Rozhovor so šéf-editorkou portálu #MediaAboutDev – aj o práci v občianskom sektore na Slovensku a na Novom Zélande

Začiatkom marca poskytla naša šéf-editorka, Boba Markovič Baluchová, portálu StartitUp rozsiahly rozhovor o pohľade na pandémiu, výchovu, otázku migrácie a integrácie, ako aj na prácu v občianskom sektore a celkovo život na Slovensku i na Novom Zélande. Zazneli v ňom napríklad tieto otázky a odpovede:

Pôsobíš v tamojšej mimovládnej organizácii. Kto ju tvorí a čomu sa venujete?

Mimovládka, v ktorej pôsobím ako PR koordinátorka a lektorka mediálnej a informačnej gramotnosti, sa volá The GeneNow financial literacy Trust. Tvoria ju výlučne miestne ženy, ktoré sa sem v detstve či mladosti presťahovali z Južnej Afriky, Swazijska (po novom eSwatini), Fidži, Indie.

Až do môjho príchodu sa primárne zameriavala na odstraňovanie chudoby v zraniteľných komunitách Aucklandu, pričom veľký dôraz kládla na budovanie dobrovoľníctva a vzdelávanie vo finančnej gramotnosti u maorijskej a pacifickej menšiny.

Pomohla som im pripraviť workshopy mediálnej a informačnej gramotnosti, ktorá je v krajine u sociálne slabších vrstiev zanedbaná. Okrem pandémie totiž čelíme aj tzv. infodémii. V období, keď všetok svoj pracovný i voľný čas trávime za počítačom vo virtuálnom priestore, je nesmierne dôležité nenechať sa zlákať hoaxami, dezinformáciami a nenaskočiť na vlnu konšpiračných teórií.

Napriek tomu, že pôsobíš na Novom Zélande, stále pracuješ ako komunikačná manažérka Platformy rozvojových organizácií Ambrela. Čo je cieľom tejto organizácie a ako k nemu prispieva tvoja práca?

Ambrela je strešnou platformou dvadsiatichôsmich rozvojových, humanitárnych a vzdelávacích organizácií na Slovensku. Snažíme sa aktívne budovať kapacity a advokovať v prospech našich členov a pozorovateľov na medzinárodnej i národnej úrovni, ale aj šíriť osvetu – verejne informovať o tom, čo robia naše mimovládky v snahe odstraňovať chudobu a nerovnosti v nízkopríjmových krajinách sveta, ale i doma.

Práve v čase pandémie vidieť, ako naši členovia (ADRA Slovensko, Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita, MAGNA, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a ďalšie) zužitkovali dlhoročné skúsenosti z humanitárnych kríz v zahraničí a pomáhajú na Slovensku v prevencii a v boji s pandémiou.

Ako komunikačná manažérka sa snažím dostať tieto konkrétne aktivity do médií a bližšie k laickej verejnosti, aby videli zmysel tejto náročnej práce v teréne a prípadne pridali ruku k dielu (napríklad formou dobrovoľníctva).

Ambrela momentálne v online priestore prezentuje sériu osvetových videí a online diskusií v rámci kampane ‘Tváre migrácie’, aby verejnosť spoznala okolnosti života ľudí v pohybe a ľudí na úteku. Z označenia migrant sa totiž na sociálnych sieťach stala nadávka, pričom migrantmi a migrantkami sú mnohí z nás – zdravotné sestry v Rakúsku, študujúci ľudia v Česku, alebo ja na Novom Zélande.

Okrem osvetových a vzdelávacích aktivít sa venuješ písaniu článkov pre rôzne médiá, primárne však pre svoj web Media about Development. Ktoré témy spracovávaš?

Spracovávam príbehy ľudí z terénu, medzinárodných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z nízkopríjmových krajín, v minulosti označovaných za rozvojové. Verím, že verejnosť možno scitlivovať a zaujať ľudským príbehom aj bez citového vydierania a tzv. pornografie chudoby.

Globálne výzvy novinársky pokrývam vyše desať rokov a vidím v tom veľký zmysel. Keď sa mi nejaký rozhovor či reportáž na dôležitú, no často „nepopulárnu“ tému (ako je znižovanie detskej úmrtnosti v Keni či zabezpečovanie pitnej vody a sanitácie v Indii) nepodarí pretlačiť do veľkého média, ponechám ju na spomínanom webe Media about Development.

Aj naši študenti a študentky z Univerzity Palackého, pre ktorých robievam kurzy globálnej rozvojovej žurnalistiky, mi pomáhajú napĺňať jeho obsah. Stačí im ukázať, ako zodpovedne, eticky a komplexne o medzinárodnom rozvoji písať. Keďže teraz žijem v Oceánii, snažím sa mapovať globálne výzvy aj tu, pričom obyvateľstvo malých ostrovov v Pacifiku najviac trápia negatívne dosahy zmeny klímy a globálneho otepľovania v podobe extrémnych výkyvov počasia, záplav či cyklónov.

Viac v rozhovore s názvom ‘Novinárka Boba M. Baluchová: Vláda Nového Zélandu nezľahčuje hrozbu nákazy, ani nehľadá za každú cenu vinníkov (ROZHOVOR)’ tu.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, global problems, intercultural dialogue, media, migration, NGOs' work and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s