Ako možno pomôcť obyvateľstvu Ukrajiny

Od začiatku vojnovej operácie Ruska na Ukrajine (z dňa 24. februára 2022) pretrváva u slovenskej verejnosti veľká vlna solidarity s núdznymi u našich východných susedov. Veľmi si to vážime a ďakujeme všetkým za pomoc a podporu. Ambrela ako platforma 28 humanitárnych a rozvojových organizácí v SR realizuje pomoc na advokačnej, koordinačnej a verejno-informačnej rovine, jej členovia a pozorovatelia boli prítomní priamo v ukrajinskom teréne už od roku 2014. Teraz pomáhajú najmä v slovensko-ukrajinskom pohraničí.

Pridávame sem preto zoznamy aktivít, ktoré slovenské organizácie práve teraz v rámci pomoci Ukrajine realizujú a ich finančné zbierky pomoci, ktoré môžete podporiť. Zároveň uvádzame aj kontakty či formuláre pre prípad, že by ste chceli okrem finančných darov prispieť priamo svojím fyzickým dobrovoľníctvom, alebo poskytnutím ubytovania pre ľudí na úteku.

Registrovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pripravených pomôcť

Skôr ako upriamime vašu pozornosť na konkrétne finančné zbierky pomoci organizácií Ambrely, ktoré môžete podporiť, uvedieme prv linky na dobrovoľnícke databázy pre prípad, že by ste v týchto dňoch spolu s našimi členmi chceli vyraziť do terénu a v pohraničí poskytovať okamžitú pomoc ukrajinským ľuďom na úteku.

Tu je dotazník z dielne iniciatívy Kto pomôže Ukrajine, ktorej sme aktívnou súčasťou, pre ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajinya potrebujú pomoc (v ukrajinčine a angličtine) – Support, aid and assistance for people fleeing from Ukraine to Slovakiaalebo aj ktopomozeukrajine.sk

Tu je dotazník z dielne nášho člena Človek v ohrození pre ľudí, ktorí chcú pomôcť ako fyzickí dobrovoľníci a dobrovoľníčky (na Slovensku alebo online v podobe tlmočenia, logistiky) alebo poskytnúť ubytovanie v SR pre ľudí na úteku – Človek v ohrození: Dobrovoľnícka databáza – pomoc Ukrajina, e-mail: dobrovolnici.ukrajina@clovekvohrozeni.sk a t.č.: +421 917 239 708 

Slovenský Červený kríž Košice-okolie, prípravujúci humanitárnu pomoc pre ukrajinských utečencov a utečenky, hľadá ľudí – ochotných fyzicky pomôcť v teréne – Výzva SČK na Facebooku, e-mail: kosice-okolie@redcross.sk a t.č.: +421 903 558 934

Slovenská katolícka charita vyhlásila potravinovú a materiálnu zbierku. Vo formulári KBS možno nahlásiť aj ponuku ubytovania pre ľudí na úteku. Tiež hľadá skladové priestory na zhromažďovanie materiálnej pomoci pre núdznych z Ukrajiny. Ozvite sa e-mailom na: gloss@charita.sk

Spišská katolícka charita hľadá dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na pomoc priamo na hranici alebo v rôznych špecializáciach (tlmočenie, preprava osôb, preprava humanitárnej pomoci, poskytnutie skladových priestorov, logistika, komunikácia) – Spišská katolícka charita – prihlásenie dobrovoľníkov/čok

Nadácia Milana Šimečku potrebuje pomôcť s poskytovaním informácií v infobodoch, ktoré zriadi magistrát hl. mesta Bratislava na Hlavnej železničnej stanici. Ak ovládate slovenčinu, angličtinu, alebo ukrajinčinu a chcete dobrovoľnícky pomôcť ľuďom utekajúcim z Ukrajiny, ozvite sa nám na e-mail: dobrovolnici@nadaciams.sk 

Finančné zbierky našich organizácií na pomoc obyvateľstvu Ukrajiny

Uvádzame prehľad finančných zbierok pomoci z dielne členských a pozorovateľských organizácií Ambrely, ktoré so svojimi miestnymi partnermi a humanitárnymi aj rozvojovými aktivitami dlhodobo pomáhajú núdznym priamo na Ukrajine (vrátane Donbasu), a svoje tímy teraz presúvajú aj do pohraničia.

