Článok o projektoch členských organizácií Ambrely v Libanone – publikovaný vo vedeckom časopise

Súčasťou medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a Migrácia’, ako aj kampane ‘Tváre migrácie’ z dielne Ambrely, ktorý je financovaný EÚ z programu DEAR, je aj tvorba analýz a štúdií na tému migrácie. Ambrele sa podarilo rozšíriť čitateľskú základňu o medzinárodnú vedeckú obec – vďaka publikovaniu článku o humanitárnych a rozvojových projektoch členských organizácií Ambrely v Libanone vo vedeckom časopise Clinical Social Work and Health Intervention (CSWHI).

Článok v angličtine s názvom ‚Alleviation of Refugee Crisis in Lebanon through Humanitarian Aid Projects of Slovak Development Organizations in the Era of Covid-19 Pandemic‚ nadväzuje na prieskum a štúdiu, ktorá vyšla v lete 2020 pod hlavičkou kampane Tváre migrácie. Článok z pera našej šéfeditorky a komunikačnej manažérky Ambrely, Dr. Boženy Markovič Baluchovej, nájdete na webe časopisu CSWHI tu alebo priamo tu.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, global problems, IDPs, migration, NGOs' work and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s