Zhovárajme sa o globálnych výzvach v onlajne

Organizácia UNESCO si každoročne na jeseň pripomína Týždeň mediálnej a informačnej gramotnosti (Media and information literacy week). Aj tento rok budú prebiehať po celom svete rôzne osvetové podujatia a interaktívne workshopy, týkajúce sa práve vedomého úsilia zabojovať proti dezinformáciám v online prostredí a propagovať pozitívne správanie v digitálnom priestore.

Ruku k dielu na Slovensku pridá aj Platforma rozvojových organizácií – Ambrela ako strešná organizácia 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí.

Od roku 2019 realizuje Ambrela spolu so šiestimi európskymi partnermi európsky projekt ‘Globálne ciele a migrácia’ a jednou z jeho aktivít sú aj osvetové prednášky, vzdelávacie webináre a online diskusie o našej solidarite s núdznymi v krajinách Globálneho Juhu, o dôvodoch chudoby a nútenej migrácie zraniteľných skupín obyvateľstva z post-konfliktných regiónov, o spôsoboch riešenia humanitárnych kríz priamo slovenskými projektmi v teréne, ale aj o zobrazovaní takýchto globálnych výziev v online médiach.

Najbližšiu takúto prednášku spolu s workshopom pod názvom ‘Globálne výzvy v onlajne. Čo si pod nimi predstaviť a ako ich eticky zobraziť‘ – na pomedzí rozvojovej problematiky a mediálnej produkcie – budeme realizovať už začiatkom novembra pre študentov a študentky Školy dizajnu v Bratislave. Mladým ľuďom ponúkneme základy mediálnej a informačnej gramotnosti s presahmi do globálnej žurnalistiky a pokúsime sa im ukázať spôsoby, ako sa vyhnúť manipulácii na sociálnych sieťach u tak citlivých tém, ako sú migrácia, utečenectvo, zmena klímy, či riešenie podvýživy a pandémií v nízkopríjmových krajinách. Práve praktické ukážky z terénu v Afrike či Ázii by mohli študentom a študentkám ukázať cestu, ako narábať s globálnymi výzvami a informáciami z Globálneho Juhu; ako si overovať fakty a zdroje pred zverejnením, a ako nepodľahnúť šíreniu hoaxov a zámerne skreslených obsahov.

Viac o aktivitách a projektoch Ambrely nájdete na: www.ambrela.org V prípade otázok kontaktujte Dr. Bobu M. Baluchovú – šéf-editorku portálu #MediaAboutDev a komunikačnú manažérku Ambrely na: media@ambrela.org

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in global problems, intercultural dialogue, media, NGOs' work, voluntary service and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s