Naša celonárodná výzva občianskej spoločnosti: Spoločne pre Ukrajinu spolu so zbierkou #KtoPomôžeUkrajine – https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

Človek v ohrození, pôsobiaca na Ukrajine (v Donbase) od roku 2014 a poskytujúca urgentnú humanitárnu pomoc – clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina

MAGNA, pôsobiaca v oblasti Luhanska a Donecka a poskytujúca mobilnú kliniku, mobilnú zdravotnú starostlivosť – donate.magna.org/sk/ukrajina

Slovenská katolícka charita, zbierajúca prostriedky na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu v spolupráci s miestnou Caritas Donetsk – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

Nadácia Integra, vyhradzujúca prostriedky na pomoc ľuďom na úteku na Ukrajine i v okolitých štátoch (v Poľsku a na Slovensku) – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/

UNICEF Slovensko, poskytujúca humanitárnu pomoc deťom a ich rodinám v núdzi a zabezpečujúca prístup k pitnej vode, výžive a ochranu – https://www.unicef.sk/ukrajina/

ADRA Slovensko poskytne pomoc obyvateľstvu Ukrajiny v rámci siete ADRA International. ADRA help team bus už slúži ako ambulancia pre zdravotnícke tímy na hraniciach – https://www.adra.sk/

SAVIO pomáha priamo so Saleziánmi don Bosca na Ukrajine a so sestrami saleziánkami v mestách Kyjev, Ľvov a Odesa – https://savio.sk/clanok/prispejme-a-pomozme-na-ukrajine/

Slovenský Červený kríž, pripravený pomáhať na hraniciach s Ukrajinou a poskytovať prvú pomoc, podporné služby a Pátraciu službu v prípade straty kontaktu s blízkymi – https://redcross.darujme.sk/pomahame-ukrajine/

Ukrajinský červený kríž, poskytujúci prvú pomoc v oblastiach s obmedzeným prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym službám – redcross.org.ua/en/

Psychologické poradenstvo a pomoc v oblasti duševného zdravia


Tu je výčet linkov, kde možno vyhľadať informácie o vstupe do SR, psychologickú pomoc a poradenstvo v prípade traumy, zhoršeného duševného zdravia a nepohody v súvislosti s vnímaním vojny, zvládaním záťažovej situácie, ale aj komunikovaním vojnového konfliktu deťom a mladým. 

Information for people coming from Ukraine: From Ukraine to Slovakia – https://www.ukraineslovakia.sk/

Vládny Info-web o vstupe ľudí z Ukrajiny do SR – https://ua.gov.sk/en.html

Vládny info-web z dielne Ministerstva dopravy o možnostiach dopravy a ubytovania – https://pomocpreukrajinu.sk/sk

Infolinka Človeka v ohrození – T.č.: +421917239708 a Pomoc pre Ukrajinu

Infolinka Ligy za ľudské práva o vstupe do SR – e-mail: ukrajina@hrl.sk, t.č.: +421 918 366 968

IOM Slovakia – info o vstupe a pobyte na Slovensku – v slovenčineangličtine a ukrajinčine

Liga za ľudské práva (HRL): Informácie pre osoby, prichádzajúce z Ukrajiny, no bez ukrajinského občianstva – infografiky v angličtine, ukrajinčine

Kto pomôže Ukrajine?: Ako sa viem zapojiť do pomoci – https://new.ktopomozeukrajine.sk/ a e-mail: kontakt@ktopomozeukrajine.sk

Liga za duševné zdravie – dusevnezdravie.sk/vojna-na-ukrajine-velky-psychologicky-manual

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie – vudpap.sk

IPčko – Internetová poradňa pre mladých ľudí – ipcko.sk

Krízová linka pomoci – krizovalinkapomoci.sk

Liga za duševné zdravie SR: Vojna na Ukrajine – veľký psychologický manuál

Štátny pedagogický ústav – Krízová intervencia pre deti, rodičov a vyučujúcich (návody)

IPčko: Ako hovoriť s deťmi o vojne bez toho, aby sme ich vystrašili – manuál

IPčko: Zvládanie stresu súvisiaceho s vojnou – odporúčania od psychológov/psychologičiek, už aj v ukrajinčine

