O potrebe mediálnej a informačnej gramotnosti v čase pandémie (a infodémie)

V období prebiehajúcej pandémie koronavírusu zaplavuje mediálny priestor aj súvisiaca ‘infodémia’. O tom, ako prebytočným a zavádzajúcim informáciám okolo ochorenia Covid-19 čeliť, a ako rozoznať pravdu od klamlivej fikcie, sa dozviete z rozhovoru s Dr. Bobou Markovič Baluchovou, ktorá pracuje ako komunikačná manažérka v Ambrele, združujúcej 27 rozvojových, humanitárnych a vzdelávacích organizácií na Slovensku.

Prečo v súčasnosti bojujeme popri pandémii koronavírusu aj s tzv. infodémiou, a ako môže Mediálna a informačná gramotnosť túto situáciu riešiť?

Infodémia spočíva v prebytočnom množstve informácií a najmä dezinformácií o ochorení Covid-19, ktoré sa na nás valia z každej strany. Práve úmyselné nepravdy o popieraní prítomnosti vírusu a rôzne fiktívne príbehy o čipovaní namiesto testovania obyvateľstva môžu výrazne formovať zmýšľanie a konanie ľudí v týchto dňoch. Ak sme mediálne a informačne gramotní a kriticky premýšľame o obsahoch, ktoré počujeme v rádiu, vidíme v televízii, čítame v novinách, ale tiež dostávame v reťazových emailoch či sledujeme na sociálnych sieťach, tak sa tak ľahko nedáme nachytať manipulátormi z konšpiračných stránok a falošných profilov.

Sú na tom podobne všetky vekové kategórie a generácie? Predsa len starší ľudia majú občas problém držať krok s novými technológiami a naučiť sa pracovať s dotykovým telefónom či tabletom…

Naši rodičia a starí rodičia sú na tom horšie – majú tendenciu veriť tomu, čo sa k nim dostane vytlačené na papieri – lebo veď noviny majú byť objektívne, predsa by o tak vážnej téme neklamali. Ak sú naviac na dôchodku a teraz počas korona-opatrení trávia väčšinu času doma osamote izolovaní medzi štyrmi stenami bytu, musí to byť pre nich veľmi náročné – vedieť sa zorientovať vo všetkom tom obsahu a nepodľahnúť panike, strachu a negatívnym myšlienkam. Mediálna a informačná gramotnosť nám pomáha budovať našu odolnosť voči dezinformáciám, poplašným správam, falošným obsahom a propagande.

Ponúkli ste takýto kurz Mediálnej a informačnej gramotnosti aj svojim najbližším doma v rodine? Komu sa najviac hodil?

Moja svokra bude mať teraz 79 rokov a narábať vie s mobilom aj tabletom, ale absolvovali sme s ňou veľa sedení, aby sme jej vysvetlili nielen spôsob ovládania, ale aj výhody elektronickej komunikácie na diaľku, a tiež možné nástrahy v podobe internetových podvodníkov, ktorí vám chcú ukradnúť identitu a vybrakovať bankový účet, alebo tzv. trollov, ktorí chcú podnecovať nenávisť na internete aj šíriť konšpirácie. Presne o tomto je tá Informačná a mediálna gramotnosť.

Vieme sa teda takejto Informačnej a mediálnej gramotnosti priamo niekde priučiť? Ako možno získať cvik v tom, aby sme vedeli rozlišovať fakty od dezinformácií?

Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru UNESCO si všetky tieto aktuálne hrozby a výzvy uvedomuje a preto každoročne na jeseň organizuje pre verejnosť  ‘Svetový týždeň mediálnej a informačnej gramotnosti’. Nedávno, koncom októbra realizovala množstvo podujatí na tému inovatívnych aj tradičných foriem šírenia informácií. Stačí sa prelúskať webstránkou UNESCO. Európska komisia takisto zaviedla a testuje účinnosť Kódexu postupov proti šíreniu deyinformácií. No a naša Ambrela spolu so svojimi členskými organizáciami tiež realizovala niekoľko podujatí a tréningov v oblasti Informačnej a mediálnej gramotnosti. Ja sama som na podnet ADRA Slovensko viedlarozsiahlu prednášku spolu s praktickým workshopom pre európske organizácie, ktoré sa pripravujú na prijímanie budúcich dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers. Snažila som sa im ukázať – Ako eticky informovať o pobytoch medzinárodných dobrovoľníkov v nízko-príjmových krajinách, a Ako zodpovedne informovať o rozvojových témach v médiách.

