, aj volaním po zodpovednom informovaní o téme vojny či utečenectva.

Samotní mladí ľudia si uvedomujú potrebu kritického myslenia pri výbere vhodných médií a ich zdrojov, pravidelnej dekonštrukcie novinárskych prejavov, ako aj tvorby zodpovedných audio-vizuálnych produktov zo všetkých kútov sveta (vrátane slovensko-ukrajinských hraníc). Lektorka webinára, Dr. Boba M. Baluchová z Ambrely a portálu Media about Development, doplnila teoretickú časť z globálnej žurnalistiky a základov MIL o praktické ukážky – analýzy desiatok fotografií z nízkopríjmových a post-konfliktných krajín (vrátane Ukrajiny); ako aj osvetové videá z dielne SAIH a video-ukážky z kampane ‘Tváre migrácie‘ od našej Ambrely. Nakoniec sme prebrali tých výziev viac, ako plánovaných desať…

Ďakujeme za spoluprácu pri realizácii webinára vedeniu Gymnázia FELIX, špeciálne pani pedagogičke Martine Palkovičovej. Zapojeným mladým zo Slovenska aj z Ukrajiny patrí zasa vďaka za pozornosť a otvorené reakcie na prezentované fotky i videá. Edukatívne podujatie bolo realizované v rámci projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘ a vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, global education, global problems, media, migration, NGOs' work and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s