MŠVVŠ SR, VÚDPaP a ŠPÚ: Odporúčania pre vyučujúcich a žiakov, žiačky – ako sa vysporiadať s prežívaním pocitov pri slovách o vojne – infografiky

CVEK: Deti utečencov na školách – prvé kroky a princípy – príručka pre školy

Vzdelávanie o téme ozbrojenej a hybridnej vojny na Ukrajine

Pridávame linky na záznamy z vzdelávacích webinárov a online diskusií k téme konfliktu na Ukrajine a našej úlohy v jeho zmiernení, riešení, ale aj k téme vedenia dialógu so svojimi blízkymi.

Človek v ohrození a GlobalneVzdelavanie.sk: Vojna na Ukrajine: ako ju citlivo rozoberať v triede – súhrn edu- a info-materiálov

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže: Ako s deťmi a mladými ľuďmi hovoriť o vojne (so Zuzou Fialovou z PDCS a ďalšími spíkrami/kami) – záznam diskusie (25.02. 2022)

ŠPÚ a Učíme na diaľku: ‘Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za našimi hranicami‘ (s Dušanom Ondrušekom z PDCS a ďalšími spíkrami/kami) – záznam webinára (25.02. 2022)

ZEK v SR a Café Európa online diskusia s Mikulášom Dzurindom, Katarínou Mathernovou a Vladimírom Šuchom: ‘Akú rolu hrá EÚ v ukrajinskom konflikte?’ – záznam diskusie (24.02.2022)

Ambrela online diskusia: ‘Ako môže Slovensko svojimi aktivitami zmierniť konflikt na Ukrajine’ – záznam diskusie(29.04.2021)

Aktuality.sk podcast s výskumníkom SFPA, Alexandrom Dulebom: ‘Od dnešného dňa žijeme v inom svete. Všetci, nielen Ukrajinci’ – záznam rozhovoru (24.02.2022)

Rádio Expres relácia o vojne na Ukrajine – s ministrom zahraničia, Ivanom Korčokom – záznam rozhovoru (25.02.2022)

Malý Berlín online diskusia s Ivanom Miklošom a Alexandrom Dulebom: ‘Ukrajina: Obkľúčený sused’ – záznam diskusie (24.02.2022)

Dejepis Inak o historických príčinách vojny na Ukrajine – video

Zmudri k zabráneniu šíreniu dezinformácií o Rusku a Ukrajine – stručný návod

Zvol Si Info k rozpoznaniu propagandy a k zabráneniu šíreniu dezinformácií o Rusku a Ukrajine – stručný návod

ZEK v SR: EU vs DiSiNFO – vyvracanie ruskej propagandy a dezinformácií – infografiky

Denník SME: Ako hovoriť s ľuďmi, ktorí veria propagande – infografiky

Človek v ohrození a GlobalneVzdelavanie.sk: Ako sa vyznať v informačnom prostredí – Metodicko-vzdelávacia príručka pre učiteľky a učiteľov

O médiách: Pozor na falošné online zbierky na pomoc Ukrajine. Ako ich rozpoznať? – návod

SFPA online diskusia so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR, Martinom Klusom: ‘Vojna na Ukrajine – ako filtrovať pravdu a hoaxy?’ –  záznam z diskusie (28.02.2022)

Komenského inštitút a CEEV Živica: Ako hovoriť s deťmi o vojne (s Dušanom Ondrušekom z PDCS a ďalšími spíkrami/kami) – záznam z webinára (28.02.2022)

ŠPÚ: Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou – pozvánka na webinár (1.3.2022)

IPčko: Pomoc v kríze pre pomáhajúcich odborníkov počas vojnového konfliktu – pozvánka na webinár (27.02.2022)

Za pomoc pri príprave zoznamov a kontaktov ďakujeme: platforme Ambrela, Človeku v ohrození, médiám Denník N a Aktuality.sk a platforme Growni.sk. Obsah budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

Zdroj foto: archív Ambrely, SpKCH (Tony Frič) a Denník N (Tomáš Benedikovič).

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in activism, community organizing, fundraising, global problems, media, migration, NGOs' work, voluntary service and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s