Začítajte sa do štúdie o medzinárodnom dobrovoľníctve v oblastiach ovplyvnených migráciou

Začítajte sa do prípadovej štúdie, ktorou prezentujeme pozitívne príklady slovenskej dobrovoľníckej praxe a ich dosahy na celé komunity – ako v konkrétnych nízkopríjmových krajinách, tak aj doma. Na konkrétnom príklade členskej organizácie Ambrely – ADRA Slovensko – ilustrujeme, ako sa jej vyslaným mladým ľuďom mení pohľad na globálne výzvy aj plány do budúcnosti. 

Dobrovoľníčka Veronika Zimová vzdelávala sociálne vylúčené deti rodičov – navrátilcov v Albánsku, dobrovoľník Martin Pavelka pracoval na znovuzamestnateľnosti vnútorne presídlených osôb v Gruzínsku, no a ďalšia slovenská dobrovoľníčka, Anna Hruboňová, bola súčasťou vzdelávacieho centra pre najmenších sýrskych utečencov a utečenky v Libanone. Ako uvádza autorka štúdie, Dr. Boba Markovič Baluchová: „všetci traja boli pre svoje pôsobenie v zahraničí sami migrantmi a možno ich považovať za mladých ambasádorov našej kampane ‚Tváre migrácie’“.

Dokument vznikol v rámci projektu ‚Globálne ciele a migrácia‚ a vďaka finančnej podpore Európskej únie cez program DEAR, ako aj SlovakAid. Viac už v samotnej publikácii s názvom ‚Pôsobenie slovenských rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v oblastiach ovplyvnených migráciou‘ k stiahnutiu a prečítaniu v slovenčine tu a v angličtine tu.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, development education, global problems, intercultural dialogue, international volunteering, NGOs' work and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s