Pozrite si diskusiu o pokrývaní príbehov z post-konfliktných krajín v slovenských médiách

Zaujíma vás, ako prebieha v slovenských redakciách príprava článkov, pokrývajúcich humanitárne krízy v post-konfliktných krajinách ďaleko od Slovenska? Aké morálne dilemy riešia a aké etické kódexy dodržiavajú slovenskí reportéri a reportérky počas svojich pobytov v teréne? Ako dokážu ich novinárske prejavy scitlivovať verejnosť v otázkach riešenia chudoby a nerovností vo svete, ale aj migrácie a integrácie na Slovensku?

Pripojte sa v stredu (22. decembra od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň s názvom ‚Aké príbehy z post-konfliktných krajín prinášať slovenskej verejnosti’. Dozviete sa viac o tom, ako prebiehajú novinárske cesty do krajín Oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR; ako dokážu novinári a novinárky citlivú tému zo života zraniteľných komunít v post-konfliktných krajinách spracovať zodpovedne a zároveň zaujímavo; aj aký typ vzdelávania či podpory by ich prácu v teréne zefektívnil. Spoznáte aj konkrétne projekty, ktoré napomáhajú etickému pokrývaniu rozvojových tém a globálnych výziev v praxi.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

– Matúš Krčmárik, vedúci zahraničného spravodajstva v Denníku SME;

– Mirek Tóda, vedúci zahraničného spravodajstva v Denníku N;

– Iva Mrvová, reportérka v konzervatívnom denníku Postoj;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň, donora SlovakAid a ďalších partnerov (vrátane MediaAbout.dev). Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #mediaSR.

 

O Ambrele, organizujúcej diskusiu

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje európsky projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘ (s podporou EÚ z programu DEAR aj SR cez SlovakAid) s cieľom: rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o globálnych témach a Globálnych cieľoch OSN.

Ambrela tiež realizuje novinárske cesty do programových a partnerských krajín oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR, či tematické školenia pre zástupcov a zástupkyne slovenských médií aj ďalších tvorivých ľudí, ktorí globálne výzvy a rozvojové témy pokrývajú. Táto diskusia je realizovaná vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid. Viac info o hostke a hosťoch stredajšej diskusie, ako aj ďalších aktivitách Ambrely, nájdete tu

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, global problems, humanitarian aid, IDPs, media, NGOs' work and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s