Prečítajte si štúdiu o humanitárnej pomoci slovenských mimovládok v Libanone

Libanon je krajina, ktorá hostí najviac utečencov a utečeniek na svete v pomere k svojej populácii (každý siedmy obyvateľ je utečenec alebo utečenka). Je na mieste sa pýtať: Ako to, že sa malá blízkovýchodná krajina doteraz nerozpadla? Vo svetle posledných udalostí z jari 2020 sa natíska aj obava: Ako životné podmienky domácej i utečeneckej komunity v Libanone, zaťaženej už aj tak ekonomickou krízou, zhorší pandémia koronavírusu a ako na ňu reagujú humanitárne a rozvojové organizácie? Práve slovenskú intervenciu zo strany členov Platformy rozvojových organizácií Ambrela predstavuje nasledujúci dokument.

Slovenské rozvojové organizácie poskytujú strategickú niekoľkoročnú pomoc v Libanone – zväčša vďaka projektom financovaným zo zdrojov SlovakAid. Od vypuknutia tzv. migračnej a utečeneckej krízy sa SR intenzívne zapája do humanitárnych aktivít, pričom sa sústredí na prevenciu a riešenie príčin vzniku migrácie prostredníctvom zlepšovania životných podmienok obyvateľstva a perspektív na jeho uplatnenie sa v domovských komunitách. Osobitná pozornosť je venovaná zlepšovaniu životných podmienok utečencov a utečeniek s cieľom napomáhať pri ich dočasnom pobyte v hostiteľských krajinách, respektíve pri ich návrate do krajín ich pôvodu. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) od roku 2016 podporila v Libanone pod značkou SlovakAid deväť humanitárnych projektov. My sme sa v štúdii zamerali na štyri, realizované členmi Ambrely, a to menovite organizáciami: ADRA Slovensko, Človek v ohrození, Zdravotnícka humanitárna organizácia MAGNA a Slovenská katolícka charita.

Dokument Ambrely z pera Dr. Boby Markovič Baluchovej vznikol v rámci projektu ‚Globálne ciele a migrácia‚ a vďaka finančnej podpore Európskej únie cez program DEAR, ako aj SlovakAid. Viac už v samotnej publikácii s názvom ‚Príklady projektov humanitárnej pomoci slovenských organizácií v Libanone‘ k stiahnutiu a prečítaniu v slovenčine tu a v angličtine tu.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, human rights, minority issues, NGOs' work and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s