Výskum o projektoch medzinárodného dobrovoľníctva SR v čase pandémie Covid-19 – publikovaný vo vedeckom časopise

Súčasťou medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a Migrácia’, ako aj kampane ‘Tváre migrácie’ z dielne slovenskej Ambrely, ktorý je financovaný EÚ z programu DEAR, je aj tvorba analýz a štúdií na tému medzinárodného rozvoja a migrácie. Ambrele sa podarilo rozšíriť čitateľskú základňu o medzinárodnú vedeckú obec – vďaka publikovaniu originálneho výskumu a následného článku o manažovaní projektov rozvojového dobrovoľníctva SR v nízkopríjmových krajinách v čase pandémie Covid-19 – vo vedeckom časopise Acta missiologica.

Článok v angličtine s názvom ‚Analysis of challenges in International voluntary service in the COVID-19 era on example of Slovak development volunteer projects‘ zmieňuje aj štúdiu, ktorá vyšla v lete 2020 pod hlavičkou kampane Tváre migrácie. Článok z pera našej šéfeditorky a komunikačnej manažérky Ambrely, Dr. Boženy Markovič Baluchovej, s výpomocou Dárie Kimuli z VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety nájdete na webe časopisu Acta missiologica tu alebo priamo tu.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in global problems, NGOs' work, voluntary service and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s