Dá sa za nejaké dve-tri hodiny tréningu získať dobrý základ pre tvorbu článkov z dobrovoľníckych misií v rozvojových krajinách? Nemá z toho potom mladý človek v hlave zmätok?

Samozrejme sa to nedá porovnávať s niekoľko-ročným štúdiom žurnalistiky, kde sa napríklad novinárskym žánrom venujete nejaké dva-tri semestre. No už za dve hodiny kvalitného mediálneho tréningu dokážu účastníci a účastníčky spoznať základy tvorby mediálnych obsahov, vidieť konkrétne ukážky manipulatívnych techník pri tvorení titulkov, sprievodných fotografií a samotných článkov. Vysvetlím im aj fenomény tzv. marketingu chudoby, komplexu bieleho spasiteľa či voluntourismu, a prízvukujem dodržiavanie pravidiel etického kódexu pri tvorbe výstupov z dobrovoľníckych pobytov v nízkopríjmových krajinách. Mediálna a informačná gramotnosť aj kritické myslenie napomáhajú v rozlišovaní toho, čo je objektívne a eticky podané, a čo naopak už narúša dôstojnosť zobrazovaných zraniteľných ľudí z lokálnych komunít kdesi v Ugande či Etiópii, ktorým sa má v teréne rozvojovými projektmi pomáhať.

Ako sa k téme verejnej informovanosti o rozvoji, fungovania médií aj spomínanej mediálnej a informačnej gramotnosti stavajú ďalší členovia vašej Ambrely?

Informačná a mediálna gramotnosť – spolu s globálnym vzdelávaním k občianstvu – môže pomôcť v napredovaní napĺňania Globálnych cieľov tým, že vyzbrojí občanov a občianky vedomosťami, zručnosťami, hodnotami a postupmi, vďaka čomu sa zapoja do chodu spoločnosti ako kriticky mysliaci ľudia. Berieme v Ambrele túto oblasť preto veľmi vážne. Pri vzdelávaní iných či otestovaní samých seba môžete využiť pomôcku, ktorú pripravil náš člen CEEV Živica a Komenského inštitút. Je to výborný online kvíz na rozpoznávanie pravdy od fikcie. Vzdelávacie podujatie na tému bezpečnosti na internete a prevencie pred kyber-útokmi realizuje aj ďalší člen Ambrely – PDCS. eRko sa zasa venuje bezpečnému stretávaniu sa detí a mládeže v online svete, Slovenská katolícka charita približuje verejnosti etické zobrazovanie témy migrácie a integrácie. Sekretariát Ambrely pravidelne prináša príbehy Tvárí migrácie.

Ak nemáme dostatok času na absolvovanie tréningov či online kurzov, existuje aj iná forma osvety a podnetov k tejto téme? Napríklad filmy z kampaní a festivalov?

V najbližších dňoch si môžete z pohodlia svojich domovov pozrieť dokumentárne filmy v rámci festivalu Jeden svet z dielne organizácie Človek v ohrození, kde sa výrazná časť sprievodných diskusií po projekciách týka práve fungovania médií a našej (ne)odolnosti voči mýtom, dezinformáciám a propagande. Ako tip dávam do pozornosti napríklad diskusiu s názvom Prestaňte nás nakrúcať’, ktorá bude o potrebe a forme pomoci bohatého Globálneho Severu komunitám z krajín Globálneho Juhu. Čiže je toho dosť v ponuke, už si len nájsť čas na pozeranie, premýšľanie a samovzdelávanie.

Pre redakciu SRo – Rádio Regina v rámci RTVS spracoval redaktor: Štefan Chrappa a odpovede v rozhovore poskytla: Boba Markovič Baluchová, komunikačná manažérka Ambrely – Platformy rozvojových organizácií a zakladateľka Media about Development; Rozhovor si v audio podobe možno vypočuť tu. Foto: archív UNESCO

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in global problems, healthcare, media, NGOs' work, resilience and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s