O globálnych výzvach pre mladých z bratislavskej Školy dizajnu

V piatok (5. novembra) zrealizovala naša šéf-editorka Boba M. Baluchová, pracujúca pre platformu Ambrela, online prednášku s mediálnym workshopom pod názvom: ‘Globálne výzvy v onlajne. Čo si pod nimi predstaviť a ako ich eticky zobraziť‘ pre Školu dizajnu – Súkromnú školu umeleckého priemyslu Bohumila Baču.

Takmer päťdesiat študentov a študentiek so zameraním na filmové umenie, fotografiu, animáciu a dizajn sa dozvedelo viac o princípoch globálnej žurnalistiky a dôležitosti zodpovedného pokrývania globálnych výziev a udržateľného rozvoja v médiách. Rozprávalo sa veľa o potrebe mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL), kritického myslenia, dekonštrukcie mediálnych obsahov a tvorbe etických vizuálnych produktov. Na záver odzneli aj parodické videá, búrajúce mýty a stereorypy o Afrike, z produkcie SAIH, ako aj ukážky z kampane Ambrely – ‘Tváre migrácie‘.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, global problems, intercultural dialogue, media, migration, NGOs' work and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s