Začítajte sa do prípadovej štúdie o kampani ‘Spolu pre Etiópiu‘ a pomoci slovenských mimovládok v regióne Tigraj

Etiópia má za sebou dlhoročný turbulentný politický vývin a na svojom konte žiadnu históriu demokracie, na ktorú by mohla nadväzovať. A tak napriek sľubným demokratizačným reformám a oceneniam zo zahraničia spadla opäť do priepasti autoritárstva, ktoré v novembri 2020 vyvrcholilo v etnicky podmienené násilie a následnú humanitárnu katastrofu na severe krajiny – v regióne Tigraj. 

Päť slovenských mimovládok (eRko – Dobrá novina, Nadácia Integra, Slovenská katolícka charita, SAVIO a Mary’s Meals Slovensko) spolu s platformou Ambrela prostredníctvom svojich miestnych partnerov priamo v Tigraji zhoršujúcu sa situáciu pozorne sledovalo. V marci 2021 popri svojich prebiehajúcich rozvojových a humanitárnych projektoch, založilo iniciatívu Spolu pre Etiópiu spolu s osvetovou a fundraisingovou kampaňou, a následne spustilo verejnú zbierku pomoci etiópskemu ľudu. O tom, prečo iniciatíva vznikla, ako kampaň prebiehala v SR, čo sa za rok konfliktu podarilo charitatívnym organizáciám v teréne urobiť, aj akú mala iniciatíva odozvu u médií či verejnosti, sa možno viac dočítať v prípadovej štúdii, ktorú pre Ambrelu napísala výskumníčka, manažérka pre strategickú komunikáciu a šéf-editorka portálu MediaAbout.Dev: Dr. Boba Markovič Baluchová. 

V štúdii je zmienený aj nástroj ‘matching fund’, ktorý sa síce v tejto kampani nepodarilo úplne pretaviť do praxe a výťažok zbierky tak znásobiť, ale v budúcnosti môže slúžiť ako vhodná forma financovania intervencie v najbližšej humanitárnej kríze. V prípadovej štúdii sú na základe odbornej literatúry a rozhovorov s iniciátormi zbierky Spolu pre Etiópiu spracované aj postrehy a odporúčania v oblasti advokácie, propagácie pomoci a najmä fundraisingu pre budúce kampane a verejné zbierky. Na záver publikácie sú načrtnuté aj možné scenáre, ako sa môže konflikt v Tigraji v najbližších mesiacoch uberať. Dokument v rámci projektu ‘Globálne ciele a migrácia’ vyšiel ešte v decembri 2021 s podporou EÚ cez program DEAR a SR pod značkou SlovakAid. Nesie názov ‘Osvetová a fundraisingová kampaň ‘Spolu pre Etiópiu‘ ako reakcia slovenských mimovládnych organizácií na konflikt v regióne Tigraj’ a nájdete ho – v slovenčine tu a v angličtine tu.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in charity, development cooperation, fundraising, IDPs, migration, NGOs' work and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s