O globálnych výzvach v onlajne pre tridsať mladých z Trnavy

Naša šéf-editorka: Boba Markovič Baluchová, pracujúca ako výskumníčka a komunikačná manažérka platformy Ambrela, viedla dňa 3. decembra prednášku na tému: ‘Globálne výzvy v onlajne. Čo si pod nimi predstaviť a ako ich eticky zobraziť‘ – pre 30 mladých z Gymnázia Jána Hollého v Trnave.

Rozprávalo sa veľa o mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL) ako reakcii na manipulatívne obsahy a dezinformácie, ako aj o potrebe kritického myslenia, dekonštrukcie novinárskych prejavov a o tvorbe zodpovedných audio-vizuálnych produktov. Nechýbali ani praktické foto a video ukážky kampaní. Mladí účastníci a účastníčky 90-minútovej prednášky určite získané poznatky aj tipy využijú pri tvorivom písaní a tvorbe školského časopisu Starý Blesk.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, global problems, media, migration, NGOs' work and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s